Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

MEDITACE

Vítejte na stránce zdraviaradost.wbs.cz v sekci MEDITACE

 

MEDITACE PRO SRDEČNÍ ČAKRU

Návod na následující meditaci je od andělů jako rada, jak se zbavit strachu z lásky a jak přispět k otevření naší kolektivní srdeční čakry. Můžete si jí nahrát na kazetu, s příjemnou hudbou v pozadí, a poslouchat i dvakrát denně.

Zavřete oči, najděte si nějakou pohodlnou polohu a dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechněte. Soustřeďte se na svůj dech jako na nástroj očisty a představte si, že vás obklopuje  oblak nádherného, smaragdově zeleného světla. Nadechujte toto světlo do plic, do každé buňky svého těla, i do srdce. Soustřeďte se na své srdce a sledujte, jak se čistí od veškeré negativity, jež vám způsobuje bolest.

Dovolte světlu, aby spolu s hlubokým nádechem odneslo všechny strachy a obavy spojené s láskou. Vědomě uvolňujte všechny obavy týkající se lásky. Stačí jen zhluboka dýchat a soustředit se na svůj záměr - zbavit se strachu milovat. Stačí chtít a Bůh a andělé už všechno zařídí. Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte strach být milován/a, včetně strachu, že lásku provází intriky, manipulace, ztráta, opuštění, odmítnutí nebo jiný druh bolesti. Dovolte vašemu duchu, aby všechny takové obavy odnesl pryč.

Nyní dovolte světlu, aby z vás sňalo strach lásku dávat. S hlubokým nádechem ze sebe nechte odejít strach, že když budete dávat lásku, hrozí vám nebezpečí, že vás někdo bude ovládat, že vás milovaná osoba zneužije, podvede, zradí, poníží nebo jakýmkoliv způsobem zradí. Dovolte všem obavám odejít a pozorujte, jak se vaše srdce pomalu vrací do svého přirozeného stavu. Z každého vztahu vám pak zbude jen poučení a čistá esence lásky, což je to jediné a věčné, co v nich kdy bylo.

Nyní dovolte, aby vás světlo očistilo od posledních zbytků nečistot a zhluboka vydechněte i poslední sebemenší stíny zášti a nenávisti spojené s láskou. Odpusťte si, že jste byli sami k sobě neupřímní, že jste ignorovali svou intuici a to, co by pro vás bylo nejlepší, a obejměte se, ať už v duchu nebo rukama. Ujistěte své nitro, že už nikdy nezklouznete k takovému sebeklamu.

Od teď budete vždy naslouchat své intuici a nevstoupíte nebo nebudete setrvávat v žádném vstahu, který by vás nepodporoval. Odpusťte si všechny chyby, které  jste kdy ve vztahu udělali, včetně vztahu k sobě samým, a s dalším hlubokým nádechem a výdechem si prociťte, že jste uzdraveni, celí a připraveni prožívat lásku, jež je vaší pravou podstatou.

PPŘEVZATO:http://www.nakridlechandelu.cz/cisteni-caker/otevirani-srdecni-cakry

 

Meditace na otevření srdce

Meditace na otevření srdce je nesmírně silné cvičení, které při pravidelném praktikování mění Vás a svět kolem. Je to svým způsobem nová meditace, která odpovídá současné době přeměny kolektivního vědomí a duchovní proměny Matky Země (viz například poselství šamanky Malé babičky - http://littlegrandmother.net )

Křesťané mohou použít křesťanskou variantu tohoto cvičení.

Podobnou meditací vás může provést také Drunvelo Melchizedek na tomto videu.

Vlastní meditace

Před vlastní meditací na otevření srdce je dobré provést cvičení Vedení dechu středem páteře nahoru a kolem páteře dolů.

Meditaci můžete provádět v sedě nebo ve stoje s mírně rozkročenýma nohama. Je dobré se přímo dotýkat Matky Země, ale není to nutné. Je možno dělat i v místnosti.

 

Soustřeďte se do svého srdce. Představte si ve svém srdci bod modrého světla. Každým nádechem jej rozsviťte více. Postupně bod zvětšujte, až vyplní celý hrudník. Pokračujte v dýchání. Při nádechu zvětšujte intenzitu světla, při výdechu stlačujte světlo dolů směrem k břichu a posléze k řitnímu otvoru. Po nějaké době dojde k naplnění celého těla od srdce k řitnímu otvoru modrým světlem (v případě varianty ve stoje až k chodidlům).

