Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

NÁSTROJE MISTROVSTVÍ

 

 

Nejkratší test. Kolo života.

Stačí jedna minuta, abyste pochopili, čemu byste se v životě měli věnovat.

Život každého člověka se skládá z nejrůznějších součástí: rodina, byznys, koníčky, odpočinek. Je důležité dodržovat ve všech směrech rovnováhu. Jinak to za vás udělá sám život. Nabízíme vám jednoduché a v psychologii často uplatňované cvičení, podle jehož výsledků stanovíte, co jste zanedbali.

kolo-zivota-big
 1. Vemte list papíru a kolo na něj překreslete.
 2. Ohodnoťte své úspěchy v uplynulém roce na uvedené stupnici od 1 do 10. Potom své výsledky vyznačené v kole spojte čarou.
 3. Získáte své osobní „kolo života“ a spolu s ním i pochopení, čemu byste měli věnovat více pozornosti a čemu naopak méně.

Nepropadejte zoufalství, pokud ani na jedné stupnici nemůžete uvést 10 bodů. Ani když po spojení výsledků čarou nezískáte kruh, ale ozubené kolečko. Teď už přece víte, které z oblastí svého života byste se měli více věnovat.  Začít se zlepšovat v každé oblasti můžete hned..

Doporučujeme vám dělat si test za každý uplynulý měsíc. Můžete podle něj korigovat své další jednání. Dobré výsledky na sebe nenechají čekat a „kolo života“ se bude točit mnohem efektivněji.

http://www.pronaladu.cz/nejkratsi-test-kolo-zivota/

 

 

 

 

 

 1. Nástroje k mistrovství pro všední den - Poselství archanděla Michaela prostřednictvím                                                                            Barbary Bessen

 2. Život je dnešek. Zítřek se nikdy nekoná.

 3. Jak návyky fungují a jak je měnit!! - Pavel Říha

 4. Vnitřní království - Eva Maevánová

 5. Hojnost jako přirozený stav - Eva Marvánová

 6. Buddhismus v byznyse strašně pomáhá - Libor Malý

 7. Životní lekce, které je potřeba se naučit

 

 

Nástroje k mistrovství pro všední den

1. Poselství archanděla Michaela prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2014

Zdravím z celého srdce všechny, kteří se cítí blízce spojeni se mnou a ostatními bytostmi z duchovního světa. Jsem archanděl Michael. Jak jsem již často zmiňoval, nazývejte mě raději jen Michael. Pobýváme zde na vyšší úrovni duchovního tvoření. Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy, pokud bychom to vůbec chtěli vyjádřit v nějakém časovém měřítku. Je to možná ještě složitější na pochopení, protože u nás je minulost, přítomnost a budoucnost jedním přítomným okamžikem. Do tohoto konceptu kosmického tvoření, materializace výtvorů myšlenek nebo také božského tvoření byste měli častěji zkoušet v duchu pronikat. Je to jako meditační mantra. Zkus se v klidu zamyslet nad tvořením myšlenkami a zabývej se tím. Budou k tobě přicházet nové poznatky. Je na čase, abys poznal, že jsi skutečně tvůrcem a žil podle toho.

Pojďme se teď na přání mé partnerky (Barbary – pozn. překl.) věnovat tvému všednímu dni, jak tomu říkáš. Otázka, kterou se dnes mnoho lidí stále víc zabývá, zní:

„Jak mohu své spirituální poznatky aplikovat do každodenního života?“

Dříve jste dodržovali určité duchovní rituály, čas věnovaný usebrání se, kdy jste se, alespoň to tak vypadalo, stáhli z běžného života. Tak to ale samozřejmě nefunguje, protože všechno, co děláš duchovně, se nějak projevuje. Působí to ostatně i na lidi, které znáš, kteří jsou ve tvé blízkosti. A nejen na ně, ale i na všechny lidi, kteří žijí stejně jako ty tady na Zemi, Gaie. Kdo na sobě neustále pracuje , dělá to i pro celou společnost a přispívá do akášické kroniky, z níž všichni čerpají, respektive ji mění.

Vezměme si jeden fiktivní den tvého života, v němž můžeš uplatnit pár nástrojů.

Ráno se vzbudíš a hned si položíš ruku na srdce, čímž se spojíš sám se sebou. Měl by sis přitom uvědomit: Jsem duch v tomto těle. I když si budeš možná muset nejprve dojít na toaletu, zůstaň pak ještě chvíli v klidu ležet. Vnímej, jak ruka na tvé hrudi uvádí cosi do pohybu. Vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu spojením tvé dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce. Tato nádherná síla nyní protéká celým tvým tělem. Třeba i zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek. Tohoto setkání s energií z pole Jednoty, která je nyní díky změnám na Zemi pro všechny lidi stále víc k dispozici, si můžeš užívat libovolně dlouho. Poznáš, kdy budeš mít dost a budeš chtít vstát. Pro ty z vás, kteří máte ráno málo času, by bylo dobré nařídit si budík o nějakou chvíli dřív.

Dalším nástrojem je, že se při ranní koupeli v této vysoké energii můžeš zkontaktovat sám se sebou. Někteří z vás už umí komunikovat velmi dobře, ostatní se to teprve učí. Pokládej otázky, popros o motto pro ten den nebo jen vyslov: Milé Vyšší já, sděl mi, co bych měl pro tento den vědět! Budou k tobě proudit informace v myšlenkách, které budeš vnímat jako komunikaci nebo nečekané inspirace, myšlenky pro ten den. Mohou souviset i se starostmi a problémy, které máš v práci, v rodině, s bydlením apod. Nebo se mohou týkat symptomů nemocí, protože s těmi se potýká stále víc lidí. Jsou výrazem nerovnováhy v emocionálním těle, která zas souvisí s uloženými starými vzorci, jež se vynořují jako odezva na aktuální vnější dění nebo se uvolňují v rámci uložených otisků celé společnosti. Kdo přijímá mnoho vnějších zpráv, předpokládejme, že jde třeba o týrání dětí, může pak zakoušet bolest na základě vlastních zkušeností, čímž tyto uložené informace aktivuje a posílené je vysílá zpět do energetického pole. Tak z toho může vzniknout cosi jako ping pong.

Proto je dobré pozorně sledovat myšlenky. Co do sebe přijímáš, jakými myšlenkami se zabýváš, které z nich v tobě vyvolávají řadu nových emocionálních reakcí? Sledování vlastních myšlenek je stále důležitější. Neboť jak víš, myšlenky formují život. Takto jsi byl stvořen myšlenkou stvořitele, jenž byl zas stvořený vyšším stvořitelem a ten byl možná stvořen přímo z Jednoty. Vše je tvořeno myšlenkami, to je třeba si stále znovu uvědomovat. Napiš si na malé lístečky poznámky, které tě budou upozorňovat na důležitý úkol sledování vlastních myšlenek.

V průběhu dne, podle toho, jaké máš rodinné nebo pracovní povinnosti, se setkáváš s ostatními lidmi. Utváříte váš společný den nebo hodiny, které trávíte pohromadě. Kdo nebo co ve tvém okolí tě dokáže vykolejit, jak se tomu pěkně říká, a proč? Neboť prostřednictvím svého ranního kontaktu ses vycentroval, spočíváš ve svém středu, jsi napojen přímo na své skutečné bytí. Kdo má tu moc vyvést tě myšlenkami, výroky a činy z rovnováhy a jak se tomu můžeš bránit? Zvykni si pozorně sledovat každé setkání. Zadívej se na svůj protějšek a vnímej, jak se mu vede. Je v pohodě nebo špatně naložen, je nabručený nebo má dobro u náladu? Důvodem jsou bezpochyby jeho prožitky, související s uloženými vzorci. Vidíš, stává se to každému, nikdo není výjimkou. A to si člověk často myslí, že právě on je tou příčinou, proč je jeho protějšek mrzutý nebo dokonce agresivní. Ne, to on si jen zpracovává to, co si sám vytvořil.

