Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

SEBEPOZNÁNÍ

http://www.test-osobnosti.cz/dotaznik

Aleš Kalina - Jak se počítá moje osobní hodnota

https://www.youtube.com/watch?v=Gy-q2v7Q65Q

Jakou barvu má vaše energie?

http://www.pronaladu.cz/jakou-barvu-ma-vase-energie/

 

Další test osobnosti od psychologa štěstí

http://www.pronaladu.cz/dalsi-test-osobnosti-od-psychologa-stesti/

 

Zvolte si kámen a zjistěte tajemství své životní cesty

http://www.pronaladu.cz/zvolte-si-kamen-a-zjistete-tajemstvi-sve-zivotni-cesty/


Magické číslo duše ví o vás všechno!

http://www.pronaladu.cz/magicke-cislo-duse-vi-o-vas-vsechno/

Koučování je stále populárnější metodou osobního rozvoje. Spolupráce s koučem pomáhá odhalit plný potenciál koučovaných, a dosáhnout lepší výkonnosti. Koučem však můžeme být i sami sobě, vyjdeme-li ze dvou základních podmínek svého dalšího rozvoje. Prvním je zvýšení povědomí o vlastní osobě. Nemůžeme totiž na sobě nic měnit, dokud nebudeme jasně a objektivně znát svou současnou výkonnostní úroveň. Druhým předpokladem je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.

Jak se stát vlastním koučem?

Nejprve si vymezte tři priority, kterým se budete věnovat. Vycházejte z vlastní zkušenosti, formální i neformální zpětné vazby z okolí. Nesoustřeďte se automaticky na své slabosti. Dopřejte si dostatek času na zhodnocení, co pro vás bude nejvýhodnější. Priority pak rozdělte do specifických, reálně dosažitelných kroků. Vymezte si také časový horizont, ideálně dvouměsíční nebo tříměsíční. Za tuto dobu dokážete hodně, když si zachováte soustředění a oddanost. Každý cíl si rozdělte do týdenních postupných kroků a dodržujte rozvrh. Své ostatní aktivity podřiďte těmto prioritám, nikoli naopak.

Dodržte svůj plán

Vyberte si důvěryhodného člověka, který vám pomůže dodržet vaše sliby a předsevzetí. Měl by to být někdo, kdo vám poskytne upřímnou a objektivní zpětnou vazbu. Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cílů. Své vlastní dojmy porovnávejte se zpětnou vazbou okolí. Jakmile si lépe uvědomíte svou výkonnost, výrazně ji zvýšíte. Dopřejte si také odměnu za úspěšně zvládnuté kroky. Procesy vedoucí k úspěchu uplatňujte i v dalších případech.

- See more at: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/sam-sobe-koucem-id-1133859#sthash.FG3tQOj0.dpuf

 

Co dominuje vašemu podvědomí?

http://www.pronaladu.cz/co-dominuje-vasemu-podvedomi/

 

Aleš Kalina - Jak v sobě uvolnit potenciál vítěze?

https://www.youtube.com/watch?v=qR66lPr-vFc

 

Test: Jaká práce se k vám skutečně hodí

http://www.pronaladu.cz/test-jaka-prace-se-k-vam-skutecne-hodi/

 

Test: Kde na stromě jste?

http://www.pronaladu.cz/test-kde-na-strome-jste/

 

Nejkratší test. Kolo života.

http://www.pronaladu.cz/nejkratsi-test-kolo-zivota/

 

Jak číslo domu a bytu ovlivňuje náš život

http://www.pronaladu.cz/jak-cislo-domu-a-bytu-ovlivnuje-nas-zivot/

 

Jak hodina narození ovlivňuje náš život?

http://www.pronaladu.cz/jak-hodina-narozeni-ovlivnuje-nas-zivot/

 

Test: Jaký je váš psychologický věk?

http://www.pronaladu.cz/test-jaky-je-vas-psychologicky-vek/

 

Test: celá pravda o tobě a tvé lásce

http://www.pronaladu.cz/test-cela-pravda-o-tobe-a-tve-lasce/

 

Sám sobě koučem

http://www.krauthammer.cz/articles/sam-sobe-koucem

9 kroků, jak odhalit své slabiny
Steffi Gande
Je opravdu zvláštní, jak často neumíme problémy analyzovat tak dobře, jak bychom ve skutečnosti mohli. Přehlížíme nebo špatně vyhodnocujeme životně důležité informace. Zaměňujeme symptomy a příčiny. Nevšimneme si skutečného problému.