 

Poproste Matku Zemi, aby se vám otevřela. Proveďte hlubší nádech a při výdechu překonejte spodní hranici těla a rozsviťtě modrým světlem místo dotyku se zemí. Pokračujte dále v dýchání, nádechem zvětšujte intenzitu světla, výdechem stlačujte světlo dále pod sebe. Představte si, že zapouštíte modrý kořen světla do Země. Pokračujte až ucítíte střed Země.

 

V tuto chvíli přestaňte sami modré světlo vytvářet a nechte Matku Zemi, aby Vás každým nádechem naplňovala od svého středu až po vaše srdce svým hebkým modrým světlem. Postupně svoji pozornost každým nádechem posunujte od středu Země k bodu, kde se Země dotýkáte a pak až k vašemu srdci.

 

Někdy se stává, že Vám Země při tomto procesu naplnění modrým zemským světlem předá nějakou vizi. Pokud se tak stane, vizi s díky přijměte. Pokud vize nepřijde, je to normální a obvyklé.

 

Obvyklá doba pro tuto první část meditace je 15-20 minut.

 

Po naplnění Země a svého těla až po srdce zemským modrým světlem pokračujte vedením bílého světla ze svého srdce směrem vzhůru. Při nádechu zvětšujete intenzitu světla a při výdechu posouváte jeho hranici směrem vzhůru. Po čase dojde k naplnění horní části těla Vaším bílým světlem.

 

Udělejte hlubší nádech a při výdechu překonejte hranici těla nad temenem hlavy. Postupně rozsvěcejte bílé světlo v prostoru nad Vámi. Každým nádechem zvětšujte intenzitu světla a při výdechu posouvejte světlo dále. Pokračujte, dokud s bílým světlem nedosáhnete kraje vesmíru.

 

V tuto chvíli přestaňte sami vytvářet bílé světlo a nechte Otce Nebe, ať sám sebe a postupně i Vás naplní svým hebkým bílým zářivým světlem. Postupně při nádechu posouvejte svoji pozornost od kraje vesmíru k temeni hlavy a pak do svého srdce.

 

Opět se může někdy stát, že přijde vize Otce Nebe. Pokud se tak stane, přijměte ji, pokud ne, nic se neděje.

 

Tato druhá část meditace trvá obvykle 10-15 minut.

 

V poslední části meditace si představte, jak se ve vašem srdci míchá modré světlo Země s bílým světlem Nebe a postupně se mění v zářivě zlaté. Nechte se plně prosvětlit tímto žlutým světlem od svého srdce k okrajům těla a dále do Země a do Nebe.

 

V tomto stavu setrvejte co nejdéle.

 

Jakmile cítíte, že třetí část meditace končí, poděkujte Matce Zemi a Otci Nebi (nebo Bohu, jak je Vám příjemné) a v duchu nebo nahlas proneste modlitbu za štěstí všech bytostí, pokoj a Lásku ve vašem srdci a srdcích všech bytostí.

 

Praxi této meditace je vhodné doplnit cvičením posílání lásky a soustředěním do srdce při obvyklé činnosti. 

 

Nechť se Vaše srdce rozsvítí nekonečnou Láskou a tak to zůstane.

PŘEVZATO: http://www.janbim.cz/cviceni/meditace-na-otevreni-srdce/

 

Posvátný andělský kruh

Tento rituál a vzývání čtyřech velkých archandělů vám může pomoci vrátit se zpátky do centra svého bytí. Pomůže vám zbavit se bolesti spojené a minulostí, abyste dokázali dosáhnout vnitřního klidu a harmonie. Pokud se totiž neustále ohlížíte zpátky a vzpomínáte na těžké chvíle a okamžiky, které jste v minulosti prožili, tak zastavujete svůj růst, omezujete své schopnosti, svazujete si vaši životní energii a omezíte si svou schopnost mít se v budoucnu lépe. Svým negativním duševním rozpoložením si také můžete svoji minulost idealizovat a tím si oslabujete spojení se svým současným životem. Přestáváte být tady a teď a přestáváte si uvědomovat vaši realitu.