Když si tohle budeš stále víc uvědomovat, velmi ti to ulehčí život s ostatními lidmi. A ty už nebudeš hledat příčinu špatné nálady někoho jiného u sebe jako původce. Dívej se lidem do očí a pozoruj, že když se soustředíš na své srdce, napájí tato energie vaše společné pole. Je to způsobeno tím, že ty zůstáváš ukotven ve svém božském pocitu a ten druhý si tuto energii může stáhnout. Zda pak u něj dojde k okamžité změně, závisí na jeho vlastní otevřenosti. V každém případě se situace zklidní. Pokud se takto pevně ukotvíš ve svém světle, změní se jakákoli nepříjemná nebo napjatá situace. Určitě sis už všiml, že lidé projevují potěšení, když vstoupíš do nějaké místnosti nebo když se s tebou setkají. Vnímají tvou radost, tvé napojení na božské pole. Můžeš si dokonce říct, že jsi léčitel, neboť měníš energetické pole a dodáváš buňkám , atomům ostatních lidí magnetickou přítomnost, poskytuješ jim možnost vstoupit do léčivého procesu. Nic jiného to tiž léčitelé, které vyhledáváte, nedělají. Někteří z vás tak dokonce už i pracují. A mnozí – Barbara teď vnímá, jak se usmívám – si to ani neuvědomují.

Takto setrvávat ve vlastní přítomnosti je nástrojem pro celý den. Až se ti zas někdy přihodí, že budeš ze spojení se sebou samým vytržen, stáhni se na chvilku do ústraní a polož si ruku na srdce. Nejpozději do jedné minuty budeš opět celistvým JÁ. Tady získává slovo JÁ ještě další význam, že? Zní to vše velmi jednoduše a vlastně to i jednoduché je. Potíž je jen v tom, že tvé ego se tě neustále snaží rozptylovat. Proto mají význam lístečky s poznámkami nebo jiné pomůcky, aby ses rozpomínal. Rozpomínat se na své božské jádro je v současném období transformace to nejdůležitější.

Nezáleží vůbec na tom, zda cvičíš jógu v přírodě, zda jsi vegetarián nebo vegan za tím účelem, aby ses víc prosvětlil. Možná se díky těmto vnějším věcem cítíš lépe. Teď však začíná nová doba, která sebou přináší nástroje, jež účinkují přímo. Dovolte, abych vám sdělil, že tvé Vyšší já ví vše, co je pro tebe dobré. Navíc jóga nemusí být pro každého vždy to nejlepší. Všichni o ní mluví a mnozí jsou jí nadšeni, avšak ty sám víš nejlépe, zda je pro tebe skutečně vhodná, nebo zda by sis možná měl raději zaplavat, aby sis protáhl tělo, abys mo hl lépe přijímat světlo vycházející z Jednoty nebo prostě jen dělat něco, co je pro tvé tělo dobré. Totéž se týká i výživy. Pro některé lidi může být vhodné nepřijímat živočišné produkty, ale pro jiné ne. A nezapomínejme, že každý člověk obsahuje i část minerální a zvířecí říše, související s průběhem evoluce. Nyní si dovolím podotknout ještě něco, o čem se málokde dočtete. Nemohlo by to být i tak, že by mělo určitý smysl přijímat zvířecí energii a tím transformovat staré uložené vzorce? Byla by to služba zvířatům a celému společenství. I v tomto případě stojí za to si poslední dvě informace blíž ujasnit a pochopit je třeba prostřednictvím meditace.

Takto je tvůj běžný den naplněn mnoha zajímavými a podnětnými myšlenkami, činy a setkáními. Uměním je zpracovávat vše tak, abys neztrácel ze zřetele svůj cíl stát se prosvětlenějším, laskavějším a být naplněn vnitřním mírem – i sám vůči sobě. Taková je cesta mistrovství v průběhu všedních dnů této doby. Tak, jak to ostatně praktikoval Jeshua, který se stal Ježíšem. A tak se celý den stává meditací, neboť jsi v kontaktu s duchovními světy, které reagují na všechna tvá přání a poskytují mír a lásku tobě a všem ostatním tím, že tě pozdvihují do pole Jednoty, jež oslabuje dualitu a nakonec ji rozpustí. K tvé cestě patří každodenně zkoušet a učit se udržovat spojení k tvým vlastním vyšším světům i k nám. Není to vždy snadné, avšak je to proveditelné. Jiní před tebou to už dokázali.

Tvůj všední den pomalu končí a když zas ulehneš do postele, znovu si polož ruku na srdce, spoj se sám se sebou nebo také s Mistrem, kterého si vybereš, a v duchu si udělej rekapitulaci celého dne. Sám poznáš nebo se ti ukáže, kde byl tvůj den naplněn světlem a naopak, kde příště můžeš víc zůstat v klidu a být sám sebou, třeba při setkání s jedním ze svých dětí, s partnerem nebo zaměstnavatelem. To vše je proces, jehož cílem není dokonalost, ale cesta samotná. Jednou zaznamenáš, jak v tobě tvé světlo zesílilo. Projeví se to tak, že budeš pozorovat své myšlenky jakoby z povzdálí a při setkání s ostatními bude skrz tebe mluvit tvé Vyšší já , protože se s tebou natolik sjednotilo, že převzalo vedení nad egem. Někteří z vás to už v malé míře prožívají častěji.

Takže v této fázi pozemského vývoje není už těch nástrojů zapotřebí tolik. Jistě se ještě nabízí otázka, která zní: „A co všechny ty staré vzorce a uložené otisky, mám je rozpouštět a jak to mám udělat?“ Má odpověď je: To vše se teď děje stále víc současně s tím, jak se učíte vlastním konáním (learning by doing). Probíhá to tehdy, když jednáš tak, jak jsem to popsal výše. Jsi ve spojení sám se sebou skrz úroveň srdce a budeš si toho stále víc vědom. Sám si budeš vytvářet situace, ve kterých se budou objevovat staré vzorce a témata, budou se zcela nečekaně vynořovat prostřednictvím tvých bližních. Jedn ou se usměješ a řekneš si: „Aha, tady musím být ještě víc pozorný, zdá se, že tohle téma hraje u mne a mých předků určitou roli.“ Takové téma se bude vynořovat tak dlouho, jak to bude potřebné. Pak jednou zaznamenáš, že se nečekaně objeví a ty už s ním nebudeš rezonovat. Příkladem je třeba strach, že nebudeš přijímán takový, jaký jsi. Toto téma zaměstnává v současné době hodně lidí, je to tedy také jedno z kolektivních témat. Předpokládejme, že někdo je k tobě nevšímavý nebo tě okázale ignoruje. Možná tě to zlobí, možná pociťuješ tlak v žaludku nebo na srdci a tím dokonce vyvoláváš i další podobná setk& aacute;ní. Jednoho dne, až se taková situace opět vyskytne, zaznamenáš, že jsi zcela vyrovnaný, nenecháš se vyvést z rovnováhy a dokonce i pochopíš, proč ti to ten druhý člověk dělá. Pak je toto téma vyřešené, neboť už s ním nevstupuješ do rezonance. A tak se to nyní děje se všemi uloženými otisky mnohem snadněji než před lety, probíhá to téměř automaticky. Procházíš dlouhodobou transformací. A nyní pracuješ na tématech, která jsou obzvlášť vytrvalá, neboť mají silné kořeny. To je však už na další povídání.

Přeji vám, abyste vždy byli v sobě dobře přítomni. Žádná myšlenka nemá tu moc ani sílu, aby to změnila. Jsi božského původu a jsi tvůrce. Sleduj, jaké myšlenky bys měl nechat kolem sebe jen proplouvat a které by sis naopak měl stáhnout z kolektivního pole do toho svého, aby ti přispěly k životu v radosti, míru a bdělosti.

Jsem Michael

Poselství obdržela Barbara Bessen v březnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/erzengel-michael-channeling-marz-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S. =

 

2. Život je dnešek. Zítřek se nikdy nekoná.

 

zizn-sejchas-big

Život není hledáním sebe sama, je to každodenní vytváření té nejlepší verze sebe sama. Každý den je možné a je třeba vytvářet sám sebe znovu, lišit se a odhalovat nové rysy svého charakteru.

V rozletu nás zarazili hned v dětství, když nám tvrdili, že být nestálý je špatné. Vůbec ne. Nestálost – to je sám život. Všechno stálé, stabilní, nehybné je mrtvé. Podívejte na řeku, na vodotrysk, na strom – všechno teče, všechno se mění, přetváří v nové formy. Dokonce i kámen je na molekulární úrovni každou vteřinu jiný.

Chce se vám života – měňte se. Každý den, ať děláte cokoli, se zamyslete, jestli právě to je uskutečnění vaší představy o tom, kým jste se rozhodli dneska být.