Objevte s námi několik užitečných tipů, jak proniknout k jádru věci a uvažovat jasně a racionálně tak, jak to přece dobře umíme!

Záhady fungování lidské mysli.

„Richard Fuld si v průběhu několika posledních měsíců odmítal připustit, že Lehman [Brothers] má potíže, navzdory častým varováním ze strany předních analytiků. Kdyby začal jednat dříve, mohl by bankrot bankovního ústavu odvrátit. Během posledních měsíců se objevilo několik zájemců o koupi, on se však rozhodl, že na nabízenou cenu nepřistoupí. Když se konečně postavil k situaci čelem.... bylo příliš pozdě – pro společnost Lehman už nebylo cesty zpět.“[1]

V podmínkách laboratorní simulace bylo skupině osob oznámeno, že jejich rozhodnutí v oblasti finančních investic nebyla zrovna nejšťastnější volba. Jak chtěli nastalou situaci řešit? Pokusili se snížit ztráty? Nebo snad převést finanční prostředky jinam? Nikoli. Pokud byly testované osoby samy odpovědné za svá rozhodnutí, měly sklony k investovaným financím přidávat více dodatečných zdrojů než v případě, kdy za chybná rozhodnutí nesl odpovědnost někdo jiný.

Jedná se o projev fenoménu známého jako vystupňování odpovědnosti. Též známý jako „chyba zaměření“ – neschopnost změnit pod vlivem nových informací dostatečně pohled na věc.

A jako by to nestačilo, v zákoutích naší mysli číhají další zcestné úvahy připravené ovlivnit naše myšlenkové pochody. Podle principů reprezentativní heuristiky posuzujeme osoby a objekty výhradně podle toho, nakolik se zdá, že reprezentují určitou kategorii, aniž bychom přemýšleli o tom, zda do dané kategorie doopravdy patří – ‘je určitě jednou z těch lidí...určitě se jedná o jednu z těch situací...’. Zkusme si představit, jaké následky takové myšlení může mít na způsob, jakým si vytváříme dojmy o nových spolupracovnících, nebo když se rozhodujeme, koho přijmout do svého týmu.

A co heuristika dostupnosti? V tomto případě událost považujeme za pravděpodobnější, pokud si ji dokážeme snadno představit – pomocí naší představivosti si můžeme snadno vybavit příklady (často ve formě historek nebo příběhů). A nyní si představme, jaký dopad to může mít pro realistické plánování projektů…

A tím to zdaleka nekončí. Kdo z nás nikdy nepodlehl sklonu popírat nepříjemné pravdy? Vytrvale odolával skutečným nebo domnělým podnětům? A tváří v tvář skutečnému problému si vyvodil, že kombinace událostí, ke které již jednou došlo v minulosti, se musí automaticky zopakovat i v budoucnu? Nebo že naše oblíbené řešení bude spolehlivě fungovat v každé nové situaci? Zapomenout nesmíme ani na pověstný efekt vařící vody a žáby – žába hozená do vody, kterou postupně ohříváme, si nevšimne, co se s ní děje – a také si ponese důsledky.

A v neposlední řadě...co naše „postavení ve společnosti“? Když jsme nuceni vypořádat se s těžkým rozhodnutím nebo obtížemi, zaujmeme roli, kterou od nás očekávají ostatní (obzvláště pokud se jedná o osoby s určitým postavením nebo jedince, které máme obzvláště v oblibě) bez toho, abychom si ověřili jejich skutečná očekávání nebo jejich platnost.

 

A jsme u toho…

Co z toho vyplývá ve vztahu k našim analytickým schopnostem? Potíže nastávají již u prvního kroku – v okamžiku, když se snažíme posoudit, kde je jádro problému, si nedokážeme často uvědomit svoje‘slabiny tak, jak bychom měli. Přehlížíme nebo špatně vyhodnocujeme životně důležité informace. Zaměňujeme symptomy a příčiny. Řešíme iluzorní problémy. Nevšimneme si skutečného problému.