Tento kruh z krystalů Matky Země, je jejím symbolem, je symbolem života, ve kterém je posvátné vše živé a vše si je navzájem rovno. Kruh je posvátný obrazec ve většině tradic a představuje cestu životem, vytváří Kruh síly.

Z malých svíček a krystalů si vytvořte kolem sebe kruh nebo si ho představte jako ohnivý kruh.

Posaďte se do jeho středu tak, aby vaše tvář byla obrácená k východní straně.

Postupně vyvolávejte každého ze čtyř velkých archandělů – můžete to dělat nahlas nebo jen v duchu. Vždy, než vyvoláte dalšího archanděla vyčkejte do okamžiku, až budete cítit, že předchozí archanděl je již ukotven.

Používejte následující invokaci:

„Volám tebe archanděli Rafaeli, anděli východu, prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Děkuji.“ Představte si ho v podobě žlutého světla s fialovou aurou před sebou.

„Volám tebe archanděli Gabriel, anděli západu, prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Děkuji.“ Představte si ho v podobě modrého světla s oranžovou aurou za sebou.

„Volám tebe archanděli Michaeli, anděli jihu, prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.“ Představte si ho v podobě červeného světla se zelenou aurou po své pravici.

„Volám tebe archanděli Urieli, anděli severu, prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět.

Děkuji.“ Představte si ho v podobě zeleného světla s rudohnědou aurou po své levici.

Soustřeďte se na srdeční čakru, uvidíte v ní symbol Davidovy hvězdy – dva do sebe propletené trojúhelníky, symbol rovnováhy v srdeční čakře.

V duchu požádejte tyto čtyři archanděly, aby vám pomohli odpoutat se od minulosti a pomohli vám vybudovat si pozitivní přítomný a budoucí život. Poděkujte jim a dovolte, aby se tyto energie rozpustily.

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

 

Andělský chrám

Každý anděl má svůj duchovní domov neboli chrám světla zakotvený nad energetickými víry, které vznikly činností duchovní hierarchie pod odhledem archandělů. Každý chrám má jiný účel, díky němuž vám může pomoci na pouti životem. Jednotlivé chrámy jsou zasvěceny „kosmickým ctnostem“, které střeží jednotliví archandělé. Pokud během meditace nebo spánku navštívíte některý z chrámů, dostanete inspiraci a léčení tohoto chrámu.

Archandělé a jejich sféry vlivu

Archanděl Michael - víra, ochrana, vůle boží, pravda

Archanděl Jofiel -  osvícení, moudrost, vytrvalost, obnova energie

Archanděl Chamuel - láska, čistá radost, důvěra, vztahy, soucit

Archanděl Gabriel - čistota , naděje, vzkříšení, rada, očista

Archanděl Rafael  -  pravda, uzdravení, koncentrace

Archanděl Uriel -osvobození, přivádí k mistrovskému Já, životní cesta, mír

Archanděl Zadkiel - vnitřní a vnější svoboda, transformace      

Archanděl Muriel - odpuštění, soucit, bezpodmínečná láska, vnitřní mír vnímání sama

                                   sebe, práce s delfíny a dalšími mořskými živočichy,

Archanděl Haniel - otevření se novému, tvořivost, odpovědnost za sebe sama,

                                 skupinová energie, komunikace

Archanděl Natanael - odevzdání se božímu vedení, víra, zázraky, kontakt s anděly

Archanděl Metatron - spojení lidského s Božským, zpřístupnění vnitřního

                                      vědění, uskutečnění Kristova vědomí, aktivace světelného těla

Archanděl Bariel - soucítění, vnímání ostatních forem života, naplnění,

                                nevyčerpatelná hojnost

 Archanděl Raguel - stabilita jemněhmotných těl, spojení se s prasilou stromu,

                                   otevření sebelásce a sebeúctě, materiální hojnost

 Archanděl Camael - rozpuštění strachu, smíření protikladů, rozvoj životní odvahy

 Archanděl Anael - rozpouštění kolektivních traumat, transformace nižších pudů,

                                 pokrok, rozhodnost, prosazení

 Matka Sofie - znovunalezení ženské prasíly, vzájemné smíření ženského a

                         mužského pólu, moudrost

 Archanděl Sandalfon - hledání dvoupaprsku, spojení Boha a Bohyně v nás

                                    – dokonalý stav, realizace snů

Archanděl Raziel - probuzení mistrovského Já, sluneční zasvěcení, charisma,

                                 úspěch, kosmický Otec, mystéria vesmíru

Archanděl Cafkiel - Kosmická Matka, rozjímání, výživa

Archanděl Oriel – božské ženství, měsíční magie, fáze života


Posaďte se do pohodlné meditační polohy. Uvolněte celé tělo a začněte se soustředit na svůj dech. Dýchejte zvolna a hluboce. Pomalý nádech a ještě pomalejší výdech.