Žijte krásně a vesele právě teď! Oblékejte si oblíbené kousky, jezte z oblíbeného nádobí, bavte se s oblíbenými lidmi, zabývejte se oblíbenou prací, dopřejte si potěšení a radost.

Život – to je dnešek. Zítřek se nikdy nekoná. Dnes a teď – to je pravý čas pro život, lásku a pro utváření té nejlepší podoby sebe samého. Jaká bude, to rozhodnete pouze vy. Hlavní je, aby se vám líbila, aby vás činila šťastnými.

 

3. Jak návyky fungují a jak je měnit!!   Pavel Říha

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2PlgPfE1s#t=19

http://skolanavyku.cz/video4

 

4. Vnitřní království Eva Marvanova

https://www.youtube.com/watch?v=K6TLxh9NjlI

 

 


6. Buddhismus v byznyse strašně pomáhá

PŘED NECELÝMI 20 LETY ZALOŽIL FIRMU PROVOZUJÍCÍ NEJVĚTŠÍ ČESKÝ PRACOVNÍ PORTÁL JOBS.CZ. PO ŠESTNÁCTI LETECH JI LIBOR MALÝ PRODAL ZA MILIARDU KORUN. OD TÉ DOBY SE VĚNUJE TZV. EKONOMICE DARU, KDE PENĚZ NENÍ TŘEBA A KDE TO JE O TOM, BÝT K DRUHÝM LIDEM ŠTĚDRÝ A ROZDÁVAT RADOST. 

Původně začínal Libor Malý jako programátor, odtud se přes další pozice dostal k budování českého pracovního portálu Jobs.cz, který časem doplnil další pracovní portál Prace.cz a slovenská obdoba TopJobs.sk. „Jobs.cz byla služba, přes kterou jsem chtěl já sám vždycky najít práci: říká ke svým byznysovým začátkům v době, kdy mu bylo 28 let. U portálů ale vydržel 16 let, kdy svoji firmu LMC, která Jobs.cz provozovala, prodal za miliardu korun. Od roku 2002 se věnuje buddhismu, který významně ovlivnil jeho další činnost, kterou se v podstatě stala filantropie. Rozhodl se rozvíjet ekonomiku daru a prostřednictvím sdružení Adato Paradigma vybudovali síť pro sdílení darů a zkušeností Hearth.net. „Když jste štědrý, osvobozujete se. A čím jste štědřejší, tím jste víc svobodný: říká k filozofii, na níž staví a která vychází také z buddhismu. „Ale štědrý můžete být i bez internetu. Ve finále to ten internet jen zrychluje, zjednodušuje a zpřehledňuje: dodává Libor Malý, buddhista, otec dvou dcer, filantrop a vizionář.

Začnu od byznysu, v němž už nejste – od Jobs.cz, Prace.cz a LMC. Jak jste se vlastně od vystudované informatiky dostal k tomu, že se vám podařilo vytvořit úspěšné internetové portály?

Byla to poměrně dlouhá cesta, nejdřív jsem dělal programátora, pak jsem dělal šéfa marketingu v softwarové firmě, pak jsem dělal headhuntera. A když to všechno dáte dohromady, tak headhunter rozumí trhu práce, programátor si to umí naprogramovat a šéf marketingu to umí prodat. Takže se mi ty tři kvality sešly dohromady a 8. ledna 1996 jsem to spustil.

Sledujete ještě tenhle obor trhu práce?

Nesleduji to vůbec. Věnuji se úplně jiným věcem.

Když byste měl srovnat Prace.cz a Jobs.cz tenkrát, co bylo úspěšnější?

Jednoznačně Jobs.cz, protože to byla velmi dobrá značka, která měla dobrý positioning a prostě se povedla. S Prace.cz jsme se pořád tak nějak hledali. Ono to tak trochu bylo i tím, že jsem Jobs.cz nastavil sám na sebe, jako službu, přes kterou si chci vždycky najít práci. A ta Prace.cz byla pro všechny ostatní, tím pádem už jsem to nemohl nasadit na sebe. Po létech jsme to vyladili, ale obecně Jobs.cz byl mnohem úspěšnější. Také proto, že tam byla poptávka mnohem větší než na Prace.cz. Respektive ne poptávka, ale hodnota lidí byla vyšší. Protože tam chodili vzdělaní lidé a za to byly firmy ochotné zaplatit mnohem více, než řekněme za druhořadé profese.

Funkci pracovních portálů částečně supluje síť Linkedln. Jste známý i tak trochu jako vizionář. Vnímal jste to už na začátku milénia jako nový nastupující trend?

Asi jsme to částečně vnímali, ale my jsme každý rok dělali strategické workshopy na pět let dopředu, takže i Linkedlnem jsme se relativně zabývali. Ale nemyslím si, že to je až taková hrozba pro tyhle tradiční byznysy. Je to jen „vyzobávání třešniček“. Problém je ale v tom, že personalisté v Čechách jsou jakoby namlsaní tím, jak jsme jim to podávali my. Oni díky tomu nemuseli být příliš aktivní. Jenom si řekli, co chtějí a už jim to chodilo samo přímo do jejich počítače. Na Linkedlnu musejí být mnohem aktivnější a to se jim často nechce.

To koresponduje s českým prostředím. A když to vezmete globálněji?

Tak jsem to tenkrát vůbec neřešil. A bylo mi to jedno. Já jsem se zahraničím zabýval jenom z toho důvodu, že jsme se zapojovali do aliancí. Třeba když nějaká firma otvírala pobočku ve Francii, tak jsme ji byli schopní pomoci, neboť jsme tam měli nějaké aliance s podobnými portály. A nakonec jsme to rozvinuli v takovou pěknou službu, že člověk si jenom zaškrtnul, v jaké zemi chce inzerát zobrazit a o víc se nestaral, náš software to převedl. Mohl jste si i vybrat, že váš inzerát nejde jen na web, ale třeba i do rádia. Měli jsme i alianci s rozhlasovými stanicemi. Na Prace.cz jste zaškrtnul, že chcete chlapíka do servisu aut a z Vysočiny, tak jste si zaškrtnul třeba Rádio Vysočina. A odešel e-mail s nabídkou, kterou tam přečetli. Takže zpět k původní otázce, z uvedených důvodů jsem se o zahraničí zajímal, ale hlavně jsem žil česko-slovenským prostředím.

Působili jste tedy i na Slovensku?

Měli jsme tam alianci s Profésií, ale potom jsme postavili vlastní portál Topjobs.sk. S Profésií to bylo takové manželství z rozumu. Chvíli s námi soupeřili, chvíli s námi spolupracovali, pak zase soupeřili. Proto jsme si udělali vlastní portál Topjobs.sk.

Když se přesuneme pohledem do budoucna, řadu profesí přebírají roboti. Na trhu práce vzniká zcela jiná situace. Jak to vnímáte vy?

Řeknu vám, co způsobí robotizace. Budou tady strašná kvanta lidí, kteří nebudou mít do čeho píchnout. Jak se budou řešit různé sociální příspěvky v zásadě v celé EU? Jak to bude s těmi platbami různých sociálních dávek? Ale i kdyby tohle nebyl problém, protože ECB pořád tiskne a tiskne a tiskne, tak co ti lidé budou dělat?

Někteří budou asi programovat a obsluhovat ty roboty…

To sice ano, ale to je ani ne jedno procento a zbývá přes 99 procent lidí. A to je to, co děláme my nyní. Dvacet procent z těch 99, kteří budou sedět doma – podle Parretova pravidla – začnou chtít být aktivní. Něco dělat a mít radost ze života a zapojí se do toho, co děláme my. Těch zbylých 80 procent – tam bude problém. Ale to my nijak nezměníme.

A změní to někdo?

Mohou to změnit jenom ti lidé samotní. A můžou to změnit korporace, které by mohly začít trochu jinak komunikovat svoje produkty, což ale nezačnou. A mohli by to trochu změnit politici, kteří se nebudou tolik podbízet, což také nezačnou. Z toho vyplývá, že to nemá řešení.

Takže nás čeká chaos, destrukce?

Ale ne, všechno špatné je k něčemu dobré. Jenom ještě teď nevíme, k čemu.

Podle některých studií je 30 procent západního světa nastaveno jen na zvyšování HDP a rozmnožování zisku. Budeme mít někdy dost?

