Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

MEDITACE NA ZVÝŠENÍ VIBRACÍ

Vítejte na stránce zdraviaradost.wbs.cz v sekci MEDITACE NA ZVÝŠENÍ VIBRACÍ

 

Krátké meditace :

1). Krátká meditace pro všechny

2). Meditace z  2.části poselství od vzestoupených mistrů

3). Meditace na pozvednutí vibrací planety Země

4). Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu

5). Meditace - cílem tohoto cvičení je, uvědomit si, co je v situaci citových krizí či

                           bolesti skutečně užitečné.

6). Medtace na otevření srdečního centra

7). Meditace od Sai Baby

8). Tři kroky meditace tonglen

9). Jeshua: střed slunce

10. Malá inspirace z indiánské povídky o dvou  vlcích

11. Vzlet duše

12. Bílý racek

13. Meditace „Dar moře“

14. Meditace na jednotlivé čakry

15. Meditace strom života - vstup do posvátného prostoru

16. Meditace: navažte kontakt se svou vnitřní tvořivostí

17. Cesta prázdnem

 

 

 

 

1). Krátká meditace pro všechny

turecký sed nebo jakýkoli sed se vzpřímenými zády
dýcháním se soustředěníme se na srdeční čakru / střed hrudníku/
až se nám podaří úplně zklidnit:

přeneseme vědomí do 7. čakry /nad vrcholkem hlavy/ a

říkáme si: "Otevírám pohár 7. čakry a přijímám čistou vesmírnou energii. Plním tento pohár a vedu tuto energii z čakry sedmé do šesté /střed mezi obočím/, do páté /krční/ a do srdeční čakry." Opakovat aspoň 3x.

přenést vědomí do srdeční čakry a říkat si: "ČISTÁ VESMÍRNÁ ENERGIE PŘINÁŠÍ DO MÉHO SRDCE LÁSKU, VÍRU NADĚJI A POMOC BOŽÍ " - 3x.

soustředit se na 3.čakru v oblasti solárního plexu a
 při výdechu si říkat: "Zbavuji se všech starých energetických vzorců, omezujících myšlenek, které vedou do utrpení" a
při nádechu: "Přijímám nové energie lásky, hojnosti, radosti, soucitu a vděčnosti, které změní mé myšlení a cítění."

soustředit se na 2. čakru a
při výdechu si říkat:"Zbavuji se všech starých emocionálních vzorců, které vzbuzují strach, obavy, zlost a stres" a
 s nádechem : "Přijímám energie klidu, radosti a míru."

soustředit se na 1.čakru a
 při výdechu si říkat: "Zbavuji se všech starých a nečistých myšlenek, pocitů, emocí ve vztahu k fyzickému tělu" a
 při nádechu:" Přijímám vzorce dokonalého zdraví z kroniky AKÁŠI."

Závěr: "Prosím moje duchovní pomocníky, pomozte mi v této nové orientaci mé duše i mého těla. Pomozte mi aktivovat nově přijímané vzorce pro obnovu dokonalého zdraví mé duše i těla. Prosím, pomozte mi k tomu, abych na základě změny myšlení, cítění i jednání byla nápomocna i k obnově potřebných energií pro život můj i planety Země."

Vše co se mi děje přijímám s láskou a vím, že je to pro moje největší dobro...umím se radovat, žiji v pravdě, hojnosti a lásce v souladu s universem, jsem šťastná a přijímám plnou odpovědnost za svůj život a svůj vnitřní vesmír,který je přátelský,laskavý a spolupracující...jsem ve spojení se svojí domovinou odkud pochází má duše, protože jedině tam dostanu dostatek energie a výživy,kterou potřebuje moje mysl i tělo

 

 

 

2).Meditace z  2.části Poselství od Vzestoupených Mistrů

(© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html ,Pro všechny poutníky na Cestě Lásky,

do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz awww.posvatnesrdce.cz).

Dovolte si sedět poklidně v meditaci. 

Přivolejte své průvodce či andělské bytosti a požádejte je, ať vás obklopí svou láskou a podporou. 
Požádejte, ať se uvnitř vašeho srdce a duše aktivuje vaše skutečné, milující, léčící a soucitné já. 
Nechte tuto energii či zdroj světla z vás, ať se projeví ve své úplnosti a vezme na sebe podobu vašeho těla. 
Uvědomte si sebe jako pravé já sedící ve vyzařující meditaci. 
Na okamžik pomyslete na situaci, lidi či osobu, které chcete podpořit láskou, světlem a léčením. 
Buďte vděční za lekce, které se nyní skrze tuto zkušenost učíte coby zářící bytost služby, která je vzhledem k okolnostem ve fyzické realitě.
Pak si představte větší tok světla narůstající uvnitř vašeho bytí, představte si své paže, jak se přibližují a obklopují lidi, země, okolnosti či jedinou osobu. Obejměte je svou světelnou náručí. 
Můžete vidět své světlo a milující energii, jak se rozpouští v oblasti, která potřebuje léčení, podporu či pozvednutí. Můžete cítit nastávající transformaci a vznik řešení. Také navíc propojujete ty, kteří jsou ve vaší náruči, se Stvořitelem. 
Pociťte soucit, lásku a světlo, které se šíří z vaší srdeční čakry a poznejte ve svém srdci, že jste láska a že milujete všechny a vše. Můžete říkat slova, která podpoří ty, kteří jsou uvnitř vašich paží. 
Potom si představujte světlo a lásku, které proudí na Zemi k těmto lidem, osobě či situaci. To pomůže ukotvit léčení do fyzických vibrací. 
Pak si představte, že uvolňujete své paže a seďte okamžik jako své pravé já.
Pokud si přejete dokončit tento proces, jednoduše dovolte svému vlastnímu světlu proudit do Země, tím dovolíte, abyste i vy měli prospěch z energie, kterou jste vytvořili, jelikož se vám tato energie vrací.


Toto je nádherné a silné cvičení, jelikož je lidskou přirozenou reakcí obejmout osobu, která strádá či trpí bolestí.  Objetí umožňuje změnu energie a nabízí podporu;  můžete dosáhnout téhož na spirituální úrovni, která má moc rozpustit všechny nečistoty a negativní vibrace a ukotvit větší množství světla.

 

 

3). Meditace na pozvednutí vibrací Planety ZEMĚ

1.

Každé ráno do pěti minut po probuzení si vzpomeň na svou planetu a své blízké. Usměj se prostřednictvím svého duchovního srdce a poděkuj za nový den tvého života. Poděkuj za všechny ty drobnosti, které jsou každodenní součástí tvého života, a uvědom si je.

2.

Když vstaneš a poprvé pohlédneš ráno do zrcadla, usměj se na sebe zcela obyčejným úsměvem a poděkuj, že jsi taková bytost, jaká jsi. Roztáhni ruce jak nejvíce můžeš s představou, že objímáš celou planetu. Vnímej toto spojení celou svou bytostí.

3.

Až vyjdeš ven, pohlaď list stromu nebo květ květiny nebo trávu nebo se dotkni kmene stromu. Ve chvíli dotyku pošli moudrost těm, kteří ovlivňují dění na tvé planetě a ve své nevědomosti ji ubližují a pošli lásku obyčejného člověka té rostlině, které se právě dotýkáš. Tato energie poteče říší rostlin až do samého srdce tvé planety.

4.

Až potkáš prvního člověka, popřej mu ve svém nitru zdraví, úspěch a lásku. Skrze tohoto člověka se tvé přání dostane během několika hodin do duchovních těl všech lidí tvé civilizace a skrze ně do srdce tvé planety.

5.

Až budeš jíst v právě prožívaném dni první pokrm, poděkuj upřímně za tento dar své planetě. Poděkuj čistě vnitřním prožitkem a uvědoměním. Možná se budeš divit, ale tento tvůj počin pomůže nasytit velké množství právě hladovějících a tvé poděkování potěší tvou planetu. To samé učiň při prvním doušku jakékoliv tekutiny.

6.

Seznam prosím s těmito sedmi body inspirace každý den jednu novou lidskou bytost.

7.

Až v právě prožívaném dni poprvé pocítíš smutek, žal, či jakoukoliv bolest nebo stín na Své duši, vzpomeň si na svou planetu. A uvidíš, co úžasného se stane.

 

 

 

4). Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu

Ty se můžeš vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové a emocionální podněty do svých buněk.
Pokud to dovolíš, bude tato kvalita světla okamžitě doplněna i do Tvého tělního systému.

Okamžitě pocítíš  harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou.

To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří v Tobě pocit spokojenosti a blaha.
Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví.
Tento spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: ano, já chci.