Přivolejte archanděla, jehož chrám chcete navštívit. Požádejte ho, aby během meditace přenesl pozornost do vašeho vědomí.

Vnímejte, jak se přivolaný archanděl blíží k vám. Nechejte se obklopit jeho energií a dovolte, ať vás přenese do svého duchovního domova – archandělského chrámu léčení.

Když se ocitnete uvnitř chrámu, požádejte o to, co si přejete prostudovat nebo v čem potřebujete podpořit a dodat síly.

Archandělé s vámi budou pracovat a dají vám znamení, až nastane čas vrátit se zpátky. Bezpečně vás přenesou nazpět do vašeho těla a do vaší přítomnosti. Nezapomeňte jim poděkovat.

Můžete také vámi vybraného archanděla oslovit těsně před tím, než ulehnete ke spánku a požádat o návštěvu chrámu během spánku. Archandělé s vámi pak budou pracovat během vašeho spánku a vy budete schopní i takto získané informace uplatnit a využít ve vašem životě.
 

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel RavenovéMeditace s andělskými košíky

Jedná se o úžasnou meditaci vhodnou pro chvíle, kdy vás něco rozzlobí nebo jakkoliv vyvede z rovnováhy.

Začněte s tím, že se zhluboka nadechnete a vydechnete.

Zavřete oči a představte si, že před vás andělé postavili velký košík. Stoupnou si vedle něj a požádají vás, abyste do něj odložili, vše co vás trápí, tíží nebo nějak obtěžuje.

Odložte do něj všechny strachy a obavy týkající se peněz, práce, zdraví, domova, vztahů nebo závislostí. Pak pokračujte negativními myšlenkami ohledně vašeho těla a tělesného zdraví, vzpomínkami a emocemi spojenými s konflikty a hádkami a nezapomeňte ani na všechny bolestivé zážitky a zklamání.

Pak do košíku hoďte všechny pocity viny, sebeoviňování, strach a obavy z budoucnosti, z úspěchu i ze selhání, všechny pocity méněcennosti a nedostatečnosti, a také vztek nebo zášť, jež můžete cítit vůči členům nějaké církve nebo náboženské skupiny. Nakonec do košíku odložte i svůj odpor vůči Bohu, ať už v jakékoliv formě.

Pokud vás napadne ještě něco, čeho byste se rádi zbavili, udělejte to. Nic si zbytečně nenechávejte na příště, raději si ulevte hned teď. Uvidíte, jak lehko vám bude na těle i na duši.

Dívejte se za anděly, jak odnášejí plný koš. Budou se na vás usmívat a odnesou vaše starosti Stvořiteli, zdroji nekonečné moudrosti, kde se všechny problémy vyřeší ve váš prospěch. Poděkujte Bohu i andělům za pomoc. Dovolte si ji přijmout, zasloužíte si to. Uvědomte si, že zároveň s vaším uzdravením se uzdravuje celý svět.

Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue

 

Poslání duše

Nachystejte si pero a papír. Zavolejte archanděla Uriela, aby požehnal tuto meditaci, ochránil ji a dohlédl na její průběh. Požádejte ho, ať vám svítí na pouť životem. Řekněte mu, že hledáte, jaké má vaše duše poslání v tomto životě.

Pohodlně se posaďte, papír s perem si položte vedle sebe tak, abyste mohli zapisovat informace, které k vám přijdou. Soustřeďte se na svůj dech a zhluboka dýchejte. S každým nádechem a výdechem se postupně uvolňujte.

Masírujte si čakru solar plexu vpředu i vzadu pohybem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nepocítíte silné štípání.

Teď přeneste svou pozornost ke korunní čakře na temeni hlavy. Představte si, jak vám do temene hlavy vstupuje nádherná koule zlaté barvy. Tuto světelnou kouli vám posílá archanděl Uriel.