Je to otázka výchovy, kultury. Popíšu vám to, jak to je v Bhútánu, kde jsem byl loni. Oni nemají HDP, mají hrubé národní štěstí – HNŠ. Když jsme ve světě financí, firma si řekne, že musí tvořit zisk. Přitom jí stačí jen určité množství zisku. A když má zisk větší, než kolik si řekla, vlastně ho nepotřebuje. Takže lidé v Bhútánu ty peníze navíc vezmou a použiji na – v Česku tomu říkáme CSR – projekty zaměřené na životní prostředí, na vzdělání, sociální věci, atd. Takže „přebytečné“ peníze se zase zpátky vracejí do země, ve které žijí. A tím pádem je to relativně dlouhodobě udržitelné.

Když už mají dost, řeknou, stačí, víc nechci, konec. Což ale tady v západní kultuře neexistuje. Tady není žádný strop, tady se řekne, čím víc, tím líp. A tím je to neudržitelné a musí to logicky jednou havarovat.

Přispívá alespoň tenhle nadbytek ke zvyšování životní úrovně?

Ono je to jinak. V Bhútánu neřeší bohatství, protože tamní král – mají království – si řekl, mě tamten systém nebaví, chci být šťastný a rozhodl, aby i jeho poddaní byli šťastní. A je mu jedno, jestli jsou bohatí, či ne. A když budou ještě bohatí k tomu – super, ale hlavně ať jsou šťastní. A začali řešit, jak na to. Jejich jednoduchá úvaha, k níž došli, byla, že všichni jsou navzájem závislí. To znamená, že když mají být všichni šťastni, nemohu být já šťastný a vy nešťastný.  Protože já se na vás potom musím dívat, jak jste nešťastný, a z toho mi dobře není. Takže abych já byl šťastný, lidé kolem mě musí být taky šťastní. A jak to udělat? Navíc v Bhútánu to mají ještě složitější v tom, že nemluví jen o lidech, ale o několika úrovních bytostí – o zvířatech, ale i o – západními termíny: skřítcích, vílách, božstvech, andělech. A všichni musí být šťastní. Takže oni se snaží investovat do všech těchto úrovní jednoduchým způsobem. Třeba aby životní prostředí nebylo zničené. Investují do vzdělání, do starých lidi atd. Ale i do duchovna, takže investují do starobylých klášterů. Tamní firmy, které vydělávají navíc, tak jedna investuje do stavby silnic, druhá do obnovy památek, třetí do tisku literatury pro mnichy, čtvrtá do podpory studentů na univerzitě a tím je to udržitelné.

Čím to podle vás je, že to takhle funguje?

Všichni najednou vědí, že se všichni starají o všechny. Ta mentalita je prostě taková. Když tam přijedete, všichni jsou uvolnění, v pohodě, navíc ta země je bohatá. Je to takové místní Švýcarsko – na jedné straně Nepál, na druhé straně Asám, na třetí straně Indie a na Čtvrté straně Tibet. Všichni tam mluví anglicky, mají narvané školy studenty, krásně zrekonstruované kláštery. Prostě ta země funguje a vzkvétá a všichni jsou v pohodě. To stejné by se teoreticky dalo aplikovat sem, ale nedá, protože žijeme v jiné historii, kultuře a víře. Máme to jinak nastavené. Kdyby to tady začal někdo dělat, začnou si všichni ťukat na čelo, že je blázen. Protože to není naše kultura, a právě proto nám to tady nefunguje.

Je to tedy na základě individuálního přístupu každého člověka, který vychází z buddhismu? Navíc veškerá jiná náboženství od křesťanství přes islám, atd. jsou násilná, což buddhismus není.

Ono křesťanství říká o buddhismu, že je špatný, protože nemá Boha a navíc je egoistický. U buddhismu je to tak, že každý pracuje na svém vlastním rozvoji. Ono to tak ve finále je. Loni jsem byl na konferenci ve Zlíně a všichni nadávali, jak je ta společnost shnilá a že se musí zlepšit. Seděl jsem v panelu a už jsem to nemohl vydržet, tak jsem se přihlásil a vyzval jsem lidi v publiku, ať se přihlásí ten, kdo se jmenuje Společnost. Nikdo se nepřihlásil. Říkám znovu: nestyďte se, je to sice zvláštní jméno, ale nestyďte se a přihlaste se. Koukali na mě jako na blba, tak jim říkám: vidíte, vy chcete, aby se tady zlepšila nějak společnost, ale kde ji tady máte, tady žádná společnost není. Tady jsem já, vy, vy a vy. To znamená, když chcete měnit společnost, jediná varianta je, že změním já sebe, vy sebe, on sebe a tak dále. A to je přesně to, co dělá buddhismus. Pracuje s individuálním rozvojem, proto to funguje. Tady ale všichni říkají, proč já bych se měl zlepšovat, ať se zlepšují ti ostatní. Zlepšujte se vy, já ne, já jsem dobrý.

Když to převedu do byznysu, většina firem tlačí na to, aby se její lidé zlepšovali, že to té firmě přinese benefit. Lze to takto vnímat?

Nemůžete lidi tlačit, aby se zlepšovali. Proč by se měl někdo zlepšovat v tom, co chcete vy? Třeba by za mnou přišel nějaký šéf a řekne: musíš se zlepšit v běháni po schodech, a já si řeknu, že se zbláznil. Ale pak si také řeknu, no jo, platí mě, já potřebuji splácet hypotéku, tak budu předstírat, že se zlepším. A přitom mi to neskutečně vadí. Na rozdíl od druhé varianty, kdy vy vlastně ty lidi do ničeho nenutíte. To je rozdíl mezi managementem a leadershipem. Management řídí, říká, co má dělat a leadership spočívá v tom, že vlastně vytváříte lidem prostor. A motivujete je k tomu, aby oni sami objevili v sobě radost, že ho mohou zaplnit a tím se třeba něco naučí. Pracujete s tou energií a motivací. Takže mně buddhismus v byznyse strašně pomáhá, protože jsem používal buddhistickou logiku – žádné náboženství, prostě metoda, jak normálně žít na planetě Zemi.

A když převedeme tuhle logiku do praxe…

Používal jsem filozofii na to, abych řídil firmu a fungovalo to. A pracujete s prostorem, jak to říkal Albert Einstein E=mc2 -energie, hmota, informace – všude se všechno skládá z těch tří věcí. Takže když chcete rozvinout hmotu, což jsou, převedeno, firemní výsledky, ten vzorec upravíte m=E/c2. Čím chcete mít větší výsledky – materializovat hmotu – musíte v systému maximalizovat energii a minimalizovat informace! To je strašně zajímavé. Jak se maximalizuje energie v systému? Radostí lidí. Kdo bude pracovat lépe? Ten, kdo je nabitý, koho to baví a jede? Anebo ten, kdo tam sedí a říká si: bacha, jde šéf, musím předstírat, že něco dělám? A pak musíte minimalizovat informace. Co to znamená? Lidé nesmějí o věcech přemýšlet, musejí mít jasno. To znamená, Že musí být ve firmě výborná komunikace. Musí se komunikovat základní věci jako vize, mise, identita, strategie, cíle, plány a důvody, proč se to tak dělá. Ale když jediný důvod je ten, aby akcionáři byli spokojení, je to neštěstí.

Jak vlastně člověk jako vy, který vybuduje úspěšnou firmu, jež je postavená na tom, že má hodnotu a koná dobro, přejde „na druhý břeh“?

Vyplývá to zase z buddhismu. Všichni tady Žijeme náš život, ale ve finále ho nežijeme dobře a tím pádem si strašně komplikujeme život špatnými rozhodnutími. Buddha říká, že základem je utrpení. Ale chce se tím říci, že život by se dal žít mnohem jednodušeji a ve štěstí, kdybychom věděli jak. A my to nevíme, proto žijeme složitě a trápíme se. A jedním z těch důležitých principů, jak ten život žít, je tzv. páramitá štědrosti. Páramitá je v terminologii buddhismu aktivita, která osvobozuje. A štědrost je jedním ze způsobů, jak se osvobodit. Čfm jste štědřejší, tím jste víc svobodný. A Čím jste víc svobodný, tím jste víc šťastný a spokojený. Ale vůbec nikdo neví, jak se k té svobodě dostat.

Jak jste došel k tomu osvobození, resp. štědrosti, kterou šíří Hearth.net?