V klidu vyslovuj nahlas tento záměr a přehraješ si své buňky touto informací:
Jsem vděčný za fialový paprsek světla transformace, který mne přeměňuje a s jehož
pomocí mohu sám sebe vidět ve světle. Jsem připraven pokračovat ve své transformaci tak
dlouho, dokud celá má bytost neobstojí  ve světle božím.
Nařizuji :mé buňky teď přehrát čistící energií transformace, tuto vlastnost ve mně zakotvit a v mých buňkách zapečetit. Tak Je To
.

A setrvej v asi 15minutové meditaci a nech Světlo transformace v buňkách zakotvit.

 

 

5). Meditace
Cílem tohoto cvičení je, uvědomit si, co je v situaci citových krizí či bolesti skutečně užitečné. Může to být naprosto odlišné od toho, co si myslíte vy, že je užitečné

Posaďdte se nebo se položte do pohodlné pozice. Zaměřte svoji pozornost na svaly ve vašich ramenech a krku a uvolněte zde jakékoli sevření či napětí. To stejné udělejte se svaly břicha, paží a nohou. Poté pomocí svého vědomí cestujte k vašim chodidlům a pociťte spojení se zemí. Pociťte, jak vás země podpírá a poskytuje vám bezpečí, které potřebujete. Udělejte pár klidných dechů ze svého břicha.

Nyní nechejte svoji představivost, aby vás vzala časem k momentu, kdy jste se cítili na dně a nešťastní. Vezměte první situaci, která příjde. Nalaďte se na ni. Znovu myslete na tento čas v minulosti, na to, jak jste se uvnitř cítili.


Pak běžte k „energii řešení“. Zeptejte se sami sebe: jak se z toho dostanu ven? Co mi ze všeho nejvíc pomůže? Energie, která vám pomohla nejvíce, může přijít od vás nebo od někoho jiného; na tom nezáleží. Vezměte jen v úvahu druh energie, který vás zvedl z tohoto nejnižšího bodu.

Nyní opusťte minulost a myslete na někoho v přítomnosti, kdo je vám blízký a o koho si děláte starosti. Může to být váš partner nebo dítě, kolega nebo přítel. Nechejte, ať se ve vaší představivosti tato osoba zjeví a skutečně se přeneste do její přítomnosti. Pak se zeptejte: Jak ti mohu pomoci? Jaká by byla nejužitečnější věc, kterou bych mohl/a pro tebe udělat? Poslouchejte svým srdcem. Co vám druhá osoba ukazuje nebo říká? Pociťte tu odpověď. Jen ji dovolte přijít k vám.

Opusťte to a znovu zaměřte svoji pozornost na vaše chodidla, k vašemu dechu a vraťte se zpět do přítomnosti.

 

6).Medtace na otevření srdečního centra

Smyslem této meditace je otevřít vaše srdeční centrum a pro­střednictvím probuzeného srdce vyvážit svou energii na všech úrovních, od fyzické až po duchovní.

Postup: Před touto meditací se vžijte do svého vyššího já.

 1. Položte si ruku na srdce a procítěně si řekněte: „Miluji tě. Přijímám tě takového/takovou, jaký/jaká jsi. Jsem ti zavá­zán/a. Jsi důležitý/á. Tvůj život je hodnotný." Říkejte si to, dokud neucítíte, že je to pravda.

 

 1. Požádejte své srdce, aby vás vedlo na jeho cestě lásky. Požá­dejte je, aby k vám mluvilo jasněji. Řekněte mu, že budete na­slouchat. Svému srdci můžete důvěřovat, neboť vás vždy pove­de k vašemu vyššímu dobru. Pak svou ruku zase pomalu položte.

 

 1. Představte si své srdce jako hvězdu a nechte je vyzařovat lásku a světlo do každé buňky svého těla. Prociťujte, jak svět­lo z vašeho srdce vyrovnává, harmonizuje a regeneruje vaše tělo a posiluje tok životní energie, který v něm proudí.

 

 1. Chvilku prociťujte jakékoliv emoce, které v této chvíli máte. Vyšlete lásku ke každé emoci, kterou dokážete rozpoznat. Naslouchejte chvíli svým myšlenkám, které se objeví ve vaší mysli. Každé z nich pošlete lásku.

 

 1. Až se vrátíte zpátky do místnosti, zhluboka se nadechněte a prociťujte proud lásky v celém svém těle.

 

 

 

7). Meditace od Sai Baby

 

Pro ty, kteří mají méně trpělivosti, nabízíme velmi účinnou meditaci od Sai Baby, která je vhodná pro začátečníky a která má silné léčebné účinky:

Usaď se na klidném místě, a to nejlépe dvakrát denně na dvacet až třicet minut. Důležité je dělat to vždy po stejnou dobu, aby se ti to stalo zvykem.  Zvyk je důležitý, neboť tě ochrání od nepravidelnosti.

Zapal svíčku a posaď se před ní. Dívej se nějakou dobu do plamene. Uvažuj, že plamen je schopen předávat své světlo ředě dalších svíček, aniž by se umenšoval.

Když jsi se dost dlouho díval do světla, zavři oči a v duchu si představ, jak se světlo plamene rozlévá na tvém čele mezi očima.

Pak veď světlo do středu hrudi, do duchovního srdce, kde otevírá lotosový květ tvé srdeční čakry. Světlo necháme proudit do celého hrudníku a pociťujeme, že toto světlo je očista a láska. Pokračujme s vedením světla do hrdla a hlavy, aby světlo očistilo naše myšlenky.

Z hlavy vedeme světlo do srdce, ramen a paží až do dlaní a konečků prstů.

Potom necháme světlo ze svého srdce stéci do břišní dutiny, a celou ji naplnit až do pánve. Přitom vydechujeme všechen zármutek a napětí a vdechujeme čisté, jasné světlo.

Dále vedeme světlo do nohou a chodidel, a odtud přes záda, která bychom neměli nikdy opominout, až na temeno hlavy, kde se nalézá korunní čakra. Buďme si vědomi, že celé naše tělo je naplněno světlem, tj. skládá se ze světla, které září až po samý okraj aury.

Nyní ze své korunní čakry posíláme světlo na své příbuzné a přátele.  Zcela je zahalte do světla. Stejně tak jím zahal své nepřátele.

Pak světlo rozšiřujme na naše město, naši vlast, náš světadíl a na celý svět. Dále Vaše světlo postupuje k minerálům, rostlinám, zvířatům a lidem. Rozprostři světlo nad všemi neviditelnými bytostmi, které jsou ve světě a kolem světa.

 


8. Tři kroky meditace Tonglen:
1. Přijímání: Představte si svoji nebo cizí zlost, nenávist, strach, žárlivost apod. jako mrak černého kouře, valícího se před vámi. Začněte ho nosem vdechovat a vnímejte, jak prochází vaším tělem do místa srdeční čakry. Na chviličku zastavte dech, abyste mohli zničit „démona všech démonů“, svoje o sebe pečující ego. Představte si, jak se ten mrak černého kouře postupně mění ve světlo. Cítíte změnu, jak z vás pomalu tíha  opadá.
2. Dávání: Teď zvolna a jemně vydechujte ústy čiré bílé světlo moudrosti. Představte si krystalicky čisté  paprsky bílého světla, vycházející z vašeho těla ven, jak oblažují všechno živé a rozlévají kolem sebe mír a štěstí.
3. Radost: Během výdechu, kdy rozdáváte bytostem kolem vás  mír a štěstí, si dovolte pocítit radost.
V této meditaci přijímáme bolest a vysíláme štěstí a mír, což je pro naši vyspělou civilizaci postup zcela proti srsti.
Kdykoli se od nynějška setkáme s nějakým utrpením, vdechněme je, proměňme je ve světlo a přejme si, aby byly všechny bytosti osvobozeny od bolesti.
Kdykoli se od nynějška setkáme s jakýmikoli projevy štěstí, vydechněme je a přejme si, ať jsou všechny bytosti šťastny.
Naučíme se cítit se lehčí, svobodnější a mírumilovnější, přinejmenším pro dalšího půlroku.

 

9. Jeshua: Střed Slunce

Jeshua prostřednictvím Pamely

 Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Představuji Kristovskou energii, která se nyní na Zemi rodí ve vás a prostřednictvím vás.

Žádám vás, abyste si představili moji energii jako slunce. Jen si vybavte skutečné Slunce, jež sálá představu života a síly. Můžete také vidět slunce jako symbol, jako obraz sebe sama, svého vlastního bytí a duše. Zaměřte své vědomí na pár okamžiků do středu tohoto Slunce a vstupte do něj svou představivostí – učiňte tak velmi klidně a tiše. Vnímejte nezměrnou sílu tohoto energetického pole, kterým Slunce je, a vnímejte sami sebe ve středu tohoto ohromného vulkánu energie. Pociťte ticho a pokoj, který tu je, a spontánní povahu této záře, která se odehrává samovolně: Slunce vyzařuje své světlo ven bez námahy.