Posuňte zlatou kouli až do čakry solar plexu. Dovolte si, aby se tato koule ve vás zcela rozplynula. Vnímejte všechny vjemy a obrazy, které k vám během meditace přicházejí.

Až se budete cítit připraveni, zapište si všechno, co k vám přišlo na připravený papír. Je důležité, abyste nic neměnili a vše si poznamenali přesně tak, jak to k vám přišlo. Nechte prostě plynout slova na papír.

Poděkujte archandělovi Urielovi za pomoc, a pokud chcete, ještě setrvejte v těchto příjemných energiích a pak se vraťte zpátky do plného vědomí.

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

 

Meditace s fialovým plamenem transformace – karmické léčení

Tato meditace přivolá na pomoc archanděla Zadkiela, strážce fialového Zadkielův fialový plamen má nejvyšší vibrační frekvenci, která v případě jejího dosažení, přinese duši volnost a radost nad tím, že jste se uvolnili z hranic omezujících vaše chování a zbavili se nepříjemných pocitů spojených s vaší karmou. Tento plamen očišťuje karmická centra a přináší úlevu od návyků a jejich projevů. Zesiluje a uzdravuje duchovní energii. Pokud bude nasměrován archandělem Zadkielem, prolomí zablokovanou nebo stagnující energii způsobenou strachem, nenávistí, lítostí, hořkostí, žárlivostí, nesnášenlivostí nebo pocitem viny. Chrání před příliš silnými a nepříjemnými pocity, které sídlí ve vašem emocionálním těle.

Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dovolte svému tělu, ať se uvolní.

Jakmile se uvolníte, přivolejte si archanděla Zadkiela těmito slovy: „Archanděli Zadkieli, zaměř energii fialového plamene transformace do všech částí mého těla a aury, dokud nebudu očištěn od všeho negativního a nezískám všechnu sílu.

Uvolněte se a nechte prostoupit mocnou energii fialového plamene. Užijte si nádherného pocitu, když se bude tělo i aura koupat a pročišťovat ve fialovém plameni, který promění všechno negativní a pročistí vám všechny části vašeho těla, mysli a aury. Okamžitě pocítíte, jak pročištění čakerních center přinese úlevu od závislostí a jejich projevů.

Vnímejte, jak plamen odstraňuje a proměňuje zablokovanou, stagnující nebo zastavenou energii. Nechte mysl uklidnit a aktivujte božskou jiskru ve svém nitru. Tím přispějete k duchovnímu růstu a proměně negativní karmy.

Když uvidíte, jak fialový plamen pohasíná, meditace skončila. Dopřejte si dostatečný čas na návrat to vaší přítomnosti a k normálnímu každodennímu vnímání.

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové

 

Meditace s růžovým plamenem Hvězdy srdce

Tato meditace slouží k rozvoji srdeční čakry a má zásadní důležitost pro uskutečnění pevných a skutečných kontaktů s anděly. Umožňuje s nimi komunikovat vyšší úrovni vědomí. Meditace přirozenou cestou vytváří kanál, kterým plyne andělská energie a umožňuje, aby se naše vědomí bez námahy spojilo s vědomím andělským.

Zapalte si růžovou svíčku a pusťte si příjemnou hudbu.

Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dýchejte zhluboka a dovolte vašemu tělu, aby se zcela uvolnilo.

Otevřete se a nechte vše procházet vaším nitrem.

Dovolte vašemu vědomí, aby přesáhlo pozemskou úroveň.

Zavolejte archanděla Chamuela a anděly lásky s posvátným růžovým světlem a požádejte je, aby vás obklopili. Vnímejte, jak vás obklopuje hřejivé světlo navozující pocit důvěry.

Levou rukou se lehce dotkněte své srdeční čakry uprostřed vaší hrudi. Představte si ji jako lotos s dvanácti okvětními lístky. Jak se vaše ruka dotýká lístků, lotos se rozvíjí a vy vstupujete do chrámu uvnitř vašeho duchovního srdce. Uprostřed chrámu spatříte oltář – je to nejposvátnější kout vašeho vědomí. Uprostřed oltáře spatříte růžový srdeční plamen. Začněte vyslovovat zvuk mantry „jam“.