Dvanáct let následuji učení Dzogčhenu (součást tibetského buddhismu) a kdysi na meditacích jsem měl se svým mistrem Namkhai Norbu Rinpochem vizi a přemýšlel jsem potom nad tím, co to znamená. A myslel jsem si, že jde o nějaký nový trh práce, ale ukázalo se, že to je nový typ sociálně ekonomického systému. Ale nebylo jasné, co je ten způsob vypořádání transakci. Penězi? To máme dneska. Barter? To bylo předtím, takže vlastně nemá smysl vymýšlet finanční systém, to už tu funguje, ani bartery, protože ty už tu jednou byly. Takže co? A najednou se mi objevila ta páramitá štědrosti – jako dar. Najednou se to celé vyjasnilo, vyčistilo a děláme prostě štědrost.

Může to nějakým způsobem začít fungovat i jinak? Byznysově?

My máme dvě takové „nohy“ – jedna je ta on-line aplikace Hearth.net a druhá je to, že se snažíme podporovat lid v geografických lokalitách, aby vlastně to samé dělali i bez internetu. Ve finále to Internet sice zrychluje, zjednodušuje, zpřehledňuje, ale štědrý můžete být i bez internetu. Štědrý můžete být tak, že vidíte babičku, která jde do schodů a má těžkou tašku. Nebo vidíte maminku, jak se snaží sjet s kočárkem do metra, kde není výtah. Štědrost spočívá v tom, že jí s tím kočárkem pomůžete. Na to nepotřebujete žádný internet, ale potřebujete se osvobodit od starého způsobu myšlení a najednou v sobě uvolnit tu štědrost a říci si, já jí chci pomoci. A jdete a pomůžete jí. A máte radost z toho, že jste udělal nějaký dobrý skutek a pak máte radost, že ta maminka má radost z toho, že jí někdo pomohl. A ta maminka má navíc dobrý pocit, že na tom světě nejsou samá hovada. A tím vzniká šťastná společnost, proto štědrost osvobozuje.

A ta druhá noha?

To je šíření osvěty. Máme třeba pohádku, která se jmenuje Světýlka radosti (viz box), a jezdíme po republice a pro rodiny s dětmi tu pohádku hrajeme. Je o tom, jak štědrost osvobozuje a jak se vše najednou rozsvítí a je takové příjemné. Snažíme se vymýšlet další různé metody osvěty o tom, jak je štědrost na světě důležitá.

Hearth.net má cca 10 tisíc uživatelů. Máte nějaký cíl, získat XX uživatelů?

Ne. Takhle ne. Dá se na tom vysvětlit jedna hezká věc. Existuje ženská a mužská energie, myšlení. Rozdíl je v tom, že v mužském těle běhají energie jedním směrem a v ženském druhým směrem. A bavili jsme se o tom, zda je možné nějak tok energií obrátit. Mezi mužem a ženou to je vždycky obrácené. A v byznyse je to podobné, projevuje se to tím, že máte lineární řízení a nelineární řízení. Lineární známe, řekneme si vzoreček Y=f(X) a teď na to nakreslím nějakou funkci. Tím pádem se podíváme na osu X – prosinec 2015 – chceme mít miliardu obratu. V lineárním systému to jde. V nelineárním systému to nelze, to jsou jakoby chaotické systémy, něco jako fraktál. Když to dobře nastavíte, nenakreslí žádnou funkci, nakresli umění. Takže v nelineárních systémech nemůžete predikovat, kam se funkce dostane, protože jde o jinou rovnici. V nelineárním systému to máme jako X,1= f(X,,), to znamená, že vlastně každý další bod je definován funkcí toho předchozího bodu, takže vy vlastně nikdy nevíte, kam to přesně dojde. Protože když aplikujete tu přechodovou funkci pořád a pořád dokola, nikdy nevíte, jestli půjde nahoru, nebo dolů. Tím pádem se v tomhle systému nedají určovat cíle. Co tedy můžete dělat? Můžete pracovat s funkci, můžete ji ladit, abyste dostali fraktál a ne nějaký zkroucený patvar.

A jak dobře vypadá odladěnost Hearthu?

Aby se všichni zúčastnění cítili dobře, to je to štěstí, resp. my si říkáme, že všichni mají radost. A většinou mají, zatím. U nás je to o radosti, 2e to všechny baví, což je ten princip hrubého národního štěstí. A naším záměrem je šířit to dál.

To, že někdo něco přijal, by na sebe mělo postupně navazovat jako řetěz, ne? Co když někdo něco přijal a nepošle to dál?

Abyste toho „řetězce“ dosáhl, musíte překonat dvě velké bariéry v sobě. Bariéra číslo jedna je – musíte dokázat dar dát. Mnoho lidí v našem západním světě žije tak, Že když dává, je to tak, že musí – třeba v Americe. Tam, když nedají, vypadají blbě, proto dávají. Ale vlastně to nefunguje, on to nedělá z radosti, ale aby vypadal dobře, aby to měl v CV, protože jinak by ho třeba v Applu nevzali.

Ale co ti ostatní?

A pak je menšina lidí, kteří to opravdu dělají, protože to tak cítí. Říkám si, že v téhle společnosti je 20 procent lidí, kteří tu bariéru dát dar překonají a ten zbytek ne. Bariéra číslo dva znamená – dar přijmout. A to je mnohem horší, protože vy najednou jste dlužni, ale komu? Většinou to lidé řeší tak, že tomu, kdo jim něco dá, to chtějí hned vrátit. Aby neměli dluh. My se to snažíme nastavit tak, že když člověk něco dá, nic si za to nevezme. Ale tomu, kdo dostal, řekne – až tebe někdo požádá o dar nebo o pomoc, dej mu ji. Nedávej to zpátky mně, ale dej to dopředu někomu dalšímu. Tfm je to udržitelné. Protože najednou zjistíte, že když dostanete dar, jste jakoby dlužen vesmíru, a tak ten dluh můžete konvertovat na závazek, až někoho uvidím v nouzi, pomůžu mu. Kdy a jak? To nikdo neví, nelineární systém.

Autor: LIBOR AKRMAN

Převzato: www.dotyk.cz

 

7. Typické životní lekce, které je potřeba se naučit, jsou uvedeny níže. Vězte, že k vám patří pouze tehdy, pokud cítíte, že ano. Každý člověk má jednu či více a každý člověk s ní (nimi) přichází. Jakmile je člověk vyřeší, pak se toto řešení přenese do dalšího života a lekce se už nikdy nemusí opakovat.

 • Naučit se milovat
 • Naučit se naslouchat
 • Naučit se dostávat (přijímat)
 • Naučit se milovat sebe
 • Naučit se říkat svou pravdu
 • Naučit se, jak nebýt obětí
 • Naučit se, jak nenechat nikoho, aby mne definoval (vymezoval)
 • Naučit se cítit své vlastní mistrovství
 • Naučit se žít s ostatními lidmi
 • Naučit se přestat obviňovat ostatní
 • Naučit se vystoupit z duality (vymanit se z karmy)
 • Naučit se starat se o sebe víc než o ostatní
 • Naučit se, že si zasloužíme být zde a že nejsme nečistí, když se narodíme.

Každá z těchto lekcí je hluboce osobní. Nejsou spojeny s rodinou, karmickou drážkou či skupinovou energií. Jsou vaše osobní a pracujete na nich v průběhu několika životů, stejně jako na vaší karmě. Nicméně, v této nové energii, jsou všechny předloženy k řešení.

Přeložila Marie Kuchařová

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová  pro www.kryon.webnode.cz.


Více zde: http://www.andelske-oci.cz/prace-na-sobe/karma/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
 
 

8.    12 základních duchovních pravidel

Steve Rother

Umění mistrovství. Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce bude v tom, že je člověk dobře rozpozná a bude vědět, co potřebuje, aby v určité situaci změnil směr energie. Nikdo není dobrý nebo špatný člověk. Jedná se pouze o způsob, jakým na sebe jejich životy vzájemně působí. Dívka může mít na čele napsáno: “Mám slabé hranice. Pojď mi je narušit.” Po zvládnutí lekce bude vysílat tu samou zprávu, ale nebude ji už možné zmanipulovat a nebude to pro ni představovat jako problém.

