Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

ZVÝŠENÍ OSOBNÍ VIBRACE

10 kroků ke zvýšení vibrací
Jak si do života přitahovat více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete?
Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít takový život, jaký   chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete  žít s vnitřním pocitem espokojenosti.
Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím, že vás  udržovala v nízkých vibracích. Když seberete odvahu něco se způsobem života,  který vám nevyhovuje, udělat a vědomě se rozhodnete pro změnu, jste na  nejlepší  cestě zvýšit frekvenci, již vyzařujete (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí být nijak zvlášť citliví).

Jak tedy můžete své vibrace zvýšit, abyste si k sobě začali přitahovat více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete?


1) Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte
Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími.
Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se „přeprogramujte“. Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak to je možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.

2) Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoli o tom, co nechcete.
Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si „Nekouřím“, protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni. Místo toho prohlaste: „Odkládám kouření“, nebo „Kouření nepatří do mého života“ - i když je v poslední větě formální zápor, vyznění prohlášení je pozitivní. Vyzkoušejte si, co na vás platí .

3)Naučte se žehnat.
Žehnání nepatří jenom kněžím nebo do kostela, ale vyjádřením vděčnosti se rovněž zvyšují naše vibrace. Soustřeďte se na to málo (nebo nic), co máte, a vyjádřete za to vděčnost. Tímto požehnáním si této věci (příležitosti, vlastnosti) do života přitáhnete víc. A také věřte, že se vaše očekávání uskuteční.

4) Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem.
Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. Je to tím, že si cucli vaší energie; a nemusejí to být jenom energetičtí upíři, kteří něco takového dělají vědomě s cílem druhému
uškodit. Pokud se s nimi stýkat musíte (v zaměstnání, v rodině), pak jim naznačte, jak byste jejich problémy, stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili vy, a pokud v tom budou pokračovat, nekompromisně rozhovor s nimi ukončete.

5) Moc nepřemýšlejte.
Ano, čtete správně, nemyslete tolik! K odreagování od neustálých analýz vám může pomoci třeba procházka v parku - pokud to do přírody máte hodně daleko - nebo zavření se na určitou dobu ve svém pokoji (třeba s tím, že si musíte odpočinout, aby vás nerozbolela po práci hlava), a pusťte si příjemnou hudbu  nemusí být nutně relaxační, pokud styl New Age zrovna nevyznáváte- a koncentrujte se na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte. A hlavně nehodnoťte! To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit. Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě prodýchávání soustřeďte na krásu přírody.


6) Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny.
Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy, a současně se od nich učte. Nejenže se tím pravděpodobně vyhnete energetickým upírům popsaným v bodě 4), ale navíc navážete i milá kamarádství. Já jsem například měla hrůzu z masových akcí, ale dneska se velice ráda účastním různých společných meditací a podobných akcí. Mám pak ze sebe dobrý pocit, že jsem společenská a aktivní.


7) Obětujte každý týden něco, co vás nezrujnuje
čas, peníze, pomocnou ruku, nebo něco, co již nepotřebujete a druhému ještě dobře poslouží. Rozproudí se tím energie mezi příjmy a výdaji: pomozte, a bude pomoženo i vám; darujte, a budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že musíte víc dávat než brát! Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze své  oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla. Samoúčelná oběť vám k osvícení nejenže nenapomůže, ale mohla by vás od něj i pořádně zdržet.


8) Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně.
Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže si snažte být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým chováte, a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte, tak se budou oni chovat k vám, a tím, že se budete chovat poctivě a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi
stejně smýšlející i výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky, z té, která je pro vás výhodnější. Přestaňte se zaobírat lítostivými výčitkami typu: „Proč se něco takového muselo stát právě mně?“, ale místo toho hledejte odpověď na otázku: „Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají?“ Není to totiž skutečné,nezapomínejte, že jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.


9) Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy.
Nebojte, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím však k lhostejnosti; pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to udělejte. Pokud však vaše kompetence tak daleko nesahají, nemá smysl se v bolesti rýpat. Naprostá
 většina médií včetně reklam funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o katastrofě vědět čím dál tím víc; čímž se dostanete do smyčky závislosti.