Pozvěte anděly lásky, ať vstoupí do vašeho srdce. Sledujte, jak se plamen mění v nádhernou zlatorůžovou šesticípou hvězdu. Dovolte této nádherné energii, aby prostoupila celým vaším tělem a aurou a pak pokračovala ven do okolního světa. Tak pošlete lásku každému, kdo ji bude ochoten přijmout.

Po ukončení meditace si poskytněte dostatek času pro návrat do přítomnosti.

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové

 

Jak vydechnout citový neklid

Archanděl Chamuel dokáže uvolňovat napětí a jeho růžový paprsek odebírá „horkost“ z našeho citového napětí. Nastoluje rovnováhu, aniž by potlačoval uvolňování. Zajišťuje uvolnění a schopnost přijmout to, kde se v životě nacházíte a co musíte udělat, aniž by dovolil falešným představám utvrzovat ve vás vztek, nenávist a lítost. Působí rovněž stimulujícím způsobem, protože člověka zbavuje pocitu samolibosti, kterou proměňuje v mírumilovný poklid.

Pohodlně se usaďte o samotě tak, aby vás nic nerušilo.

Zavolejte si archanděla Chamuela a požádejte ho, ať vám pošle růžovou kouli energie, která léčí city, uvolňuje citový stres, napětí a neklid.

Představte si nebo vnímejte, jak růžová koule sestupuje na tu část vašeho těla, která strádá citovou bolestí. Pokud si nejste jisti, kde je citová bolest uložena, požádejte ho, ať kouli sešle na vaši srdeční čakru.

Zatímco se zvolna zhluboka nadechujete, představte si nebo vnímejte, jak vzduch proudí přes růžovou kouli energie. S každým nádechem z vás bude růžová koule postupně uvolňovat stres, neklid a napětí.

S každým výdechem vnímejte, jak se vytrácejí uložené emoce.

Až bude léčení dokončeno, vnímejte, jak se ve vás posiluje andělská léčivá láska. Sledujte, jak jste obklopeni teplou zlatavě zářivou růžovou koulí. Zůstaňte s tou energií tak dlouho, jak vám to bude připadat vhodné a příjemné. Požádejte archanděla Chamuela o ochranu a uzemnění. Poděkujte mu.

Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel RavenovéPro
www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

 

Meditační minerál -  Růženín

Růženín je kamenem nepodmíněné lásky a nekonečného míru. Jedná se o jeden z nejdůležitějších krystalů pro srdce a srdeční čakru. Přináší poučení o skutečné podstatě lásky. Čistí a otevírá srdce na všech úrovních. Vnáší do něj vnitřní hojení a lásku k sobě samému. Má uklidňující, tišicí účinek. Výborně poslouží ve chvílích traumat nebo krizí. Pokud k sobě chcete přilákat lásku, nemusíte hledat už nic jiného než růžový křemen. Jestliže jej položíte vedle postele nebo do rohu vztahů ve svém bytě, bude k vám přitahovat lásku a nové vztahy tak účinně, že budete často potřebovat ametyst, aby se jeho účinek poněkud zmírnil.
V existujících vztazích obnovuje důvěru a harmonii a podněcuje projevy
nezištné lásky.

Růženín odstraňuje negativní energii a nahrazuje ji milostnými vibracemi. Posiluje empatii a citlivost. Pomáhá přijímat nezbytnost změn. Jedná se o vynikající kámen pro zdolávání krize středního věku. Pokud držíte v ruce růžový křemen, zvyšujete naději na kladné přijetí. Kámen vám rovněž dokáže připomenout vaše úmysly. Tento nádherný krystal přináší citlivost na vše krásné.

Růženín posiluje srdce i oběhový systém a odstraňuje nečistoty z tělních tekutin. Pokud se položí na brzlík, dokáže pomoci s problémy sídlícími v hrudníku nebo plicích. Uzdravuje ledviny a nadledvinky. Odstraňuje závratě a údajně zvyšuje plodnost. Tento kámen nebo jeho elixír hojí popáleniny i puchýře a vyhlazuje pleť. Pomáhá při Alzheimerově a Parkinsonově nemoci a při stařecké demenci.

http://obchudek-zdravi.cz/cs/mineraly-pro-meditaci/77-meditacni-mineraly-ruzenin.html

 

Čakrové meditace – hudba, video

Ponořte se do zvuků meditační hudby a prociťte při tom každou čakru, jejíž hudbu posloucháte.