Odpočívejte obklopeni světlem ve středu tohoto Slunce a pociťte, jak náležité a přirozené je, že jste tímto zdrojem síly neseni. Toto světlo je tu pro vás, protože vy jste, ve své podstatě, sami sluncem. Dovolte sami sobě uvolnit se a ponořit se do tohoto světla. Nechť vás toto světlo zahalí jemným a milujícím způsobem: velmi proudícím, hřejivým, ale nikoli spalujícím. Dovolte tomuto světlu zcela proudit skrze vás a připomenout vám, kdo jste: duše, slunce, hvězda ve všech buňkách svého těla. Dovolte každé buňce ve svém těle, aby byla naplněna tímto léčivým světlem vaší duše-sluncem.

Můžete nalézt střed tohoto slunce, své hlavní jádro, kdykoli se ve svém každodenním životě vrátíte do TEĎ tím, že přivedete svou pozornost zcela do přítomnosti. Když jste zaměstnáni minulostí nebo budoucností, odcházíte z tohoto centra a ztrácíte spojení se svým světelným zdrojem, jenž vás nese. Co však ono TEĎ ve skutečnosti je? Jste žádáni, abyste byli v TEĎ v okamžiku, v přítomnosti, ale co to je v realitě? Jakmile o tom jednou mluvíte, je to pryč. TEĎ není minuta, ani sekunda. Nemůže být ve skutečnosti pojmenováno jako jednotka času. TEĎ se vám vyhýbá, když chcete určit, co to je. Neexistují žádné omezující hranice času, kdy je TEĎ. TEĎ vzdoruje běžným způsobům myšlení.

V pozemském smyslu můžete na čas spoléhat a počítat ho – je zde 24 hodin denně, 60 minut za hodinu, 7 dní v týdnu, atd. Způsob nahlížení na čas není lidskému duchu přirozený. TEĎ je osvobozeno od času – cožpak ho může jednotka času popsat? Lidská mysl nemůže zahrnout či pochopit TEĎ, neboť není předmětem logiky myšlení, přestože je skutečně pochopitelný vašim pocitům. Vy víte, jaké to je ztratit sami sebe v okamžiku. Například v okamžiku požitku. Mohly být chvíle, kdy jste zažívali něco krásného a zároveň jste si uvědomovali, jak výjimečný tento čas je. Byli jste vědomí a zcela otevření zkušenosti, která rezonovala a proudila vaším tělem, duší a pocity. Když se to stane, jste jedním s tímto prožitkem, jste jedním s tímto TEĎ – vy jste TEĎ!

Když jste v TEĎ, jste taktéž ve středu svého slunce, své duše a všechny změny se odehrávají ze středu jádra uvnitř vás. Dnes jsme hovořili o strachu a o tom, jak cítíte úzkost, když jste mimo své jádro a pryč ze svého středu. Strach je často spojen s myšlením ve spočitatelném čase, s minulostí a s budoucností: „Co se stane? Co se pokazí?“ Předvídání budoucnosti ze strachu je velmi lidské, ale může se tak dít jen tehdy, když jste se pohnuli ze svého středu, z TEĎ. Být v TEĎ znamená, že všechna vaše vnitřní síla se setkává a sjednocuje a vy to činíte tak, že jste zcela přítomni ve svém těle, duši a pocitech.

Rád bych řekl ke konceptu času něco víc, jak vás může zastrašovat a děsit. Během posledních pár desetiletí bylo mnoho předpovědí o jistých datech, které leží v budoucnosti. Čas je tak viděn jako druh linie, která běží z přítomnosti směrem k budoucnosti, a na tomto základě se mohou jisté události stát neměnnými. Přijetím této představy času byste pak mohli být schopni připravit se na nadcházející události a můžete tak učinit jak ze strachu, tak z víry. Je to však pravdivý obraz? Je budoucnost skutečně přímou linií, na které jsou věci pevně stanovené v místě? Je budoucnost souhrnem všech těch hodin, dnů a měsíců, které leží před vámi? Nebo je to zcela omezující způsob pohlížení na čas a budoucnost?

Vy, kdo jste zde a kdo to posloucháte, víte, že existuje víc živého, než co je právě ve světě viditelné. Vidíte formy věcí – něčí tělo, stromy, zvířata nebo dokonce rostliny a kameny – vy však cítíte, že existuje něco uvnitř všech těchto věcí, co není viditelné očím a fyzickým smyslům. Cítíte tam něco tajemného, vnitřní život, který vytváří unikátního jedince či věc. Víte, že se musíte podívat hlouběji než jen na povrch věcí, a víte také, jaké to je prožívat radost, když pronikáte do jejich vnitřního světa, který je také uvnitř vás. To je skutečný život. To je realita všech věcí. Vnějšek je jen projevem tohoto vnitřního světa.

Co tedy pak čas? Když pohlížíte na čas jako na linii měřitelných jednotek nebo časových úseků – dny, týdny, měsíce, roky – pak nahlížíte na čas pouze zvnějšku. Z pohledu, ze kterého můžete měřit hodinami nebo pravítkem. Ale čas viděn zevnitř, jako prožitek, je něco zcela odlišného. Tento vnitřní pohled je zcela zřejmý, když vezmete v úvahu pojetí TEĎ. Pojetí TEĎ nemůže být založeno na hodinách či kalendáři. Je založeno na vaší vědomé přítomnosti, na vašem uvědomění. Podle vašeho vnitřního vnímání času může čas plynout velmi rychle nebo pomalu, nezávisle na tom, jak tikají hodiny. „Vnitřní čas“ se může zastavit, když zažíváte blaženost a natáhnout do nekonečna, když se nudíte. Vnitřní čas proudí podle toho, jak věci prožíváte.

Co tedy budoucnost a minulost? Jaká je jejich skutečnost, když je na ně pohlíženo zevnitř a ne zvnějšku? Znovu si na chvíli představte, že jste v jádru slunce své duše, kde v jeho nehybném středu neexistuje žádný čas – je tam jen věčnost. Ačkoli existuje pohyb ve formě paprsků vyzařujících ven, je zde pravěká esence, která je vždy právě zde. Můžete ji nazvat božským vědomím, když si přejete, ale je to Věčný Život a je tam uvnitř vás taktéž, hluboko ve vašem středu.

Slunce vysílá paprsky a představte si, že jste přítomni v těchto paprscích, které bez námahy vyzařují z vašeho slunce. Jakoby jste těmito paprsky mohli projevit sami sebe v mnoha životech a být kdekoli ve vesmíru. Mohli byste říct, že každý paprsek je život v čase a prostoru, ve kterém jste nabrali určitou formu: tělo. Máte prožitky v tomto těle, ale má začátek a konec, narodilo se a umřelo. Je smrtelné. Žitím v takovém těle, zaměřením na čas, se stáváte biologicky vědomí a jste pod vlivem konceptu času. Začínáte vnímat věci na základě určitosti, avšak váš skutečný střed je ve středu vašeho slunce a vy, jako to slunce, vyzařujete nespočet paprsků, které jsou možnými manifestacemi vás samých v budoucnosti – potencionálními životy a vyjádřením sebe sama. Budoucnost není pevně stanovená. Ačkoli je každá časová osa velmi reálnou možností v TEĎ, vy si vybíráte jednu, kterou aktivujete a uskutečníte ve svém světě.

Podívejme se tímto způsobem také na chvíli na minulost. Domníváte se, že existuje jen jedna časová osa, která běží z minulosti do TEĎ, avšak viděno ze středu vašeho slunce, není tomu tak. Za vámi leží celá řada časových os, některé, které byly aktivovány vámi a vašimi volbami, a mnoho jiných, které leží tak říkajíc v nečinnosti, ale které mohou být stále aktivovány někdy ve vaší budoucnosti. Minulost není neměnná a „skončená“: můžete přetvořit minulost tím, že přehodnotíte prožitky, které jste měli, tím, že na ně vzájemně působíte z přítomnosti. To je možné, protože minulost není něco mimo vás, není to bod na linii.

Abych objasnil tuto záležitost, dám vám příklad. Předpokládejme, že jste se cítili zarmouceni svým dřívějším vztahem se svou matkou či otcem. Že jste se cítili neuznaní za to, kým jste byli, a zažívali jste v tomto vztahu strach a nedostatek bezpečí. Věříte, že váš život byl určován touto minulostí, a cítíte se kvůli tomu jako oběť. Cítíte, že jste se přetvořili v to, kým nyní jste částečně kvůli svým rodičům, jako výsledek vaší výchovy.

Předpokládejte však, že se během svého života noříte do svého vědomí přes proces vnitřního růstu. Činíte spojení se svou duší a vstupujete do jádra toho, kdo jste, do slunce uvnitř vás. Prostřednictvím tohoto procesu si nyní tvoříte mnohem širší perspektivu svého života. Nyní například vidíte své rodiče v souvislosti s       jejich minulostí, a nyní vidíte jejich bezmocnost a jejich představy strachu a negativních přesvědčení. Ve svém srdci máte odpuštění.