Nyní bychom rádi předeslali malé varování pro ty, kteří se domnívají, že to poněkud přeháníme. Psychologové zjistili, že v situacích s velkou mírou stresu dochází k narušení kognitivního výkonu. Jednoduše řečeno, nejsme schopni jasně přemýšlet. Zkušenost je tedy důležitější než inteligence...a inteligence sama o sobě nám dokonce může být na škodu!

Je již zřejmě pozdě na to, aby pan Fuld stihl cokoli změnit (natožpak ta uvařená žába). Ještě však stále není pozdě pro nás, a proto je čas seznámit se s jednoduchým cvičením, které nám pomůže proniknout k jádru věci a uvažovat jasně a racionálně.

Nastal čas povolat kouče. Uvnitř sebe sama.

 

Filtr

Náš obraz není skutečný!

Účastníci tréninků společnosti Krauthammer již budou zřejmě obeznámeni s pojmem “filtr”. Náš osobní filtr je utvářen různými prvky – například naším vzděláním, přesvědčením nebo temperamentem. Každou situaci nebo osobu pak vnímáme právě přes tento filtr, který má silnou tendenci vnímaný obraz zkreslovat, a to obzvláště ve stresových podmínkách.

Naším úkolem je proto změnit svůj “filtr” – přizpůsobit svůj obraz co nejvíce objektivní realitě.

Přizpůsobení vlastního obrazu znamená klást si otázky.

 

9 kroků k jasnému myšlení

Máte problém? Najděte si klidné místo, vemte pero a kus papíru a projděte si devět následujících bodů. U každého si poznamenejte odpověď.

  1. Jak bych popsal/-a…
  2. Proč je to důležité?
  3. Proveďte jednoduché shrnutí a přimějte se k tomu, abyste své obavy vyjádřili více do hloubky, „Takže to chápu tak, že...?“
  4. Opakovaně se dotazujte:
  5. Jak to? Jak to vím? Kdo to říká? Jakých příznaků jsem si všiml/-a?
  6. Opakovaně se ptejte „Jak to? Jak to…?“ – podaří se Vám tak lépe se dostat k samotné příčině problému
  7. V závislosti na atmosféře se ptejte „A co teď? Co se stane, pokud neudělám nic?“ Podaří se Vám tak odkrýt skutečná rizika (opakujte...)
  8. Určete, kdo je hlavní osoba. Kdo je přímo zainteresovaný? Kdo za to ručí? Kdo je odpovědný? Koho se to týká? S kým je třeba se poradit? Kdo to může změnit?
  9. Určete stupeň naléhavosti. Kdy bude ještě včas a kdy už bude pozdě?

 

Sám sobě koučem

IVITERA a.s. Článek si můžete přečíst zdarma díky společnosti IVITERA a.s. - poradenské a konzultační společnosti.

 

Sám sobě koučem

Koučování je stále populárnější metodou osobního rozvoje. Spolupráce s koučem pomáhá odhalit plný potenciál koučovaných, a dosáhnout lepší výkonnosti. Koučem však můžeme být i sami sobě, vyjdeme-li ze dvou základních podmínek svého dalšího rozvoje. Prvním je zvýšení povědomí o vlastní osobě. Nemůžeme totiž na sobě nic měnit, dokud nebudeme jasně a objektivně znát svou současnou výkonnostní úroveň. Druhým předpokladem je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.

Jak se stát vlastním koučem?

Nejprve si vymezte tři priority, kterým se budete věnovat. Vycházejte z vlastní zkušenosti, formální i neformální zpětné vazby z okolí. Nesoustřeďte se automaticky na své slabosti. Dopřejte si dostatek času na zhodnocení, co pro vás bude nejvýhodnější. Priority pak rozdělte do specifických, reálně dosažitelných kroků. Vymezte si také časový horizont, ideálně dvouměsíční nebo tříměsíční. Za tuto dobu dokážete hodně, když si zachováte soustředění a oddanost. Každý cíl si rozdělte do týdenních postupných kroků a dodržujte rozvrh. Své ostatní aktivity podřiďte těmto prioritám, nikoli naopak.

