Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

Inspirace‚ Poselství

 

Přehled inspirací, poselství - texty naleznete za přehledem:

 1. Tato éra si žádá.... + Marcelka z hor

1a . Eva Marvánová, Osvobození z karmy

 2. .Aktivujte Krista v sobě

 3. Posvátný prostor v našem srdci

 4. Klíče k srdci 

 5. Vědomé užívání JÁ JSEM

 6.  O výchově dětí

 7. Indiánská pohádka o dvou vlcích..

 8. Narozením nezačíná život - jenom individuální vědomí.

 9. Odpuštění

10. Být ve svém středu.  -  Jak poznáš, že jsi ve svém středu?

11. Spinování vody - jednoduchá a převratná metoda léčení

12. Modlitba nového věku

13. O rovnováze mezi mužskou a ženskou energií uvnitř vás.

14.  Kalkulátor věku /spočtěte si svůj skutečný věk/

15. Matka Meera :

16. Matka Meera - žádost o pomoc

17.Mocné ANO

18. Léčení v pravém slova smyslu je ....

19. Dýchání celým tělem

20. Léčení pomocí techniky Ho'onopono

21. Poselství od Jeshuy - Střed Slunce  - viz hlavní nabídka

22. Vytvořte jiné, lepší podmínky i pro ty, co dnes vidí jen zoufalství a bídu.

23. Možná také někteří zažíváte pocit, že nevíte, jaké je vaše poslání, co vaše duše chce a kam vás vede

24. Umíte dýchat - endogenní dýchání

25.Vztah

26. Zkouška tří sít

27. Šťastné vzpomínky

28. Kde jsi na žebříčku života? 

29.Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.

30. Nesuď, neznáš celý příběh

31. Jsme pokrytci - článek od Jaroslava Duška

32. Dvanáct kapek v moři

 

 

 


1). Tato éra si žádá...........................................................................

Tato éra si žádá vyvážení mužských a ženských energií.

Je důležité uvědomit si, že ženské je v jistém smyslu základní nebo primární. Nemám na mysli „vyšší“ či „nižší“. Ženské a mužské spolu vzájemně souvisí jako představitelé symbolu yin-yang: obě jsou rovnocenné a doplňují se. Ženská energie uvnitř vás je však mostem k vaší duši,k vaší nehmotné podstatě.

Tím, že se spojíte s ženským aspektem, otevřete se své nejhlubší inspiraci a spojíte se se svým záměrem, kvůli kterému jste zde:

  • Opustit svět emocí a vibrovat za každé situace láskou.

  • Vyrovnat dobrem a láskou zralou karmu.

  • Sloužit, milovat, meditovat, otevírat se více a více Bohu, odevzdat ego.

MARCELKA Z HOR

Nehledejte Boha, nehledejte Pravdu, nenajdete ji.
Nemůžete to najít. Vy tím můžete jedině být ..

A teď: Jak na To ?

Buďte si vědomi sami sebe !!

Obraťte pozornost na vnitřní pocit existence !!

Mysl se automaticky ztiší a spontánně je prožíván přirozený stav bytí - bez představ a programů, které vás jinak neustále melou v obsahu mysli. Pravda není za myslí, pravda je za obsahem mysli !!

Při činnosti je potřeba dát část pozornosti ven do projeveného světa a část pozornosti stále obracet na vědomí sama sebe, abyste neulítli ! Pak je všechno tak, jak má být. Všechno se skládá jako puzzle. Přichází vše, co přijít má. Odchází, co odejít má. Odpadají touhy a přání, protože tam dochází k vnitřnímu naplnění. Až dojde k prožitku, že jste vším - tudíž není co hledat! Touha pak odpadne sama. Po čem byste toužili, když kromě vás nic jiného neexistuje.

 

1a. Eva Marvánová,Osvobození z karmy.............................

http://www.andelskysvet.cz/andelskysvet/0/0/2/614

 

2.  Aktivujte Krista v sobě.............................................................

Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org. Do češtiny přeložila pro www.transformace.infoHanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Poznámka ke kopírování: Přijala Natalie Glasson – 29/10/10

Možná se ptáte, proč jsem vám přišel pomoci dosáhnout zasvěcení; odpověď je pravdivá a čistá, teď je ten správný čas pro sjednocení energií a rozvoj nového vědomí. Nyní je čas pro přístup k vyšší pravdě a jejímu ukotvení hlouběji ve vašem bytí, aby pomáhala nejen vašemu osobnímu duchovnímu vzestupu, ale i zvyšování vibrací lásky na Zemi. Toto zasvěcení je jednoduché, jako všechna učení a vhledy přicházející od Stvořitelovy duše, má vám pomoci k hlubšímu vtělení Kristova vědomí a aktivovat Krista ve vašem bytí, tedy čistou přítomnost lásky.