Tato širší perspektiva vám pomáhá cítit se postupně méně jako oběť svých rodičů. Kromě toho začínáte vidět, že existuje část vás, která nebyla ve skutečnosti nikdy dotčena tím, co se vám stalo, část, která je celistvá a nepoškozená. Čím dál tím víc cítíte svou vlastní samostatnost a nezávislost. A čím více se během svého života spojujete s tímto středem slunce uvnitř sebe, tím snazší pro vás bude propustit minulost jako je třeba vztah s vašimi rodiči. Způsob, jakým jste prožívali tento vztah, byl jen jedním paprskem, jednou možnou časovou osou, a tím, že měníte své vědomí, kým skutečně jste, můžete se přesunout k jiné zkušenosti v minulosti a k jiné časové ose.

Nyní jste schopni pohlížet na vztah s vaší matkou a otcem z perspektivy vaší duše, o které jste jako dítě nevěděli. Jelikož jste nyní více ve svém středu jádra, jste schopni vnímat své rodiče v jiném světle, něžnějším a shovívavějším způsobem. Můžete vysvětlit svému dítěti uvnitř, jak vám jisté bolestivé zkušenosti pomohly růst a jak si vaši rodiče nebyli vědomi bolesti, kterou způsobili. Vaše přítomné vědomí přetváří minulosti tím, že osvobozuje energii uvnitř vás, která tím byla uvězněna. Vytváříte doslova novou časovou osu v minulosti, která ovlivní váš současný vztah s vašimi rodiči. Pocítí ve vás rozdíl a pokud jsou tomu otevřeni, váš vztah se změní k lepšímu. Otevřeli jste minulost prostřednictvím svého nového vnímání a tudíž jste vytvořili novou časovou osu, v níž existuje více pochopení a lásky. To je reálná možnost.

S vašim vědomím protrháváte čas. Čas za vámi není pevně stanovený a uzavřený. Minulost není ve skutečnosti skončena. Ať už jste prožili ve své minulosti cokoli, dokonce i traumatické události, jež vás hluboce ovlivnily, z přítomnosti jsou k dispozici otevřené možnosti, které přináší útěchu, lásku a povzbuzení sobě sama v minulosti. Minulost je jako mnoho slunečních paprsků, jež přicházejí z vašeho jádra a se kterými můžete stále učinit spojení, pakliže jdete do středu tohoto Slunce.

Můžete přetvořit svou vlastní minulost – osvítit a rozjasnit ji – tím, že pohlížíte na to, kým jste byli, a na lidi, kteří byli kolem vás, s větším pochopením. Když tak činíte, současně přetváříte minulost a stejně tak vytváříte novou budoucnost, protože vržením světla na minulost a pozměněním energie, jež z minulosti nesete, vám aktivuje novou a zářivější budoucnost. Ani minulost ani budoucnost není pevně stanovena. Obě můžete ovlivňovat z momentu TEĎ a můžete tak činit nejsilněji tehdy, když jste ve svém středu, což znamená, že jste spojeni se svou duší.

Kde stojíte v TEĎ je prožitek – žití, tvořivý moment – nikoli pomlčka na pravítku, ani na časové ose. Ze studnice TEĎ pramení všechny časové osy. TEĎ je tam, kde jste v přítomné chvíli – TEĎ je to, kde jste svou plnou pozorností. Jakmile věnujete pozornost této nejosvícenější a nejvíce přítomné části sebe sama – svému jádru, své duši, svému vědomí – pak z tohoto slunečního středu vyzařujete směrem k minulosti, tak i k budoucnosti, a vše se spojuje. Čas není přímkou, můžete si ho lépe představit jako spletitou 3D pavoučí síť, rozprostírající se všemi směry jak k minulosti, tak k budoucnosti.

A co můžete učinit s touhle znalostí v současnosti, ve svém každodenním životě? Můžete si být vědomi své vlastní síly a potenciálu. Vše je v dosahu vaší vlastní síly, jak minulost, tak budoucnost. Neexistuje žádná síla mimo vás. Žádná síla, která by určovala vaši budoucnost nebo říkala, jaká vaše minulost musí být – nic není předurčeno. Vy jste stvořitelem, vždy a v každém momentu. V tom smyslu jste mistrem nad svou vlastní minulostí a budoucností. Jestliže zůstanete ve svém jádru, můžete se držet tohoto vědomí, tohoto zdroje světla. V nepřetržitém naplňování tohoto zdroje leží vaše důvěra, bezpečí a odevzdání. Když jste ve středu tohoto slunce, víte, že se mu můžete odevzdat – učinit tak, je pro vás zřejmé a přirozené. Nicméně, jakmile jednou opustíte svůj střed a začnete přemýšlet: „Jak uteču své příšerné minulosti? Jak mohu v tomto světě, který je plný strachu a hrozby vytvořit svou budoucnost?“, už jste ze svého jádra venku. Umění tohoto transformačního procesu je jít zpět do svého jádra, svého středu a nechtít vyřešit problémy přemýšlením, ale hledat řešení zevnitř tohoto jádra, ze středu svého slunce, z TEĎ – kde neexistuje žádný čas! Je to Domov, kde jste tím, kým jste, a kde neexistuje nic mimo vás, co vás určuje či drží od vašeho osudu.

Žádám vás, abyste si znovu představili, že jste ve středu tohoto zářivého slunce, kterým jste. Cítíte se zajedno se světlem a silou, která zde je, a je pro vás snadné tak činit, neboť toto slunce již existuje uvnitř vás. A nyní si představte, že někde v této síti paprsků vyzařující z vašeho vnitřního slunce je časová osa z minulosti, která se potřebuje dostat více na světlo. Nemusíte cítit nebo vnímat něco konkrétního, jen si představte, že světlo z vašeho slunce snadno naplňuje tuto temnou uličku z minulosti. Může se stát, že zde nedokážete zcela roznítit světlo, ale světlo již na této časové ose učinilo spojení s minulostí, a tak k ní můžete přijít znovu, kdykoli tak chcete učinit. Povězte těmto minulým událostem, které jsou nyní obklopeny vašim slunečním světlem: „Vše, co potřebuje přijmout Světlo, přijímá toto světlo ode mě. Stará bolest a trauma, které chtějí být vyřešeny a propuštěny, nyní mohou vstoupit do mého Světla.“ Propusťte všechnu temnotu, kterou zde vnímáte – vy jste Světlo! Vy – fungující ze středu svého Slunce – jste osvoboditelem a léčitelem minulosti a tudíž i stvořitelem budoucnosti.

Nyní běžte do budoucnosti. Budoucnost leží kolem vás jako ohromná 3D pavoučí síť s mnoha vlákny a vy jste v jejím středu. Budoucnost není něco, co k vám přichází v zvenčí. Vlákna této sítě pramení z vašeho srdce. Jsou spřádána bez námahy ustavičnými myšlenkami a pocity, které máte. Vnitřní stavy, mezi kterými kolísáte, vytvářejí nespočet možných časových os. Nemusíte dělat nic zvláštního, aby jste tak učinili – děje se to jednoduše proto, že jste sluncem, které si nemůže pomoct jinak, než vyzařovat navenek. Je ve vaší povaze být Stvořitelem. Nyní požádejte budoucnost, požádejte tuto síť časových os, aby vám ukázala, jaké vlákno je pro vás v této chvíli nejjasnější. Zeptejte se: „Na co se mám nyní zaměřit? Jaký směr mám nyní následovat, abych mohl/a vstoupit do krásné a zářivé budoucnosti? Čeho si mám být nyní vědom/a?“ Z vašeho středu tohoto slunce, jímž jste, vyvstane nutkání, buďte mu tedy otevření. Vaše duše vás chce ujistit a povzbudit, abyste se spojili se silnou, krásnou budoucností, která již uvnitř vaší bytosti dřímá.

Uvědomte si, jak snadno k vám tato budoucnost přichází. Nemusíte se o ni snažit či o ni usilovat. Zůstaňte v Teď. Vnímejte ve svém srdci, jak energie této krásné, jasné budoucnosti již je vaší součástí. Tímto způsobem ji budete k sobě přitahovat s větší lehkostí. Vnímejte tuto krásnou budoucnost ve svém srdci a probuďte ji jednoduše tím, že se na ni těšíte. Buďte otevření její milující vibraci. Pozvěte ji do svého srdce a do svých dlaní a skrze své otevřené dlaně ji nechte vytékat do Země. Dovolte, ať se tak děje – přirozeně zapustí kořeny. Mějte důvěru ve svou budoucnost a vnímejte svou sluneční sílu hluboko uvnitř. Vnímejte ji ve svém srdci, ve svém břiše, ve svých nohách. Dovolte této sluneční síle, aby se skrze vaše chodila zakořenila.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

10. Povídka o dvou vlcích

Starý indián vypráví svému vnukovi o boji, který probíhá v nitru každého člověka.
 
Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků.
 
Jeden z nich je zlý - je to závist, žárlivost, smutek, sobeckost, nenávist, hrubost, arogance, sebelítost, urážlivost,  domýšlivost a ego.
 
Ten druhý je dobrý - je to láska, radost, klid, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, emaptie, štědrost, věrnost, vděčnost, soucit a důvěra.
 
Vnuk o všem přemýšlel a po chvilce se zeptá:  „A který z nich vyhraje?"
 
Starý indián mu odpovídá: „No přeci  ten, kterého krmíš!“
 
 
 

11.Vzlet duše

Pohodlně se usaďte a zavřete oči. S každým nádechem se vaše tělo stává lehčím a lehčím …….   ztrácí svou váhu. Teď se ve své představě podívejte sami na sebe ze strany. Postupně slábne vnímání vlastního těla …….   stáváte se lehčími a lehčími …….   klidnými  ………   myšlenky se rozplývají ……

Nyní si představte, že vaše tělo pomalu stoupá vzhůru …..   vznáší se v pokoji, v místnosti a vylétá skrze otevřené okno …..   díváte se z výšky na dům …….   na ulici ……   na své město …….   na celou zemi ……   a pozvolna stoupáte výš a výš ……  vzhůru…..

Země se pod vámi stává stále menší a menší …..   až se změní v malinkou hvězdičku …..   a vy jste již ve volném otevřeném vesmíru   ……

Kolem vás září miliardy hvězd …..   houpají se kolem vás ….   pohupují se jako barevné sváteční girlandy ….   přitahují a lákají vás svým světlem ……

K jedné hvězdě vás to táhne …….   tu jste si vybrali, nebo ona si vybrala vás a vy k ní směřujete ……

Postupně ji vidíte stále větší a větší ….   přibližujete se k ní …..   hvězda se rozšiřuje a stává se ohnivou koulí ……..   Letíte vstříc, stále rychleji a rychleji …..   vaše tělo jako magnet střelhbitě míří vpřed ………   na okamžik zavíráte oči, oslepeni neobyčejnou září ……..

Hle, před vámi bouří a hraje bouřlivý oceán …..   a na jeho povrchu tancují ohnivé jazyky, rozhazujíce všude kolem různobarevné jiskry ……..   nemůžete to vydržet a  z výšky se noříte do bezednosti tohoto ohnivého moře.

Jste podobni malé pohádkové rybce, která laškovně a s chutí rejdí a skotačí v tomto oceánu ohně …….   Každá buňka vašeho těla se plní silou …..   plní se energií ….   jste šťastní …….   cítíte v sobě naprostou jistotu a nezranitelnost …..   jste celiství …..   nasloucháte svému já …..   své duši …….

Právě teď, v tomto okamžiku se v ní zrodilo ohromné přání žít a radovat se ……   být zdravým a šťastným …..   a doslova vyzařovat …….   hýřit …….   darovat tuto radost všude kolem sebe ……..

Zapamatujte si tento pocit, tento vnitřní stav …..   snažte se přebývat v tomto rozpoložení co nejčastěji ……..   snažte se probouzet se s tímto pocitem, a když ho v sobě nenajdete, vzpomeňte si na tento pocit a vědomě ho v sobě vyvolejte.

Uvidíte, že vyzařující radost se stane vaším trvalým rozpoložením.

Boris Tichanovský a Jelena Tomilinová

 

 

12. Bílý racek

Usaďte se v příjemné a pohodlné pozici. Úplně se uvolněte, zavřete oči a klidně dýchejte. Pociťujete příjemný, lehký chlad, znovu se ujistěte, že jsou dokonale uvolněné všechny obličejové svaly. Představte si, že každá, i ta nejmenší částečka vašeho těla, každá buňka ztrácí svoji váhu, stává se lehkou, svobodnou, volnou. Myšlenky, které by vám vadily, nechte plynout mimo, jedna za druhou se rozplývají a ztrácí. Pociťujete lehkost, volnost a božský klid …….

Stojíte na břehu moře, slunce ještě nevyšlo nad obzor a vzduch je naplněn příjemným chladem, vlny lenivě, jakoby neochotně s lehkým šumem nabíhají na pobřežní písek. Celé prostranství, které vás obklopuje, je skryto v předjitřní mlze, v ranním oparu a není možno rozeznat hranici mezi nebem a mořem ….

A hle, právě nyní se horizont před vámi začíná prosvětlovat, první paprsek slunce se objevuje nad obzorem a míří vzhůru. V té chvíli jako naráz celý svět kolem vás ožívá, plní se světlem a zvuky. Slunce stoupá vzhůru víc a víc, zaplňuje oslepujícím světlem a radostí všechno vůkol. Na vaší tváři je úsměv a klid.

Je vám tak lehko a příjemně, že byste chtěli vylétnout, zvedáte své ruce a ony samy dělají první lehký vzmach a najednou vidíte, že místo rukou máte křídla, a sami jste velkým bílým rackem.

Směleji rozpínáte křídla, vzmach, ještě jeden a další, a lehce se zvedáte do vzduchu a kroužíte nad mořem.

Pod vámi je azurové moře ……   a nad vámi jasně modré nebe …….   před vámi ohromný, oslnivě bílý sluneční disk …….   míříte vstříc slunci, vstříc světlu …..   křídla jsou volně rozpjatá, tělo se vám zlehka podvoluje ……   podvoluje se letu, který vám dává opravdové potěšení, opravdový požitek ze vzdušného živlu.

Podívejte se na sebe, jakoby ze strany. Jste překrásným, stříbrným rackem …..

Pociťujete radost z letu, radost z jednoty s přírodou …..   s celým světem, který vás obklopuje …..   světlem sytíte a plníte celé tělo ……   celý svůj život plníte světlem ……

Je jitřní ráno, slunce ještě nevyšlo, vlny omývají břeh …….

Zapamatujte si tento pocit, pocit svobody, radosti a štěstí. Ještě několik minut vychutnávejte to světlo, které vás prostoupilo, ten stav volnosti a štěstí, ve kterém se nacházíte.

A nyní pomalu otevřete oči a snažte se co nejvíce uchovat v sobě tyto pocity, je to ve vašich silách a možnostech.

My sami svoje těžkosti mnohdy vytváříme a bojujeme s nimi. Hledejme radost a vytvářejme ji.

Boris Tichanovský Jelena Tomilinová

 

 

13. Meditace „Dar moře“

V představe seďme na břehu moře a hledíme k obzoru. Sledujeme vlny, jak se jejich zpěněné vrcholky blíži k pobřeží. Vlny se lámou o útesy a pak již pěna běží po písčité pláži až k našim nohám. Uvědomme si, jak je písek, na kterém sedíme, suchý a vyhřátý od sluníčka a jak pod našima nohama je zmáčený vlnami, vlhký a chladivý.

Sledujeme vlny, jak se vzdouvá a klesá hladina moře, a snažíme se dýchat v jejich rytmu. Přestávky mezi nádechy a výdechy vkládáme v okamžicích, kdy voda ustoupí, jako by rovněž nabírala dech, a v okamžicích, kdy vlna dosáhne pobřeží, voda se rozbíhá po písku až k našim nohám a pak se vrací zpět.

Sledujeme přitom, jak moře promývá písek před námi, přináší a zase odnáší malé kamínky a lastury. Cítíme dech moře. Od moře vane svěží vítr a čechrá nám vlasy. Najednou se blíži k pobřeží vysoká vlna. Musela se zvednout až někde zhluboka, ode dna moře. A zpěněná voda se rozbíhá až k nám a zmáčí nám nohy. Přináší nám dar moře - může to být perla nebo nádherný kámen.

Zvedneme tento dar moře, poděkujeme moři a prohlížíme si jej proti paprskům slunce, které stojí nad obzorem. Pozorujeme tvar a jemné světlo, které z perly, nebo kamene vychází. Prociťujeme, jak na nás toto jemné světlo působí. Dovolíme mu, aby nás celé pohltilo. Nic si při tom nepředstavujeme, na nic a na nikoho nemyslíme, jen sledujeme obrazy, které k nám, do naší mysli, prostřednictvím tohoto magického světla perly, nebo kamene, přichází.

Vrátíme se pozornosti zpět k moři, hudbě jeho vln a k jeho vůni, vrátíme se pozorností k písku na pláži a vánku, který nám čechrá vlasy. Rozeběhneme se teď k nejbližšímu místu, kde útesy vystupují až na břeh. Tady najdeme v pobřežních skalách malou tůňku, která nikdy nevysychá, zůstává plná vody i za odlivu, ale přece je chráněna před vlnobitím. Na tomto místě uložíme kámen nebo perlu zpět do vody. Bude navždy spojena s mořem, ze kterého vyšla, ale my ji tady vždy budeme moci najít a potěšit se tím nádherným vnitřním světlem.