Dodržte svůj plán

Vyberte si důvěryhodného člověka, který vám pomůže dodržet vaše sliby a předsevzetí. Měl by to být někdo, kdo vám poskytne upřímnou a objektivní zpětnou vazbu. Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cílů. Své vlastní dojmy porovnávejte se zpětnou vazbou okolí. Jakmile si lépe uvědomíte svou výkonnost, výrazně ji zvýšíte. Dopřejte si také odměnu za úspěšně zvládnuté kroky. Procesy vedoucí k úspěchu uplatňujte i v dalších případech.

-kk-

- See more at: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/sam-sobe-koucem-id-1133859#sthash.FG3tQOj0.dpuf

Sám sobě koučem

 

Koučování je stále populárnější metodou osobního rozvoje. Spolupráce s koučem pomáhá odhalit plný potenciál koučovaných, a dosáhnout lepší výkonnosti. Koučem však můžeme být i sami sobě, vyjdeme-li ze dvou základních podmínek svého dalšího rozvoje. Prvním je zvýšení povědomí o vlastní osobě. Nemůžeme totiž na sobě nic měnit, dokud nebudeme jasně a objektivně znát svou současnou výkonnostní úroveň. Druhým předpokladem je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.

Jak se stát vlastním koučem?

Nejprve si vymezte tři priority, kterým se budete věnovat. Vycházejte z vlastní zkušenosti, formální i neformální zpětné vazby z okolí. Nesoustřeďte se automaticky na své slabosti. Dopřejte si dostatek času na zhodnocení, co pro vás bude nejvýhodnější. Priority pak rozdělte do specifických, reálně dosažitelných kroků. Vymezte si také časový horizont, ideálně dvouměsíční nebo tříměsíční. Za tuto dobu dokážete hodně, když si zachováte soustředění a oddanost. Každý cíl si rozdělte do týdenních postupných kroků a dodržujte rozvrh. Své ostatní aktivity podřiďte těmto prioritám, nikoli naopak.

Dodržte svůj plán

Vyberte si důvěryhodného člověka, který vám pomůže dodržet vaše sliby a předsevzetí. Měl by to být někdo, kdo vám poskytne upřímnou a objektivní zpětnou vazbu. Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cílů. Své vlastní dojmy porovnávejte se zpětnou vazbou okolí. Jakmile si lépe uvědomíte svou výkonnost, výrazně ji zvýšíte. Dopřejte si také odměnu za úspěšně zvládnuté kroky. Procesy vedoucí k úspěchu uplatňujte i v dalších případech.

- See more at: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/sam-sobe-koucem-id-1133859#sthash.FG3tQOj0.dpuf

 

Klíče k analýze životní situace

klice-k-analyze

Klíče, které vám budou užitečné při zamyšlení nad situacemi, ve kterých se v životě můžete ocitnout.

Vnější je obdobou vnitřního.

Podoby se přitahují.

Věnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás i ve vás.

Když kolem sebe pozorujete něco, co ve vás probouzí určité myšlenky a emoce, je zřejmé, že to je přítomno také uvnitř vás; něco byste si z toho měli vyvodit.

Když se vám něco na druhých nelíbí, je to patrně součástí i vás samých.

Když se něčemu vyhýbáme, je za tím buď bolest nebo strach.

Když něco děláte, buďte duchem přítomni.

Dostanete-li se do nějaké situace, soustřeďte se na to, co se děje. Pokud cítíte přání utéci, představte si, jak utíkáte.

Když se něčeho dopustíte, neobviňujte se, ale proberte si všechno, co se stalo před tím, co se dělo při tom i po té, a to včetně svých myšlenek, citů a předtuch. Z toho všeho se musíte poučit.

Situace vznikají a jsou přitahovány vašimi myšlenkami a bloky.

Naše bloky jsou to, co musíme na tomto světě poznat a pochopit.

Jestliže se dostáváte do nějaké situace opakovaně, nebo jste ustavičně nemocní, je jasné, že se vám dostává nějakého poučení. Jaké asi byste si z toho měli vzít?

Sami jste příčinou toho, co se s vámi děje.


Nepokoušejte se měnit svět nebo lidi kolem sebe, změňte nejprve sebe sama. Až toho dosáhnete, změní se lidé i svět kolem vás.

Jestliže sami sobě i jiným tvrdíte, že jste se změnili, je jasné, že jste se nezměnili vůbec, je to jen zdání.