1. Přijetí – sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí – lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje. Tento člověk může být velmi tvořivý, ale jakmile se energie, kterou přeměňuje, vrací zpátky k němu, mívá potíže ji přijmout. Tito lidé trpí nedostatkem sebeúcty. Základní příčinou těchto pocitů je přesvědčení, že jsou bezcenní. Tito lidé mohou mít velmi silný, i když nevědomý odpor k ostatním lidem. Přijímání je umění umožnit energii námi proudit. Pokud začne proudit, je to čistý potenciál. Přijetí představuje umění nechat energii protékat vlastní bytostí. Je důležité energii umožnit, aby skrze nás proudila všemi možnými cestami. Pokud se podíváme na oblasti v našem životě, kde je blokovaná energie, může to být tím, že blokujeme přijetí. Tito lidé mají potíže s přijímáním zodpovědnosti za vlastní skutečnost, proto je důležité se naučit přijmout realitu tak, jak věci jsou, a uvědomit si, že si můžete vytvořit život, který chce žít, že se sebou můžete být spokojený.

2. Adaptace – změna – naše přirozená podstata je schopna během krátké doby velké změny. To, co se brání změně, je naše fyzická forma. Lekce adaptace se týká vyrovnávání se se změnou. Změny znamenají neznámo. Pokud nevíme, co se může stát, máme pocit, že jsme ztratili kontrolu nad světem, a ztrátu kontroly přirovnáváme k bezmocnosti. Když čelíme změně, je dobré si pamatovat, že bez změny není možné dosáhnout vyšší vibrační úrovně. Tito lidé dělají vše proto, aby udrželi vlastní životy pod kontrolou. Věří tomu, že aby dosáhli úspěchu, musí vše udržet v aktuálním stavu, nezměněné, tedy pod kontrolou. Tito lidé vnímají svou mysl, ale zapomínají na své pocity. Vše si důkladně promyslí, než udělají rozhodnutí. Těmto lidem se musí něco drastického stát, aby si uvědomili, že je něco v nepořádku.

3. Bytí – ucelená existence – lidé pracující na této lekci stráví spoustu času hledáním vnější věci, které by mohli sloučit s vlastním Já, nebo se snaží žít způsobem, jenž by jim dal pocit, že jsou celiství. V některých případech musejí tito lidé nalézt či vzít si něco, co by jim pozvedlo náladu. Někteří lidé v této situaci propadnou jídlu, aby se cítili bezpečně. Jiní jsou posedlí svým zevnějškem, další propadnou studiu, protože věří, že získávání diplomů jim umožní být tím, kým si přejí být. Ať už se rozhodnou pro cokoliv, může se to snadno zvrtnout v obsesi či závislost, což je dokonalá možnost, jak zvládnout tuto lekci. Závislost znamená, že tito lidé hledají mimo sebe věci, které jim mají pomoci cítit se celiství. V případě lidí, kteří se snaží dosáhnout celistvosti prostřednictvím vztahů, ústí toto úsilí ve vztahy, jež jsou založeny na závislosti. Tito lidé jsou na sobě zcela závislí. Oba věří, že ani jeden z nich není bez druhého kompletní a že celistvost si udrží jen když budou spolu. Problém spočívá v tom, že je pro dva lidi nemožné, aby se rozvíjeli stejnou rychlostí, takže to bývá jen záležitostí času, než jeden začne druhého vývojově přerůstat, a druhý partner tak nevyhnutelně přestane partnerovi stačit.

Dochází k situacím, kdy lidé bývají tak zraněni, že musí strávit většinu života v sebeobranném režimu. Lidé, kteří se rozhodli zkombinovat zvládnutí několika pravidel během jediného života, mohou utrpět těžké emocionální zranění už v nízkém věku. Tyto duše si vystavějí kolem svých srdcí zeď a vzápětí vyšlou obrovský díl své energie, aby mohli manipulovat s lidmi, kteří stojí za těmito zdmi. Když dosáhnou dospělosti, stávají se z nich mistři manipulace. Problémem je, že jsou v tom tak dobří, že si to ani neuvědomují. Často si přitahují lidi, kteří mají problém s definicí hranic. Lidé, kteří mají problém s nadváhou, nejsou schopni vnímat svou krásu. Je třeba se naučit ctít a milovat vlastní tělo, nalézt v sobě posvátné místo, kde můžete prostě jen být, bez toho, aniž byste se pořád snažili být něčím nebo někým, kým nejste, kde se budete moci učit oceňovat to, čím již jste, a užijete si to. Najděte, co si myslíte, že vám uvnitř chybí. Lekce bytí často předchází lekci pravda. Nakupené životní zkušenosti, které nutí duši k tomu, aby zvládla lekci bytí, poskytnou lekci pravdy. Pokud toto udělají, pocítí rozdíl v jejich energetickém poli a poté ve svém životě.

4. Dobročinnost - harmonie – dobročinnost znamená ctít spojení, které máme se všemi lidmi, a praktikovat ji při každé činnosti. Když naše jednání ctí ostatní lidi, rozvíjíme se. Abychom mohli dobročinnost aplikovat, musíme se nejprve naučit dát své energii hranice. Záleží na tom, kam člověk soustřeďuje tyto schopnosti. Když jsou zaměřeny dovnitř, vnímáme lidi pracující na lekci dobročinnosti jako prospěchářské a sobecké. Kvůli nedostatečnému spojení se obracejí do svého nitra. Ať dělají cokoliv, nedokáží naplnit své touhy. Mohou nám připadat bezohlední. Celiství se můžeme cítit pouze v případě, když jsme spojeni s ostatními. Pro tyto lidi je těžké navázat spojení s ostatními. Pokud jsou obráceni ven, vztahy jim slouží ke kompenzaci jejich nedostatků. Může se zdát, že chtějí být středem pozornosti, velmi se snaží, aby byli milováni. Tito jedinci se postupně odcizí sami sobě a mají schopnost vysávat osoby v bezprostředním okolí. Jakmile zvládnou tuto lekci, zjistí, že štěstí dosáhnou prostřednictvím spojení s ostatními lidmi, nikoliv snahou o to, aby je každý miloval. Musejí se naučit toto spojeni vycítit. Klíčem k uvolnění energetické stopy je najít rovnováhu mezi tím být ohleduplný ke svým potřebám a být citlivý k ostatním, posílit spojení, které je přítomno mezi námi a vším, co nás obklopuje.

5. Komunikace – upřímnost – lekce komunikace je vymezena v rámci sféry vztahů. K jejímu zvládnutí si vybereme vhodného partnera. Cílem partnerství není doplnit vlastní Já někým jiným, ale naučit se kráčet bok po boku a prožívat život společně bez toho, aby na sobě byli partneři příliš závislí. Podstatou dobrého vztahu je upřímnost. Lidé s touto lekcí mají problém s mluvením už od dětství. Mívají řečové problémy. Pokud dělají ve zvládání lekce pokroky, naučí se nakonec poměrně dobře komunikovat. Přesto pro ně i nadále představuje problém vyjádřit to, co mají na srdci. Vyjádřit pocity slovy, a k tomu ještě upřímně, stejně jako odkrýt tužby a potřeby, není pro ně nic jednoduchého. Mají tendenci couvat před komunikací až za oponu mlčení a ticha, kdykoli jsou unaveni, ve stresu či pod tlakem. Jedná se o pštrosy, kteří strkají hlavu do písku při každé možné příležitosti. Dokonce i v případech, kdy se znovu sejdou dva milenci, kteří spolu trávili několik předchozích životů, spočívá jejich problém v tom, že si nepřiznají nutnost vyjadřovat své city slovy. Tuto lekci si často vybírají muži. Již několik tisíciletí potlačují muži v naší kultuře své pocity a s tím, jak k nám proudí nová energie, se tento stav mění. Tito lidé pořád myslí, myslí, a pak se něco stane, a oni neví, co si o tom mají myslet. Často zakrývají potíže s komunikací, např. svou upovídaností. Je důležité, aby tito lidé objevili, co cítí a naučili se svým blízkým postupně říkat, jak se cítí a co cítí – tady začíná intimita. Poté se i druzí začnou kolem tohoto člověka otevírat. Poté se z workholika může stát muž, jemuž opravdu záleží na rodině.