10) Udržujte kontakt se svými pocity.
To je ze všech ten nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si vyšší vibrace. Vaše pocity v jemnohmotném světě působí jako lepidlem nebo magnet; když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci. Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, tak že se podle svých schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím více se zvýší vibrace vašeho osobního vyzařování. Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům
vděčnosti, od boje (i za pozitivní hodnoty) k přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti  bytí. Neboť to, co jde samo, je požehnané; pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj. Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak trýznili či omezovali,
zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality.

 

 

Nejprve medituj, buď blažená.

Mnoho lásky pak přijde svou vlastní cestou.

Vnitřně se, prosím, usmívej. Kultivuj ten úsměv a vrátí se ti tvoje záře.

Děkuj životu za vše, co tě trápí

Děkuj životu za všechno, co tě trápí, protože tě to dělá svobodnějším.

Narazils na něco nepříjemného?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se nutnosti výběru!

Nepříjemné podmínky?

Poděkuj! Dostalo se ti šance zbavit se své pohodlnosti.

Udělals chybu?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se falešného pocitu vlastní neomylnosti.

Cítíš se ublížený?

Opět důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se pocitu vlastní důležitosti.

Cítíš se podvedený?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se vlastních iluzí.

Cítíš se nedoceněný?

Díky životu! Dostal jsi šanci zbavit se své touhy po uznání.

Máš pocit, že jsi smolař?

Děkuj životu! Máš šanci zbavit se představ o úspěchu.


Urazili tě?

Důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se vlivu slov.

Okradli tě?

Zase poděkuj životu! Máš šanci přestat lpět na věcech.

Někdo tě uhodil?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se pocitu nutnosti něco vrátit.

Nemají tě dost rádi?

Znovu buď životu vděčný!Máš šanci zbavit se závislosti na mínění jiných.

Pomluvili tě?

Poděkuj životu! Dostal jsi šanci zbavit se „správného“ obrazu sebe sama.

Většina nepříjemností připomíná lehounká štípnutí Vesmíru, která nám nedají usnout. Jiné jsou jako píchnutí jehlou, které obrátí naši pozornost kam je třeba. Jen některé veliké nepříjemnosti se podobají injekci lékaře, která nás navrací do života.

 

13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají

Psychicky silní lidé udržují zdravé návyky. Zvládají své emoce, myšlenky a chování tak,  aby mohli být v životě úspěšní. Podívejte se na věci, které psychicky silní lidé nedělají, abyste se inspirovali a též se třeba duševně posílili.

1. Neztrácejí čas litováním se

Mentálně silné osobnosti se neutápí v sebelítosti ohledně své situace nebo toho,  jak se k nim ostatní zachovali. Namísto toho jsou připraveni převzít zodpovědnost  za svou roli v životě a chápou, že život není ani spravedlivý, ani jednoduchý.

2. Nenechají se ovládat

Nedovolí ostatním, aby je ovládali, ani jim nad sebou nedávají moc.  Neříkají věci jako: „Kvůli šéfovi se cítím tak špatně“, protože chápou,  že jen oni sami mají kontrolu nad svými emocemi a rozhodují o tom, jak se zachovat.

3. Nebojí se změny

Psychicky silní lidé se nesnaží vyhýbat změnám.  Naopak, vítají pozitivní změny a jsou ochotní být flexibilní.  Ví, že změny jsou nevyhnutelné a věří ve svou schopnost adaptovat se.

4. Neplýtvají silami na skutečnostech, jež neovlivní

Neuslyšíte psychicky silného člověka nadávat na dopravní zácpu nebo  vyšilovat kvůli ztracenému zavazadlu. Namísto toho se soustředí na to, co může ovlivnit.  Je schopný si uvědomit, že někdy může ovlivnit jedinou věc, a to přístup.

5. Nesnaží se všem zavděčit

Psychicky silní lidé si připustí, že se nemohou zavděčit vždy a všem.  Nebojí se říci ne či za sebe vystoupit, pokud je to potřeba. Snaží se být laskaví a spravedliví, ale snesou své selhání ve snaze někoho učinit šťastným.

6. Nebojí se podstoupit promyšlené riskování

Nepodstupují nedbalé a hloupé risky, ale nevadí jim riskovat promyšleně. Psychicky silní lidé věnují dost času zvážení risku a možných výhod před tím,  než vykonají velké rozhodnutí. Uvědomí si před tím i stinné stránky a možné špatné následky.