Před vystoupením z meditace si dobře prohlédneme okolí, orientační body, abychom kámen, nebo perlu, vždy spolehlivě znovu našli jenom tím, že si představíme pobřeží, útes a písek, kde se nyní nacházíme.

Poděkujeme a v duchu projevíme přání znovu se sem vrátit.

Nakonec meditace se ještě jednou zhluboka nadechneme, pak zopakujeme rytmicky tři nádechy a výdechy a přitom si na chvílí přidržíme dlaně před očima, než je otevřeme.

Texty k semináři Léčivé vibrace kamenů a stromů  I.

14. Meditace na jednotlivé čakry

Meditace na 1 čakru

 1. Dýchejte nosem., pomalu a zhluboka.
 2. Napněte postupně každou skupinu svalů od chodidel až k hlavě.
 3. Představte si sebe sama v dokonalém prostředí. Jste v pohodlí, teple a bezpečí.
 4. Kdo jsou ti lidé co spolu s vámi obývají toto šťastné místo? Uvědomte si každého z nich … Vnímejte jejich lásku, která z nich proudí jako načervenalá zlatá záře, proniká každou buňkou vašeho těla a plní vás štěstím…
 5. Představte si svou vnitřní matku, jak na vás vlídně shlíží. Vnímejte její úsměv, který vás zahaluje měkký háv… Uvědomte si, že vás nikdy nenechá na holičkách. Tvoří část vás samých a vždycky vás bude chránit.
 6. Přistupte ke své vnitřní matce. Obejměte ji, polibte, vezměte za ruce. Radujte se z tohoto prožitku… Pomalu se navzájem poznejte. Nechte sebou procházet pocit opětovného poznání a důvěry…
 7. Přijměte od ní dárek. Prozkoumejte ho. Ohmatejte, očichejte ho, obdivujte barvu a tvar. Pokud se to hodí, ochutnejte ho… Poděkujte matce a řekněte jí, že její dárek budete chránit jako poklad. Je váš, můžete si ho nechat a vrátit se k němu pokaždé, když si budete připadat osamělí nebo utiskovaní.
 8. Držte dárek v rukou a vnímejte, jak energie vaší vnitřní matky přechází do kořenové čakry… Představte si tuto čakru jako lotos se čtyřmi listy. Který se točí jako kolo…
 9. Soustřeďte se na plynulý pohyb čakry a na hřejivou rudou záři, která naplňuje tuto část vašeho těla, proudí vám nohama a spojuje vás se zemí ….
 10. Vychutnejte si úspěšný pocit zakotvenosti, bezpečí a stability, pak své vědomí opět přenese si každodenního okolí.

Meditace na 2 čakru

 1. Zatím co ležíte bez hnutí začínáte si uvědomovat změnu a pohyb, které neustále probíhají ve vašem těle…tep srdce….krev, která protéká tělem … buněčná činnost, která neviditelně omlazuje celou vaši bytost. Každý váš dech je oslavou života… vyživuje vás vším, co potřebujete pro zdraví a šťastný život.
 2. Zaměřte se při dechu na mírný pohyb v břiše. Představte si, že je naplněno teplou oranžovou září představující radost a životní sílu, jichž je kolem vás hojnost …
 3. Vybavte si v mysli příjemnou zkušenost … Uveďte do činnosti všechny smysly,které pro vás onen okamžik znovu přivedou k životu… Vzpomeňte si jaký to byl pocit … barvy kolem vás… hrubost povrchu … tvary … zvuky … vůně … chuti.
 4. Přesuňte tento obraz do břicha, kde se zalije teplým oranžovým třpytem, který váš prožitek zvětší a učiní jej ještě uspokojivějším a radostnějším… Oddejte své tělo slastem, které si zasloužíte prožívat každý den a jichž můžete dosáhnout pokaždé, když se na to zaměříte …
 5. Uvědomte si, že váš život může stát řadou krásných, prospěšných zážitků, pokud se k tomu uvolíte…

 


Meditace na 3 čakru

 1. Jdete po cestě, která se ztrácí v dálce. Je teplý den, vane mírný větřík a na zádech cítíte sluneční paprsky… Vzduch je prosycen vůní čerstvě pokosené trávy a květin…
 2. Přidáváte do kroku a cítíte jak se cesta prudce zvedá… Před vámi se tyčí hora a vy na ni začínáte pomalu vystupovat. Stráně jsou strmé a musíme využít vší své instituce k tomu, abyste si zvolili tu nejbezpečnější cestu….
 3. Šplháte stále výš, až zahlédnete plošinu… Uprostřed ní hoří oheň a jeho zlatavé plameny šlehají do vzduchu…
 4. U ohně leží pero a papír… Zastavte se, zvedněte je a zamyslete se nad lidmi, jimž jste předali svou osobní moc…
 5. Napište jména na papír a přiložte jej k ohni… Sledujte, jak oheň pohlcuje papír a nakonec jej zcela zničí…
 6. Oddejte se žáru ohně, uvědomte si, jak jeho teplo oživuje vaší čakru solárního plexu a posiluje ji… Spojte se se silou své čakry solárního plexu… Uvědomte si že jste Duchovní válečník a že vlastníte vnitřní prameny i božské vedení, které vám pomohou překonat všechny životní překážky.
 7. Užívejte si té chvíle osobní moci a vnímejte ji všemi smysly… slaďte se se signály, jež vám předává vaše tělo, abyste je dokázali poznat i později…
 8. Nyní je načase opustit oheň, sestoupit z hory a nalézt znovu cestu… Jste týž člověk, a přece odlišný…
 9. Vaše zásoba moci je větší a rozšíří se pokaždé, když navštívíte ohniště na vrcholu…

Meditace na 4 čakru

 1. Začínáte pouť k srdeční čakře… Jste nervózní, rozrušení, cítíte bolest? Uvědomte si tyto pocity, ale nezdržujte se u nich… Ujasněte si že jste v bezpečí, chráněni – milováni …
 2. Představte si, že stojíte na červené stezce. Cítíte pevnou půdu pod nohama… Vydáte, že cesta se mění v pískově oranžovou a pak se vám pod nohama rozčeří jako voda. Nohy vám připadají lehčí a přibližujete se k cíli snadněji…
 3. Cesta se opět mění , nabírá sytě zlatožlutou barvu… Cítíte, jak vám její teplo proniká chodidly a zahřívá celé vaše tělo… Vše je zaplaveno zlatou sluneční září…
 4. Podívejte se dopředu. Cesta zezelenala a vede k růžovému hradu … Když vstoupíte na tuto zelenou cestu, rozplyne se vám pod nohama, jako kdybyste kráčeli ve vzduchu…. Teď stojíte u vchodu do růžového hradu.
 5. Cítíte jak se těžká brána otevírá a za ní se ukazuje ohromná růžová síň… NA podstavci leží vaše srdce. Jak vypadá Je zmrzlé jako kus ledu? Nebo spoutané v řetězech? A nebo z něj prýští energie, protože je příliš otevřené k druhým… Zjistěte, v jakém je stavu… Nesuďte je – jste tu proto, abyste je vyléčili
 6. Máte po ruce náležitý lék. Vezměte dláto a odsekávejte led: dýchejte na něj, aby rychleji roztával … Odemkněte okovy zlatým klíčem, který máte v kapse…Sledujte, jak se vaše srdce svobodně rozpíná…
 7. Na jizvy položte ruku a pošlete svému srdci univerzální lásku, čímž je zahladíte… Vaše přirozená léčebná energie dá srdci vše, co potřebuje.
 8. Vaše srdce na tuto pozornost reaguje příznivě … Uvědomte si spojitost mezi tím, co sledujete duševním zázrakem, a tím, co se děle ve vašem těle … Vychutnejte si takové okamžiky…
 9. Pohlaďte své srdce a pošlete mu neomezenou universální lásku s vědomím, že čím více ji přijme, tím více lásky bude dostupné pro druhé.