6. Tvorba – vyjádření osobní síly – protože žijeme v poli duality, nevidíme, že jsme tvůrci, a tudíž zadržujeme tvořivou sílu ve svých myšlenkách. Lidé pracující na lekci tvoření na svou tvorbu zapomínají, bývají k ní naprosto slepí anebo ji mají problém uvést do praxe. Mohou to být umělci, kteří celé roky pracují na skvělém díle, a když je pak prvně vystaví, jsou šokováni, že je někdo chce zakoupit, že přijmou první nabídku, kterou dostanou. Nebo jsou to šikovné sekretářky, které na projektu odvedou všechnu důležitou práci a nechají vedoucího, aby místo nich získal veškeré uznání. Často jsou to ženy, které skrývají své tvůrčí schopnosti před svými partnery, nebo ženy, které tvoří skrze své manžely. Přesvědčení, že budou mít smůlu, a obvykle také perfekcionismus poskytuje těmto osobám dokonalou záminku, proč sami ani nezkusí tvořit. Tito lidé mohli v  minulosti převzít přesvědčení, že se při tvorbě nesmí dopouštět omylů. Opravdový problém nastává, pokud je tvořivá síla potlačována. Brzy dochází k obrovskému vnitřnímu přetlaku a ten zapříčiní zpětný tok energie. Tělo se tím dostane pod napětí, které vyústí ve fyzické onemocnění. Pokud člověk netvoří, má problém se sebedůvěrou. Položte si otázku: “Jaká je má vášeň?” Co rozehřeje mé srdce? Je v pořádku dělat chyby? Miloval mě někdo natolik, že by mi dovolil dělat chyby?” Je třeba vstoupit do své vášně, vyjádřit svůj božský talent a nechat sebe být tím nejlepším vyjádřením vesmíru, jakým mohu být, což samo o sobě otevírá dveře k úspěchu. Být ve své síle a přijmout odpovědnost za svůj talent, přestat těšit ostatní a dát sebe na první místo.

7. Hranice – vyjádření osobnosti prostřednictvím jejich hranic – lidé pracující na této lekci mají sklon vykonávat léčitelskou praxi a mají velkou emocionální empatii. Tito lidé snadno proniknou do emocí ostatních skrze vzorce jejich chování a vyzařovanou energii a často si ani neuvědomují, že energie, kterou cítí, nepatří jim. Kvůli tomu mají potíže s tím, aby si pro sebe nastavili jasné osobnostní hranice. Jestliže tito lidé odejdou ze vztahu a nevyřeší si tento systém, vytvoří si ten samý vztah. Tito lidé mají často silnou energii a slabé hranice. Klíčem ke zvládnutí této lekce spočívá v osvojení si umění klást své Já do popředí, jinak je jejich energie špatně směrovaná, naučit definovat své hranice a zvyknout si klást vlastní Já do popředí za všech okolností. Není to nic lehkého, pokud vám celé dětství říkají, že myslet na sebe je špatné. Klást své Já do popředí znamená dávat mu přednost před vlastními dětmi, partnerem, sourozenci, přáteli a kolegy. Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe sama na úkor všech ostatních, a být sebevědomý, kdy naplním sebe sama na prvním místě, protože pak budu mít více co nabídnout ostatním. Poté, co se tito lidé naučí říkat “ne”, se stávají mocnými léčiteli.

8. Integrita – život v souladu s vlastním Já –  už jste někdy v televizi viděli hovořit někoho, a přestože to, co říkal, znělo zcela logicky, z nějakého důvodu jste mu nemohli uvěřit? Už se vám stalo, že jste si s někým povídali a měli jste přitom jasný pocit, že se jeho pocity neshodují s tím, co říká? Pokud ano, pak jste pravděpodobně měli co dělat s osobou, která pracovala na lekci integrita. Každý z nás má mnoho složek, které je třeba integrovat a srovnat tak, aby vysílaly jedinou shodnou vibraci. Lekce integrita lze definovat jako schopnost srovnat všechny aspekty osobnosti tak, aby zformovaly jedinou harmonickou, vibrující a celistvou linii. V rámci energetického pole každého člověka existují čtyři linie vibrace. Jsou to jemné vlny, které vysíláme nevědomky. Jedná se o energetickou vibraci, která nás předchází, než vstoupíme do místnosti. Přátelé, kterým voláme, díky ní předem vytuší, že jsme to my, kdo jim zatelefonuje. Tyto čtyři vibrační linie reflektují – co říkáme, jak jednáme, co si myslíme, čemu věříme. Pokud jsou v plném souladu, vysílají velmi jasný signál, který v každé situaci pomáhá uplatnit nejvyšší potenciál. Pokud se jedna nebo více energetických linií neslučuje s ostatními, je vibrace, kterou vysíláme, zastřená a nejasná.

Občas jedna vibrační linie překryje ostatní, ruší je a zastírá celkový signál, který vysíláme do vesmíru, a naše činy mají nejasné výsledky, ostatní nám mají potíže věřit či nás chápat, vypadáme zmateně, což má za následek, že o sobě pochybujeme. Dobrým příkladem je herec, který je v roli naprosto nepřesvědčivý. Může být velmi talentovaný, ale z nějakého důvodu jeho výkon nepřijímáme, takže se do představení nedokážeme pořádně zabrat. “Něco tu nehraje”. Nedokážeme ale pojmenovat co, což vyvolává nepříjemné, podezíravé pocity, jakoby dotyčný lhal či s námi nejednal upřímně. Pokud dosáhneme vibrační jednoty, budeme vycházet s ostatními dobře a usnadní nám to plně se spojit a sloučit s vyšším Já. Naučíme se žít v naprosté vnitřní harmonii.  Je důležité se naladit na své vibrace. Zajímavé je, že mnozí lidé, kteří se zabývají lekcí integrita, si často vybírají profese, jež jim umožňují pohybovat se na očích veřejnosti a jsou to sportovci, politici nebo léčitelé, což ostatní lidé neodhadnou, a nechají se zlákat šarlatány, falešnými vůdci a jinými lídry s postranními úmysly. Ironické je, že právě tato disharmonie může často za to, že nás tito lidé přitahují. Přitahuje nás to, co je skoro dokonalé, ale má to nepatrné, drobounké chybičky na kráse. Tyto nepatrné nedostatky způsobují zlomky nesoudržnosti, jež nás doslova zhypnotizují. Osoby, jež jsou celistvé, nikdy nepřitahují tolik pozornosti, protože v nás vzbuzují zájem právě lidské nedostatky.

9. Láska – sebeláska – klíč ke zvládnutí lekce láska spočívá v tom, že se naučíme bezpodmínečně a v první řadě milovat sebe sama. Láska je základ toho, čemu říkáme univerzální energie. Všichni vnímáme tuto základní energii jako emoci lásky. Emoce představují pojítko mezi energetickou trubicí a energetickým matrixem, jimiž prochází život. Lidé pracující na této lekci bývají polapeni v bludném kruhu strachu. Příkladem je člověk, který žije různými konspiračními teoriemi a hrůzostrašnými scénáři. Tito lidé často působí dojmem, že dávají lásku všemu a všem, problém je v tom, že to dělají ze strachu, aby nezůstali sami. Tito lidé se bojí být sami, proto hledají někoho, kdo by je miloval a kde mohou dostat lásku. Potíž je v tom, že lásku hledají venku, ne v sobě a často se cítí uvnitř prázdní, a proto se často zamilovávají. Je dobré, když se člověk pracující na lekci lásky sám sebe zeptá: “Chtěl bych být zamilovaný do někoho, kdo se cítí uvnitř prázdný? Chtěl bych být pro druhého kus, který druhému zaplní prázdnotu?” Tito lidé často, a podvědomě rádi, zažívají ve svém životě dramata, a někteří v nich chtějí zůstat, protože je pro ně příliš těžké se postavit své prázdnotě. Problém je v tom, že jejich motivací je strach být sám. Bojí se prázdnoty, kterou uvnitř cítí. Je třeba se naučit, jak směřovat lásku dovnitř, ne směrem ven. Bůh je uvnitř, ne venku. Dříve většina našich vztahů byla založena na podmíněné lásce, dokonce i náš manželský slib. Ve vyšších vibracích budeme zažívat více bezpodmínečné lásky. Čím více bezpodmínečné lásky vložíme do našich vztahů, tím snadnější pro tyto vztahy bude stoupat vstříc vyšším dimenzím.