Jestliže sami sobě i jiným tvrdíte, že v nějaké oblasti života máte všechno srovnané, je zřejmé, že v ní máte všechno vzhůru nohama. Mluví za vás maska. Právě v tomhle bychom měli pozorně nahlížet do svého nitra.

Když vám někdo radí nebo nabízí pomoc, neberte to jako narážku na své nedostatky či neschopnost něco samostatně vyřešit.

Pokud nemáte něco, co byste údajně mít chtěli, je zřejmé, že buď to nechcete, nebo nejste ve skutečnosti vůbec odhodláni to mít. Abyste získali něco zcela určitého, uvědomte a popište si naprosto přesně, co to má být. Učte se křišťál své mysli vybrušovat.

Nikdy nemyslete na to, co vám lidé mohou dát, nebo co byste od nich chtěli získat. Takové smýšlení vede ke ztrátě přitažlivosti.

Neusilujte o to být silný. Skutečná síla spočívá v lásce a pozornosti k sobě samým i k okolí.

Muž je svobodný a schopný jednat tehdy, když žena, která ho miluje, netouží ho ovládat.

Myslete na to, co chcete mít, ne na to, co mít nechcete.


Dostatku nedosáhnete tím, že se vám nelíbí žít v nedostatku.

Vaše pozornost je kanál, jímž protéká energie napájející vaši mysl. Mysl je následována tvorbou.

Negativní emoce nepřinášejí to, co chcete. Přinášejí pouze to, co nechcete.

Sny a fantazie vám ukazují váš potenciál.

Představivost vás vyvádí z omezujících zábran a ukazuje vaše skutečné schopnosti.

Jestliže si věčně zdůvodňujete proč nemůžete mít předmět svých snů, nikdy ho nezískáte. Začněte si opakovat proč ho mít budete.

Na peníze a materiální cennosti nahlížejte nikoli z hlediska možností uspokojení svých potřeb, ale jako na nástroj sebepoznání, dokonalejšího sebevyjádření a realizace svých skutečných schopností.

Soustřeďte se na to, co chcete mít, ne na to, jak byste se zbavili něčeho, co mít nechcete. Mnoho lidí neví, co vlastně chtějí, zato přesně vědí, co nechtějí.

Jestliže nedokážete uvěřit v možnost něčeho, nikdy toho nedosáhnete.

Nabýt blahobytu není zdaleka tak důležité jako zvládnout proces jeho vytváření.

Učit se být v životě šťastný je součástí vašeho růstu.

Přišli jste na tento svět, abyste rozšiřovali své vědomí cestou zkušeností.

Ani Choying Dolma

 

Děkuj životu za vše, co tě trápí

dekuj-zivotu

Děkuj životu za všechno, co tě trápí, protože tě to dělá svobodnějším.

Narazils na něco nepříjemného?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se nutnosti výběru!

Nepříjemné podmínky?

Poděkuj! Dostalo se ti šance zbavit se své pohodlnosti.

Udělals chybu?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se falešného pocitu vlastní neomylnosti.

Cítíš se ublížený?

Opět důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se pocitu vlastní důležitosti.

Cítíš se podvedený?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se vlastních iluzí.

Cítíš se nedoceněný?

Díky životu! Dostal jsi šanci zbavit se své touhy po uznání.

Máš pocit, že jsi smolař?

Děkuj životu! Máš šanci zbavit se představ o úspěchu.


Urazili tě?

Důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se vlivu slov.

Okradli tě?

Zase poděkuj životu! Máš šanci přestat lpět na věcech.

Někdo tě uhodil?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se pocitu nutnosti něco vrátit.

Nemají tě dost rádi?

Znovu buď životu vděčný!Máš šanci zbavit se závislosti na mínění jiných.

Pomluvili tě?

Poděkuj životu! Dostal jsi šanci zbavit se „správného“ obrazu sebe sama.

Většina nepříjemností připomíná lehounká štípnutí Vesmíru, která nám nedají usnout. Jiné jsou jako píchnutí jehlou, které obrátí naši pozornost kam je třeba. Jen některé veliké nepříjemnosti se podobají injekci lékaře, která nás navrací do života.

 

Sám sobě koučem

IVITERA a.s. Článek si můžete přečíst zdarma díky společnosti IVITERA a.s. - poradenské a konzultační společnosti.