Meditace na 5 čakru

 1. Zaujměte pohodlnou pozici. Pomalu a zhluboka dýchejte .
 2. Napněte postupně každou skupinu svalů od chodidel až po hlavu… máte pocit, že ztěžka klesáte do podlahy nebo křesla…
 3. Teď se zaměřte na spodní část hlavy a krku. Představte si krásnou modrou mlhu, která vám omývá vnitřek úst… oblévá vaši krční jamku… víří vám kolem uší… hladí váš krk… klouže vám po jazyku … uvolňuje vám čelist…, takže se celá oblast stává poddajnou a uvolněnou…
 4. Zamyslete se, zda cítíte jakékoliv napětí. Přitáhněte k takové oblasti pozornost modré mlhy, aby sem vnesla uvolnění…
 5. Sledujte vlastní dech a každým nádechem zvyšte intenzitu modré mlhy … každý výdech šíří mlhu vaším hrdlem, ústy, jazykem, ušima a krkem …. posiluje každou oblast… dovoluje vám říkat pravdu… vyjádřit své pocity upřímně, otevřeně, se soucitem k sobě i druhým ..
 6. Cítíte, jak vám modrá mlha nadále víří kolem krční čakry. Přemýšlejte o slovech „chci“ a „potřebuji“…. Co potřebujete vědět ? … Máte právo požádat o to , co chcete a co potřebujete… máte právo na to, aby druzí vašim požadavkům s úctou a láskou naslouchali…
 7. Pokud budete pomocí této krásné mlhy denně meditovat, posílíte tak svou krční čakru a přiblížíte se k době, kdy druzí budou vašim touhám a potřebám naslouchat… a vyhoví jim… Vždyť v sobě máte vše, co potřebujete, abyste těmto potřebám vyhověli sami… pokud tuto skutečnost přijmete, zjistíte, že druzí budou vaše potřeby podporovat a ctí

Meditace na 6 čakru

 1. Zaujměte pohodlnou pozici, dýchejte nosem, pomalu a zhluboka
 2. Napínejte postupně každou skupinu svalů, od chodidel a kotníků po krk a hlavu… a když se uvolní, ponořte se ztěžka do podlahy nebo křesla…
 3. Duševním zrakem si uvědomte čakru třetího oka, umístěnou mezi oblouky obočí, jako by to byl hmotná předmět…
 4. Zaměřte se na dvojici bílých křídel symbolů ádžňá po stranách kruhu… V tomto kruhu si představte zlatý trojúhelník s vrcholem namířeným k zemi…, který spojuje vaše Vyšší vědomí s vaším tělesným bytím …
 5. Nyní tento symbol nechte zaplavit indigovou barvu, takže se vaše čelo noří do fialovou-modrého oblaku… fialová vás oblévá od korunní čakry na vrcholku hlavy… modrá stoupá z krční čakry u spodní částí krku…
 6. Vaše čakra třetího oka je krásná lotosový květ… cítíte, jak vám jeho kořeny sahají hluboko do čela a sjednocují se se sušumnou, ústředním sloupcem, který spojuje řapíky všech čaker…
 7. Cítíte, jak vám energie třetího oka hladce víří mezi tělesnýma očima… vnímáte pulzování čakrové energie… uvědomujete si všechny ostatní vjemy – cítíte vůni lotosu čakry třetího oka …
 8. Třetí oko je stejně skutečné jako vaše dvě tělesné oči… nabízí vám vhled, jasnozřivost, pravdu o otázkách vesmíru… dbejte o ně stejně pečlivě jako o svůj tělesný zrak… každý den je procvičujte… nechte se denně vést svou intuicí, abyste dospěli k plnějšímu, radostnějšímu životu.

Meditace na 7 čakru

 1. Sedíme nebo ležíte v teplém , tichém a bezpečném místě. Představte si, že vám na vrcholek hlavy dosedá čepička s tisícem bílých okvětních lístků.
 2. Uprostřed, kde se lístky spojují, se nachází otvor, jímž proudí zlaté/bílé/ fialové (vyberte si) světlo … To je vaše spojení s božským zdrojem… vaše spojení se vším, co kdy bylo a bude …
 3. Ponechte toto světlo proudit vaším tělem … a naplnit každou buňku, každé vlákno vaší bytosti … ryzím vědomím …
 4. Vědomím, které transcenduje běžné myšlení a běžné smysly … Vědomím, jež vás oprošťuje od prostoru a času a uvádí vás do stavu hlubšího vnímání …
 5. Toto je spojení s bezmeznou říší chápání a vědění …
 6. Je to schopnost víry, že vše se ve vašem životě odvíjí právě tak, jak má, pro vaše nejvyšší dobro … Světlo zvnějšku i zevnitř oblévá vaše tělo božským zářením a vy cítíte sílu tohoto spojení …
 7. Dosahujete osvícení … odstraňujete mentální zábrany, které vás v minulosti poutaly ke světským záležitostem …
 8. Nyní se vaše mysl pozvedá nad pozemská pouta a odpoutává se od omezení smrtelné duše …
 9. Takto se připoutáváte ke svému Vyššímu já …. dosahujete nových zkušeností … nových počátků…. nového probuzení.

                                                                                                                                                                             http://www.cakry.cz/obsah.html

 

 

15. Meditace Strom života - VSTUP DO POSVÁTNÉHO PROSTORU

Stůjte tiše, oči zavřené a postavte se pevně na obě svá chodidla. Prociťujte, jak vás podporují, najděte si pohodlný střed vaší rovnováhy a vyrovnejte své čakry do vertikálního sloupce. Představujte si, že vaše torzo je kmenem stromu, pevným a přímým, připraveným zapustit své kořeny hluboko do Země.

S nádechem pokrčte kolena a s výdechem tlačte svá chodidla do Země, tlačte skrze své nohy. Když tlačíte do Země, představte si sebe jako strom, který zapouští své kořeny do úrodné půdy. Vytlačuje je ze svého kmene dolů do ornice, vnímá živiny, vodu, stabilitu. Tlačte tyto kořeny dolů skrze půdu do pevné stlačené Země pod ní, do matečné horniny, prorazte se skrze pevnou skálu, prostupujte níže, rosťte pevně, vždy tlačte dolů, hluboko do matky Země. Dýchejte a pokrčte svá kolena, vydýchněte a zatlačte ještě hlouběji; dostávejte se k horku, k rudému tekutému jádru Země, ke středu všeho, co leží pod ním. Vnímejte, jak se horko přisouvá k vašim kořenům, dodává jim energii, oživuje je a naplňuje, aby horko roztaveného jádra Země začalo vystupovat skrze vaše kořeny.

Prociťujte, jak energie stoupá skrze vrstvy Země. Kořeny shromažďují sílu, stávají se živějšími, naplněnými a posouvají energii směrem vzhůru skrze tvrdé vrstvy matečné horniny, skrze stlačené tmavé vrstvy staré půdy do lehčí, na živiny bohatší ornice a vylévají ji do vašich chodidel. Energie dále stoupá vzhůru vašima nohama: Pokrčte kolena a prociťujte, jak s každým pohybem energizuje vaše kolena a vaše stehna, protéká vzhůru do kořenové .čakry, naplňuje ji červenou barvou z roztaveného jádra. Prociťujte, jak se první čakra naplňuje a přetéká do druhé čakry, naplňuje vaši pánev pocitem, nábojem, umožňuje jí pohybovat se se vzrušením. Bere si více skrze vaše kořeny a rozlévá ji do třetí čakry, posiluje vás, Prociťujte, jak vámi stoupá a plní vaše srdce, až přetéká a zaplavuje vaše paže a ruce. Prociťujte, jak se vaše ruce začínají zvedat energií ze Země, aby se mohly natáhnou jako větve. Nechte energii jít do vaší krční čakry, kde ji můžete nechat vyjít ve formě zvuku, který pramení hluboko dole.

Dovolte zvuku, aby se posouval nahoru do vaší hlavy, vlil se do třetího oka a aby se potom přelil do vaší korunní čakry, jako by se kmen natahoval po nebi. Natáhněte se svými pažemi nad svou hlavu, svou myslí se natáhněte do nekonečného prostoru nad sebou, pozvěte ho dolů do svého kmene, dolů skrze vaše horní čakry, dolů do vašeho-srdce, kde se celestýnské energie kombinují s vašimi zemskými energiemi, čímž činí váš kmen silnější a mocnější, plný energie a očistění.

Poznámka:

Když jste hotovi, možná se budete chtít svýma rukama dotknout Země - abyste celou energii přenesli zpět do Země. Toto platí zvláště tehdy, jestliže se po tomto cvičení cítíte létavě, nebo příliš nabyti. Můžete si vytvořit variace této meditace tím, že přidáte barvy čaker, využijete jejich zvuku, dotknete se jich rukama, nebo zabudujete pohyb. Buďte tvořiví a naslouchejte svému tělu.

První čakra -Země

 

16. MEDITACE: NAVAŽTE KONTAKT SE SVOU VNITŘNÍ TVOŘIVOSTÍ

Tato meditace vám pomůže navázat kontakt s vaší vnitřní schopností tvořit. Během této meditace nechte svou představivost dokořán. A důvěřujte čemukoliv, co k vám přichází. Užijte si to.

Najděte si pohodlné místo, kde se posadíte nebo si lehnete. Zavřete oči.

Relaxujte... Zhluboka se nadechněte a během výdechu uvolňujte své tělo… Ještě jednou se zhluboka nadechněte a uvolněte se ještě víc... Znovu se zhluboka nadechněte a úplně uvolněte své tělo... Když dýcháte, vnímejte energii, volně proudící vaším tělem...