10. Důvěra – důvěra v sebe sama pokud si člověk pracující na lekci důvěra zvolí pozitivní katalyzátor, který jim práci na důvěře usnadní, dodají jim odvahu uvěřit, že mohou dokázat, cokoliv si budou přát, pokud se tomu budou dostatečně věnovat. Pokud si lidé zvolí negativního životního katalyzátora, tento člověk je zneužívá, čímž zajistí, aby se rychle odnaučil věřit sobě a okolí. Lekce důvěry vyžaduje, abychom se nejprve ze všeho naučili důvěřovat vlastnímu Já a pak teprve ostatním, abychom se naučili přijímat a udržovat si svou moc. Po zvládnutí lekce důvěry tito lidé působí dojmem, jako by kráčeli životem s jakýmsi vnitřním smyslem pro směr. Vždy vypadají a jednají, jako by přesně věděli, kam jdou, a nakonec se naučí sobě důvěřovat natolik, že již nespoléhají tolik na rozum, jsou s proudem. Je zajímavé, že jen málokdo z nás má problém věřit v Boha, a doslova všichni však máme problém akceptovat, že Bůh je v každém z nás. Zvládnout lekci důvěry je velmi důležité, neboť důvěra nám umožňuje uvědomit si, že jsme součástí celku a umístí nás přímo do proudu univerzální energie. Pokud nám chybí důvěra, chybí i víra. Když se naučíme důvěřovat světu, můžeme si dovolit být zranitelní. A jakmile si dovolíme být zranitelní a bezbranní, proměníme svou slabost v sílu. Od křišťálových dětí, které se nyní rodí, se učíme, že bezbrannost je zdrojem naší největší síly.

11. Pravda - zodpovědnost – lidé pracující na lekci pravda mají potíže rozpoznat svou pravdu a stát si za ní. Mají sklon přijímat pravdu ostatních za svou, mají potíže být soudný a stát ve své síle, často hledají nejnovější knihu, koncept, systém, který by mohli následovat. Pravda – slabina. Jestliže se nacházíme v raném stádiu mistrovství, obvykle nejsme schopni být k sobě upřímní. Je to těžká situace, protože nikdy nevíme, za čím vlastně stojíme, a proto jsme nuceni poměřovat sebe s ostatními. Nejenže je pro nás pravda nepolapitelná, ale navíc si vytváříme iluze, abychom racionalizovali svá rozhodnutí. Tito lidé hledají jakýkoli možný způsob, aby se zbavili zodpovědnosti za své jednání. Často se chytají do pasti a hledají vodítko mimo sebe, místo aby poznávali sami sebe. Někdy můžou mít problém s čestným jednáním vůči ostatním. Mohou lhát a vymlouvat se místo toho, aby poctivě zhodnotili, jak se vyvíjí jejich život. V mnoha případech žijí ve světě fantazie. Opravdu velký problém vzniká tehdy, když lidé začnou věřit vlastním lžím. To je pak oddělí od vlastního Já. Když pracujeme na lekci pravdy na vyšší úrovni mistrovství, je docela běžné, že se z nás stanou učitelé nebo lídři, kteří jsou schopni zahrnout mnoho druhů pravdy bez připoutání se k jedné z nich. Zvládnutím této lekce vede k pochopení, že pravda je plně závislá na našem vnímání a že jen skrze umění posunu vnímání můžeme vidět mnohé další pravdy stojící za naší vlastní.
Brutální upřímnost. Tuto lekci lze zvládnout pouze tím, že k sobě budeme brutálně upřímní. To znamená, že přijmeme plnou odpovědnost za vlastní myšlenky a jednání. Neznamená to, že tyto myšlenky a činy musí být dokonalé. Je třeba, aby byly naše vlastní. Jakmile začneme přijímat zodpovědnost za svou vlastní realitu, začínáme být mistry pravdy. Příklad – spousta rodičů se snaží dětem vytvořit „šťastný“, bezproblémový domov, kde zachovávají status quo, na úkor své celistvosti a štěstí. Z pohledu lekce pravdy je důležitější zjištění na vlastní kůži, co je pro nás opravdu důležité. Očima ostatních. Ti, kdo se nově zabývají touto lekcí, vnímají sebe samé očima ostatních lidí. Jedná se o lidi, kteří se neustále soudí podle toho, co si podle nich o nich myslí druzí. Lekci pravda je velmi těžké zvládnout. Raději než soudit osoby, které na této lekci pracují, bychom je měli bezpodmínečně milovat a tleskat jejich odvaze. Zvládnutí této lekce zpravidla zabere několik životů a jeho zvládnutí má velký vliv na posun celého lidstva dopředu.

12. Laskavost – život v harmonii se světem – laskavost je poslední krok k mistrovství. Člověk se učí, že cíl není důležitý. To, na čem opravdu záleží, je cesta sama o sobě a laskavost, kterou na cestě zakoušíme. Abychom pochopili význam této lekce, je dobré si položit následující otázku: “Jak často se ráno probudím a řeknu si: Miluji svůj život, nemůžu se dočkat, co dnešek přinese?” Když opravdu vidíme sami sebe jako hráče této hry a hrajeme tuto hru s láskou, pak je ovládnutí všech zbývajících energetických matrixů nejen snažší, ale i mnohem příjemnější. Neužíváte si život na Zemi? Táhne vás to někam jinam? Necítíte se ve svém těle dobře? Pokud jste na tyto otázky odpověděli “ano”, pak jste lekci laskavosti neovládli. Lidé pracující na lekci laskavosti hledají ten nejširší obraz světa, jaký lze vidět, neboť je zajímá, jak je vše propojeno. Nezajímají je tajemství života, chtějí znát pouze tajemství vesmíru. Dobře vychází s lidmi a zároveň dokážou vnímat interdimenzionální vazby každého z nás. Jakmile je uslyší, uvidí či začnou vnímat v jakékoli formě, vnitřně docházejí k pravdě.  Tato lekce posiluje spojení s univerzální energií, která prochází všemi věcmi a bytostmi. Toto spojení nám umožňuje porozumění času, prostoru a energie, které zažilo jen velmi málo lidí v historii. Tito lidé se ale necítí, že jsou něčím výjimeční. Dívají se na věci z vyššího pohledu. Dobře vycházejí s lidmi a také jsou spojeni s dalšími dimenzemi a vnitřně ví, když vidí, slyší nebo zažívají něco pravdivého.

Závěrem. Nejsme tu od pouze od toho, abychom ovládli lekce života. Ve skutečnosti naše životní lekce jsou jen rozptýlení, které má za úkol udržet nás v činorodosti. Těchto 12 základních lekcí života se nemění, mění se ale vztah k prožívání 7 etap života, čemuž se ve spirituální oblasti říká vzestup. Nejde o to, abychom opustili svá fyzická těla a posunuli se do vyšší roviny existence. Vzestup vyžaduje, abychom znovu začali nový proces života ve fyzické formě. Z tohoto důvodu je možné začít prožívat 7 etap života během jednoho pozemského života. Představte si své všechny životní zkušenosti a pak se rozhodněte, kterou si chcete ponechat a přenést do dalšího života a kterou chcete uvolnit. Přesně to děláme v 7. etapě života, jež přichází po fyzické smrti. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom si mohli naplánovat svou příští inkarnaci a uzavřít všechny dohody, aniž bychom museli opustit současný život. Nebyl by to ten největší evoluční krok, jaký si lze představit? Je to další krok ve vývoji lidstva. Dalším krokem v evoluci lidstva je to, že se rodí děti, které mají vyšší potenciál než děti předchozích generací. Jsou to ony, které v nás aktivují dělat věci, o kterých se zmiňuji v části spirituální psychologie. Indigové a křišťálové děti směrují lidstvo směrem, jejíž záblesky začínáme vnímat.

Celá práce spirituální psychologie se týká posílení osobnosti. Nic z toho, co je tu napsáno, neobsahuje jedinou pravdu. Sami si tyto informace přefiltrujte a soustřeďte se na ty částí, které rezonují s vaším srdcem. To je pravá podstata soudnosti. I kdyby tu byla obsažena jediná informace, která vás přiměje vkročit do své vášně a žít svůj život naplno, pak se naplnil účel, proč jsem tyto informace dala na své stránky.
Poznatky převzaty z úžasné knihy Spiritual psychology od Steva Rothera, která v českém jazyce vyšla pod názvem 12 základních duchovních pravidel.

převzato www.atlantskaskola.cz

 

 

TOPlist