 

Sám sobě koučem

Koučování je stále populárnější metodou osobního rozvoje. Spolupráce s koučem pomáhá odhalit plný potenciál koučovaných, a dosáhnout lepší výkonnosti. Koučem však můžeme být i sami sobě, vyjdeme-li ze dvou základních podmínek svého dalšího rozvoje. Prvním je zvýšení povědomí o vlastní osobě. Nemůžeme totiž na sobě nic měnit, dokud nebudeme jasně a objektivně znát svou současnou výkonnostní úroveň. Druhým předpokladem je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.

Jak se stát vlastním koučem?

Nejprve si vymezte tři priority, kterým se budete věnovat. Vycházejte z vlastní zkušenosti, formální i neformální zpětné vazby z okolí. Nesoustřeďte se automaticky na své slabosti. Dopřejte si dostatek času na zhodnocení, co pro vás bude nejvýhodnější. Priority pak rozdělte do specifických, reálně dosažitelných kroků. Vymezte si také časový horizont, ideálně dvouměsíční nebo tříměsíční. Za tuto dobu dokážete hodně, když si zachováte soustředění a oddanost. Každý cíl si rozdělte do týdenních postupných kroků a dodržujte rozvrh. Své ostatní aktivity podřiďte těmto prioritám, nikoli naopak.

Dodržte svůj plán

Vyberte si důvěryhodného člověka, který vám pomůže dodržet vaše sliby a předsevzetí. Měl by to být někdo, kdo vám poskytne upřímnou a objektivní zpětnou vazbu. Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cílů. Své vlastní dojmy porovnávejte se zpětnou vazbou okolí. Jakmile si lépe uvědomíte svou výkonnost, výrazně ji zvýšíte. Dopřejte si také odměnu za úspěšně zvládnuté kroky. Procesy vedoucí k úspěchu uplatňujte i v dalších případech.

-kk-

- See more at: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/sam-sobe-koucem-id-1133859#sthash.FG3tQOj0.dpuf

Sám sobě koučem

IVITERA a.s. Článek si můžete přečíst zdarma díky společnosti IVITERA a.s. - poradenské a konzultační společnosti.

 

Sám sobě koučem

Koučování je stále populárnější metodou osobního rozvoje. Spolupráce s koučem pomáhá odhalit plný potenciál koučovaných, a dosáhnout lepší výkonnosti. Koučem však můžeme být i sami sobě, vyjdeme-li ze dvou základních podmínek svého dalšího rozvoje. Prvním je zvýšení povědomí o vlastní osobě. Nemůžeme totiž na sobě nic měnit, dokud nebudeme jasně a objektivně znát svou současnou výkonnostní úroveň. Druhým předpokladem je převzetí odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj.

Jak se stát vlastním koučem?

Nejprve si vymezte tři priority, kterým se budete věnovat. Vycházejte z vlastní zkušenosti, formální i neformální zpětné vazby z okolí. Nesoustřeďte se automaticky na své slabosti. Dopřejte si dostatek času na zhodnocení, co pro vás bude nejvýhodnější. Priority pak rozdělte do specifických, reálně dosažitelných kroků. Vymezte si také časový horizont, ideálně dvouměsíční nebo tříměsíční. Za tuto dobu dokážete hodně, když si zachováte soustředění a oddanost. Každý cíl si rozdělte do týdenních postupných kroků a dodržujte rozvrh. Své ostatní aktivity podřiďte těmto prioritám, nikoli naopak.

Dodržte svůj plán

Vyberte si důvěryhodného člověka, který vám pomůže dodržet vaše sliby a předsevzetí. Měl by to být někdo, kdo vám poskytne upřímnou a objektivní zpětnou vazbu. Sledujte svůj pokrok směrem ke splnění cílů. Své vlastní dojmy porovnávejte se zpětnou vazbou okolí. Jakmile si lépe uvědomíte svou výkonnost, výrazně ji zvýšíte. Dopřejte si také odměnu za úspěšně zvládnuté kroky. Procesy vedoucí k úspěchu uplatňujte i v dalších případech.

-kk-

- See more at: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/sam-sobe-koucem-id-1133859#sthash.FG3tQOj0.dpuf
TOPlist