Ze svého srdce nechávám vystoupit zlatý plamínek světla, krásný jako drahokam a pulzující a hřejivý jako slunce. Držím tento zlatý plamen světla ve svých do poháru sevřených dlaních. Je pro mne tak drahý, je nositelem a představitelem skutečné pravdy a čistoty Stvořitele. Vibrace, která je tak jemná a rychlá, nese Stvořitelovo kosmické světlo, Jeho lásku a Jeho pravou podstatu. Před vámi je koncentrovaná energie Stvořitelova srdce.

Nechť se váš zrak upře na tento zlatý plamen světla.

Nechť vaše tělo dýchá toto zlaté světlo, aby vás zcela objalo.

Dovolte své mysli, aby přijala tu zářící čistotu zlatého plamene světla.

Dovolte sami sobě stát se jedním s tímto zlatým plamenem, vaše tělo, vaše bytí i mysl jsou s tímto světlem v harmonii. Stáváte se zlatým plamenem, jako se on stává vámi. Uvolněte se v tomto stavu bytí a uvědomte si, že se sjednocujete s mocným aspektem Stvořitelovy lásky.

Daruji vám tento vzácný zlatý plamen jako dar z hloubi své duše. Je to Kristovo vědomí, nejčistší forma lásky Stvořitelovy duše, kterou vám nabízím. Zlaté světlo uchovává vysokou vibraci lásky, ale také vás povzbuzuje, abyste na Zemi jako láska jednali, mluvili, slyšeli, viděli, pohybovali se a byli uvolnění. Dovolte lásce, aby byla vaším světelným průvodcem, vaším učitelem, vaší součástí a duší. Nechť vás zlaté světlo Kristova vědomí zcela obklopí. Čím více přijmete Kristovo světlo do svého bytí, tím větší plamen zlatého světla vyroste kolem vás a vstoupí do vašeho okolí a vaší reality.

Mějte naprostou důvěru v to, že zlatý plamen Kristova vědomí nyní pracuje s vaším tělesným a energetickým systémem a zcela vás proměňuje v maják lásky a Kristova světla. Hluboké léčení a změna vašich energií probíhá , jak přijímáte a dýcháte zlaté světlo. Vězte, že toto je pravda a vy si zcela zasloužíte lásku a transformaci, kterou právě zažíváte.

Možná si přejete prohlásit:Nechť se zlaté světlo zkoncentruje v mé srdeční čakře, prociťji světlo téměř jako tekuté a rozžhavené a spalující veškeré bariéry a omezení, která jsem si vytvořil, protože jsem se bál být všeobjímající láskou a žít ji. Přijímám, že Stvořitelovo objetí může být zdrcující a mocné, když jsem si ho v minulosti nedovolil přijímat. Nyní je čas potvrdit přijetí a vůli přijmout Stvořitelovo láskyplné objetí.

Představte si, prociťte nebo prohlaste své srdce za květ pozvedající se ke slunci a koupající se v teplém láskyplném světle. Možná cítíte jisté nepohodlí, jak světlo teče jak do vaší srdeční čakry, tak z ní. Jak svou srdeční čakru otevíráte přítomností Kristova vědomí vně i uvnitř vašeho bytí, vyrovnáváte se s novým stupněm Kristovy energie, s mou duší a s duší Stvořitele. Vězte, že toto je uvolnění, aktivace a vyrovnávání.

Může to vyžadovat trochu času a trpělivosti, ale zatímco probíhá tato integrace, dovolte si opakovat po určitou dobu tuto afirmaci (vhodných bude deset až patnáct minut):

Jak si to opakujete v duchu nebo nahlas, nechť vibrace a energie těchto slov pulzuje vaším celým bytím, jako vlna aktivní energie, proudící skrze a kolem vašeho bytí, zvyšující vaši vibraci a podíl lásky a Krista ve vás. Bude to velmi mocné, pokud si dovolíte být ve svém středu silní a jistí a budete afirmací potvrzovat vtělování a přijímání Kristovy energie, existence a světla.