Když se nadechujete, představte si, že vdechujete životni sílu vesmíru. Představte si, že vstupuje do každé buňky vašeho těla... Při výdechu nechte odplynout všechna stará omezení, strach a pochybnosti, které již nepotřebujete. S každým výdechem vypouštíte všechno staré a uvolňujete prostor pro nové... A s každým nádechem přivádíte čerstvou tvořivou energii...

Opět se zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte svou mysl... Představte si, že všechny staré, omezené myšlenky o vás samých odplouvají pryč. Představte si, že všechny vaše předpoklady a konstrukce o tom, kdo jste a kdo nejste, o tom, co můžete dělat a co ne, se rozpouštějí a odplouvají pryč. Jste neomezená bytost a jste nyní přístupni novým myšlenkám, novým pocitům a inspiracím...

Znovu se zhluboka nadechněte a při výdechu dovolte svému vědomí, aby se přesunulo do hlubokého místa uvnitř vás… S každým nádechem si představte, že jdete hlouběji a hlouběji, dokud nespočinete na klidném místě uvnitř vás...

Nyní si představte, že sestupujete po nádherné pěšině do své vnitřní svatyně... Zatímco kráčíte pěšinou dolů do své svatyně, cítíte se velmi otevřeni a plní života, jako byste byli novým člověkem, připraveným na nové zážitky a dobrodružství a objevování něčeho nového o sobě...

Vejděte do své svatyně a chvíli ji nechte na sebe působit... Všimnete si, co v ní je, jak vypadá, jak ji vnímáte. Možná zjistíte, že se dnes nějak liší, nebo může být stejná jako obvykle... Dovolte sami sobě zakoušet ten povznášející pocit míru a bezpečí, který ve vás vyvolává... Najdete si místo, kde byste se posadili a udělejte si pohodlí...

Dnes se chystáme navštívit vaši kreativní bytost, nejtvořivější část vašeho já, která přijde do svatyně za vámi. Dívejte se ke vchodu do svatyně a začněte vnímat nebo si představovat tuto bytost, jak sestupuje po pěšině... Je to nějaká část vašeho já, která je velmi tvořivá. Může to být nějaká část, se kterou jste se již setkali, nebo to může být nějaká část vás samých, kterou jste nikdy neviděli a nemáte s ní žádnou zkušenost.

Nyní jen důvěřujte čemukoliv, co k vám ve vaší představě přichází...

Když tato kreativní bytost vchází do vaší svatyně, začněte se dívat nebo jinak vnímat, kdo to je, jak vypadá... Mohla by to být osoba, muž nebo žena, zvíře, barva nebo tvar nebo cokoliv, co vám přijde na mysl... Všimnete si na ni nějakých podrobností. Otevřete se tomuto zjevení jakémkoliv způsobem, který mu vyhovuje...

Nyní vaše kreativní bytost přichází k vám a navzájem se seznamujete... Dovolte sami sobě vnímat energii této tvořivé bytosti… Zeptejte se jí, jakou má pro vás zprávu nebo co vám chce říct nebo jinak sdělit, ať již slovy, nebo jiným způsobem... Zeptejte se jí, co by nejvíc chtěla dělat, a jak se chce projevit ve vašem životě... Také se své tvořivé bytosti zeptejte, jak se již ve vašem životě projevuje ... Zeptejte se, jestli existuje něco, co by s vámi ráda dělala právě nyní, a neváhejte, buďte spolu jakýmkoliv způsobem, který cítíte, že je dobrý nebo správný...

Vaše kreativní bytost vás chce někam vzít. Dovolte sami sobě, aby vás doprovázela na malé cestě vaší svatyní, na nějaké místo, kde jste předtím nikdy nebyli... Na tomto novém místě je nádherná tůňka s čistou, teplou vodou. Vaše kreativní bytost vám sdělí, že je to tůňka vaší tvořivé energie. Svlékněte se a pomalu se ponořte do tůňky a nechejte se nadnášet teplou vodou...

Zatímco ležíte na hladině, podívejte se nahoru a pozorujte, jak se obloha postupně mění na oblohu noční, se zářícími hvězdami... vidíte jednu hvězdu, která je obzvlášť jasná, a vy víte, že tohle je vaše zvláštní hvězda... Tato hvězda vám řekne něco o současném smyslu vašeho života. Naslouchejte tomu, co vám hvězda musí říct...

Když jste připraveni, vystupte z vody... Zjistíte, že vaše šaty zmizely a vaše tvořivá bytost vám přinesla nové, které jsou velmi zvláštní a kouzelné. Vaše tvořivá bytost vás do těchto nových šatů oblékne... Ty šaty jsou na dotek úžasné, jako by vyjadřovaly podstatu toho, kým jste. Pohybujte se svobodně a jenom si všímejte, jak se vaše tělo v těchto šatech cítí... Jestliže se v nich cítíte dobře, mohli byste dokonce tančit se svou tvořivou bytostí takový tanec, který opravdu vyjádří to, jak se cítíte...

Když jste připraveni, můžete se se svou tvořivou bytostí vrátit zpět na to známé místo ve svatyni... Zeptejte se, jestli vaše tvořivá bytost chce, abyste nyní ve svém životě učinili nějaké kroky... Potom se zeptejte, má-li vaše kreativní bytost ještě něco, co by vám nyní chtěla dát najevo...

Jestliže chcete ve své svatyni zůstat a pobyt se svou kreativní bytostí, můžete v ní setrvat tak dlouho, jak chcete... Jste-li připraveni odejít, můžete společně vyjít ze svatyně a stoupat po pěšině... Zatímco stoupáte po pěšině, cítíte, že vaše kreativní bytost je s vámi jako vaše součást, kterou můžete přivolat, kdykoliv si budete ve svém životě přát...

Uvědomte si své tělo a svou přítomnost v pokoji... Když se cítíte připraveni, otevřte oči a vraťte se do pokoje.

Chcete-li, vezměte si nějaké barvy, barevné tužky nebo pastelky a namalujte obrázek své kreativní bytosti nebo své svatyně. Nedělejte si starosti s tím, jak vypadá. Nechte své tvořivé vnitřní dítě, aby obrázek namalovalo. Pověste si ho na stěnu nebo si jej vložte do zápisníku, aby vám pomáhal pamatovat si váš zážitek a vyjadřovat tvořivost, kterou máte v sobě.

Shakti  Gawain

 

17. Cesta Prázdnem - meditace

 
Smyslem této meditace je vstoupit do prázdna, abyste rozšířili své vědomí za hranice, které vás dřive omezovaly a stali se bytostí bez hranic, kterou jste.
 
Postup:
 
1) Zhluboka se nadechněte, mentálně uvolněte celé tělo a začněte si představovat, jak cestujete tunelem. Na jeho konci je prázdno. Na cestě tunelem procházíte všemi barvami duhy. Pociťujte, jak vás každá z barev zahaluje a všimněte si, jak ta která barva působí na vaši energii. Jsou to nádherné, dokonalé barvy. Cestujete barvami v tomto pořadí: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou barvou.
 
2) Projděte celým tunelem až na konec a pak - vejděte do prázdna. Právě jste opustili fialovou barvu. Všechny barvy zmizely a vy procházíte prostorem bez barev. Začínáte prožívat nicotu prázdna.
 
3) V tomto prostoru, kde vás obklopuje ono "nic", vnímejte svou energii. Jaká je?
 
4) Nechte sebe i všechnu vaši energii rozplynout a ztratit se v této nicotě. Všude kolem vás je ticho. Uvidíte, jak dlouho a s jakým vědomím dokážete tuto nicotu vnímat.
 
5) Až se v této nicotě rozplynete, představte si, že se začínají dít úžasné věci - stáváte se obrovskou nekonečnou energií. Vaše hranice padají a vaše energie se rozpíná na všech úrovních prázdna. V tomto prázdnu jsou veškeré možnosti. Prociťujte bohatství svého bytí. Jste v místě, kde je vše a cokoliv možné. Zažíváte sebe sama jako nekonečnou bytost.
 
6) Nyní si přeneste toto bytí z prázdna zpět do vaší současné reality. Představte si, že se vracíte zpět do vašeho života jako nový člověk. Můžete si symbolicky představit sami sebe jako nádherného motýla, který vylézá ven z kukly a rozpíná svá křídla, nebo jako květinu, která rozvíjí své okvětní plátky. Jste nabiti novými možnostmi, vyšší energií a rozšířeným vědomím sebe sama.
 
 
Prázdnota je neosobní, beztvará, neohraničená podstata za veškerým stvořeným světem a je tvořivou energií života.
Zůstává jen čirá Já jsem existence. Stav blaženosti a nekonečné tvořivosti i síly v okamžiku. Absence omezení, chtění, očekávání. Není potřeba Nic a je možné Vše. Absolutno.
Monika Micajová
 

 

 

 

TOPlist