7. Nelpí na minulosti

Mentálně silný člověk neztrácí čas lpěním na minulosti a přáním si,  aby události proběhly jinak. Je si své minulosti dobře vědom a dokáže se z ní poučit.  Neprožívá znovu a znovu špatné zkušenosti a nefantazíruje o slavných momentech.  Namísto toho žije v přítomnosti a plánuje budoucnost.

8. Nedělají pořád dokola stejné chyby

Psychicky silní lidé přijímají zodpovědnost za své chování a  umí se poučit z minulých chyb. Důsledkem toho již své chyby neopakují. Namísto toho se posouvají dále a rozhodují se v budoucnosti lépe.

9. Nezazlívají ostatním jejich úspěch

Psychicky silný člověk dokáže ocenit a oslavovat úspěchy jiných lidí.  Nezávidí a necítí se podražený, pokud ho někdo překoná. Místo toho si uvědomí, že úspěch přichází s úsilím, a to je ochotný  vynaložit pro budoucí úspěch ve svém životě.

10. Nevzdávají se po prvním neúspěchu

Psychicky silný člověk nevidí neúspěch jako důvod ke složení zbraní. Naopak, využije svůj neúspěch k dalšímu zlepšení a růstu.Je ochotný zkoušet tak dlouho, dokud to neudělá správně.

11. Nebojí se být sami

Dalším znakem psychické síly je schopnost být sám. Nebojí se ticha.  Neobávají se zůstat o samotě jen se svými myšlenkami a využijí prostor,  aby byli produktivní. Užívají si být sami se sebou a  nejsou závislí na přítomnosti a rozptýlení ostatních. Dokážou být šťastní i sami.

12. Necítí, že by jim svět něco dlužil

Mentálně silní lidé nevnímají věci v životě jako jistotu.  Nenarodili se s přesvědčením, že se o ně každý postará a že jim svět dá všechno,  nač si vzpomenou. Namísto toho vyhledávají příležitosti dle svých vlastních zásluh a možností.

13. Neočekávají okamžité výsledky

Pokaždé, když se o něco snaží, ať už jde o zlepšení svého zdraví nebo  třeba rozjíždění podniku, psychicky silní lidé neočekávají okamžité výsledky.  Pracují však na tom jak nejlépe dovedou a chápou, že opravdová změna potřebuje čas.

 

 

Aby všechny síly byly v rovnováze, aby neviditelná energie mohla bez zábran proudit celou vaší bytostí a to - jak na duchovní, tak fyzické rovině, bude důležité také odblokovat svoje tělo. Jinak by proměna vaší osobnosti nebyla úplná! Takže zde je návod od Stanislava Brázdy na odblokování těla: „ Navlhčete si obě zápěstí vašich rukou, vodou. Sedněte si rovně na židli a nekřižte nohy. Uvolněte ruce. Levou ruku zápěstím nahoru položte na stůl. Pravou ruku položte na levou a to tak, že se zápěstí dotýkají, tep na tep, takže vytváří písmeno X. V této poloze vydržte nejméně 12 minut. Nejvíce se překřížení drží až 24 minut. Je to individuální podle toho, jak má kdo zablokovanou páteř. Kdo je po pádu nebo po úrazu, tak drží 24 minut. Kdo má menší problémy se zády, tak postačí 17 minut, pro ostatní dospělé jedince 12 minut. Překřížení se dělá jedenkrát týdně, on doporučuje alespoň šest týdnů po sobě. Ale nejlépe je odblokovávat se po celý svůj život.

Tato „technika svépomocí“ od Stanislava Brázdy je pro lepší přijímání minerálů, vitamínů a stopových prvků. Jeho metoda je v odblokování velkým praktickým pomocníkem, proto informace dále šířím a doporučuji, jelikož je mám s velkým úpěchem vyzkoušené sama na sobě! Tato metoda z velké části odstraňuje potíže všeho druhu – potíže s učením, potíže s chůzí, početím, potíže s prokrvením končetin, hlavy, potíže s únavou, s psychikou atd.

převzato : http://www.andelzatlan

TOPlist