Jak se buduje energie na nové úrovni, možná pociťujete, jak na vás zlaté světlo padá jako třpytící se sprška a vaše srdeční čakra září blažeností, svobodou a láskou. Energie začíná proudit ze samých hlubin vašeho bytí, aby se manifestovala na Zemi, aktivujete Krista v sobě. Jste aspekt, energie a zdroj Kristovy a Stvořitelovy lásky, která již přirozeně ve vás existuje.

Dovolte si prohlásit se silou a oddaností:Toto je přechod, který vyžaduje určitý čas a vývoj, denní soustředění a pozornost. Představuji si sebe sama jako energii Krista kráčejícího po Zemi, osvobozeného od ega a nadřazenosti, jen objímajícího a sdílejícího lásku Stvořitele, Kristovo vědomí. Jsem více než hoden této existence, i když se zabývám svou fyzickou realitou a denními povinnostmi na Zemi. Každý okamžik mého života může být posvátný, čistý a plný lásky, když si to dovolím a zůstanu ve spojení a v naladění se samým jádrem své srdeční čakry a s vědomím Stvořitele.

Až budete připraveni, je mým přáním poslat vaše zlaté bytí a energii do hloubi Země jako symbol ukotvení Kristovy energie a Krista ve vás do vaší fyzické reality a pozemské současnosti. Jen vy můžete rozhodnout, zda jít svou cestou jako Kristova energie je pro vás a vaši duši vhodné, ale já jsem tu, abych vás objal a vždy vás vedl.

Jsem váš přítel a bratr.

Já jsem Mistr Ježíš.

‘Objímám a vítám věčného Krista v sobě, Kristovy energie a bytí, jakožto Kristovo vědomí na Zemi.’

‘Já jsem Kristus.’

Otevírám své srdce láskyplnému objetí Stvořitele.’

‘Důvěřuji lásce Stvořitele a Mistru Ježíši, že mě nyní zcela uzdravují.’

Nechte odejít všechny zábrany, pochyby, strachy a nejistoty, jste stále v náruči Stvořitele, jste v bezpečí a já jsem tu, abych vás vedl do větší jednoty se Stvořitelovou duší. Není většího prožitku, než zažít úplnou jednotu se Stvořitelem, být jen láskou, blažeností, mírem, harmonií a čistým jasným světlem. Jste-li připraveni na toto zasvěcení, pak vás provedu nebeskými zahradami hluboko do Stvořitelova srdce.

Vystupuji ze zářícího zlatobílého světla a kráčím  k vám, abych stanul před vámi, svým zrakem vstřebávám vaši krásu, podstatu a pravdu vašeho Bytí a Duše. Na vaši počest, jakožto majáku Stvořitelova světla, poklekám před vámi a beru vaše ruce do svých. S láskou, soucítěním a pravdou něžně líbám hřbet a dlaň obou vašich rukou a přikládám je na své čelo. A nyní dovoluji té lásce a míru mého bytí a mé mysli, aby vás zcela objala a nechávám svou energii proudit a propojit se s vaší. Jsme jedním a navěky jím zůstaneme.

 

 

3.  Posvátný prostor v našem srdci..............................................

V našem Srdci je prostor. Nejedná se o fyzický prostor, ale o prostor samotného vědomí, přímou přítomnost Božství.