 

 

Očištění a otevření srdce

03. 04. 2013 v 08:23 | Napsal(a):

 
Očištění a otevření vlastního srdce nemusí být snadné. Bez toho ale k cestě klidu a míru člověk dojde jen těžko. Vystoupit v tomto směru z vlastní komfortní zóny tak stojí za to.

Každý z nás ve svém životě jistě někdy zažil některou z následujících situací: smutek nebo zlost z přesvědčení, že nás ostatní „nemají dostatečně rádi“ (tedy tak, jak bychom si my sami představovali), zášť vůči někomu, kdo „zranil“ naše city (tj. zachoval se jinak, než jak jsme od něj očekávali), či třeba neschopnost otevřít se člověku, kterého máme rádi. Někdo zažil jen něco z uvedeného, někdo všechno, někomu se to stalo párkrát a někomu se to děje opakovaně. Všechny varianty jsou ve své podstatě v pořádku, poněvadž životní příběh každého z nás je jedinečný a každý jdeme k poznání svou vlastní cestou. Jednu věc však dané situace mají společnou – jsou projevem zablokované srdeční čakry.

Blokády na čakrách vznikají různými způsoby. Nejčastěji je „mají na svědomí“ nezpracovaná traumata z dětství, ale příčinou může být i zážitek z prenatálního období a velkou roli může sehrát i provázanost s případným karmickým zatížením. Nejdůležitější informace k tématu zablokovaných čaker je ovšem ta, že se dají odblokovat, zharmonizovat a naplno otevřít.

„NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ BRZY NEBO PŘÍLIŠ POZDĚ NA TO SE ZAMILOVAT ..DO ČEHOKOLI ..DO KOHOKOLI“

K odblokování čtvrté (srdeční) čakry se nabízí celá řada možností. Od práce s reiki přes fyzická cvičení až po terapii barevným světlem (tipy pro každodenní posilování srdeční čakry najdete zde). Jednou z nejúčinnějších je však metoda Ho´oponopono, poněvadž přímo pomáhá dojít k odpuštění, které je pro očištění a otevření srdce zcela zásadní. Mně osobně Ho´oponopono pomohlo například úspěšně dokončit dlouhý proces odpouštění navazující na traumatickou životní zkušenost. S touto metodou lze však pracovat i v mnohem běžnějších a krátkodobějších situacích, než je „cílené“ léčení srdeční čakry. S její pomocí můžeme „čistit“ náš vztah ke všemu, s čím přicházíme do styku, a tím pozitivně ovlivňovat nejen svůj vlastní přístup, ale i přístup okolí.

Odpuštění však není jediným důležitým krokem ve věci čištění a otevírání srdce. Ruku v ruce s ním jde přijetí a schopnost nechat odplynout. Minulý rok jsem se setkala se zajímavou indiánskou metodou, která pracuje právě se schopností nechat odejít. Své problémy a s nimi související emoce si často natolik přivlastňujeme, až si myslíme, že jsou naší neoddělitelnou součástí, a vlastně jim tak dobrovolně umožňujeme nás definovat. Kolikrát je pro nás jednodušší a pohodlnější v takovém stavu zůstat, i když nám vlastně přináší spoustu potíží. Jediným řešením je vystoupení z komfortní zóny – odvaha a schopnost vykročit směrem k neznámému a realizovat tak změnu ve vlastním životě. Metoda Sedona, kterou jsem si vyzkoušela na semináři Honzy Bíma, nám pomocí jednoduchého cvičení umožňuje pustit se toho, co nás tíží a brzdí – pokud to sami chceme. A stejně jako Ho´oponopono ji můžeme používat i v běžných, každodenních situacích.

 

Tak jako každé jiné léčení, může i čištění a následné otevírání srdce někdy i bolet a být pořádně vyčerpávající. Klid, mír a schopnost bezpodmínečně milovat (sebe i ostatní) -tedy všechno to, co s otevřeným srdcem přichází- za „trochu toho nepohodlí“ ale rozhodně stojí. Jdete do toho? Zde je několik dalších možností, jak se vydat na cestu >>

kniha Svět bez hranic - Joe Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len o Ho´oponopono

Otevření srdce pro soucítění, odpuštění a lásku (metody Sedona, Ho´oponopono a Tonglen)

 

 

 

TOPlist