V tomto vnitřním prostoru zřídka přebýváme. Stává se tak jedině v hlubokém spánku, kdy se do něho nevědomky vracíme, abychom si odpočinuli a osvěžili síly.
Když se díváme do naší mysli, vidíme uvnitř prázdnotu. Nejsme rádi sami, zvláště když se máme vypořádat s vnitřní prázdnotou, která zpochybňuje naší existenci. Jsme zvyklí se dívat ven a uvádět se ve vztah. Máme za to, že když jsme sami, nejsme nikým, nejsme s ničím ve vztahu a nemáme žádnou stimulaci a důležitost. Prcháme před vnitřním prostorem a utíkáme se k vnějším pocitům a zapojení. Naplňujeme se věcmi světa a zaměstnáváme se věcmi mysli. To způsobuje, že náš vnitřní prostor nám připadá hrozný. Lekáme se ho, jakoby představoval velké utrpení a temnotu.
Ale prostor v Srdci je nejúžasnější ze všech záležitostí. Prostor v Srdci obsahuje všechno. Je v něm celý vesmír, všechen čas, prostor i stvoření. Je tam minulost, přítomnost i budoucnost. Všechny naše vzpomínky, vzpomínky na všechny věci a vše, čím se můžeme stát, to vše je tam uloženo v dokonalé harmonii. Všechny světy a všechny bytosti přebývají v tomto vnitřním prostoru a od nejmenšího k neomezenému jsou utkány do tvaru lotosu. Klíč ke splnění všech přání nespočívá ve vnějším usilování, ale ve sledování jejich esence ve vnitřním prostoru.
Náš vnitřní prostor je naplněný světlem, jaké vydává snad tisíc sluncí. Obsahuje vnitřní slunce čirého vědomí, jehož je vnější slunce pouhým odrazem. Drží neuhasitelný plamen naší vlastní bytosti, uvědomování duše, která přetrvává po všechna naše vtělení. V našich duších přebýváme všichni okolo našeho vnitřního ohně, podobni dětem shromážděným kolem matky, kolem plamene, který vše vyživuje. Tam prodlévá původní životní síla, která poskytuje vitalitu a naději všem bytostem.
Život dlí v prostoru našeho Srdce. Nejen náš osobní život, ale všechen tep a vibrace vůbec. Naše pravé Já přebývá v prostoru uvnitř Srdce, vždy plné míru, vzdálené od veškerého trápení mysli a sporů ega. Prostor uvnitř našeho Srdce je naším pravým domovem, ve kterém můžeme nechat všechno volně běžet, včetně našeho těla a naší totožnosti, a stát se úplně volným.
Prostor v Srdci se podobá rozlehlému oceánu a všechny vesmíry jsou na tomto oceánu pouhými vlnami. Z prostoru vychází zvláštní melodie, prvotní zvuk, který stvořuje světy. Obsahuje nejvyšší stav vyjádření, projevu. Obsahuje svrchované ticho, které je odhalením „Jsem, který Jsem“. Je počátkem i podporou všech manter, zde se všechny mantry stanou jedinou a univerzální. Přicházíme zde do styku s hlasem prvotního učitele či gurua, který je zdrojem veškerého pravého vedení a všech pravých Písem, se slovem Božím. Zde objevujeme své pravé předky a náš rodokmen, mudrce, kteří pomáhali lidstvu od nepaměti. Zde vstupujeme ve styk s nejvýše Milovaným, s Božským Otcem a Božskou Matkou, které z důvodů jejich milosti hledáme. Prostor Srdce je nebe pravé oddanosti, je nad všemi tvary, je nad veškerým rozdělením a omezením, kde všichni bohové a bohyně se stávají jedno Jediné.
Ti, kdo neznají prostor Srdce, těm se nepodařilo najít nejdůležitější věc v životě. Odsoudili se, že budou stále hledat a usilovat a nikdy nedojdou klidu. My se totiž bojíme být ničím a stále se nutíme být něčím. Opouštíme Ducha, který je nehmotný, a padáme do hmoty, která tím, že je formovaná, je smrtelná, omezená a nejistá. Ztrácíme svůj vnitřní prostor a stáváme se vnější věcí, pouhým tělem, osobou upoutanou několika kilogramy masa. Vzdáváme se našeho světla a stáváme se stínem, tím, co si o nás jiní lidé myslí.
Pravá meditace představuje návrat k prostoru Srdce. Spočívá v odtažení a ponoření mysli do prostoru Srdce, ve kterém se mysl ztrácí a rozpouští jako kapka v moři. To však vyžaduje, abychom se ponořili hluboko do sebe a vše vnořili do jádra bytosti.
Ačkoli je toto snadné pojmově chápat a není nesnadné to emociálně pociťovat, přece není kompletní ponoření do prostoru nitra snadné. Tím, že je to nejpřímější, je to také nejobtížnější ze všech praxí, protože představuje ovoce všeho. Několik málo pokročilých jogínů je schopno toto po letech praxe završit. Abychom se pohnuli směrem k duchovnímu Srdci, to vyžaduje, abychom svou pozornost zcela odtáhli od pole, kde vládnou smysly, a nasměrovali veškerou energii dovnitř. K docílení toho je třeba nesmírného ohně praxe. Vyžaduje to vnitřní smrt a přeměnu, zatímco tělo je naživu. Abychom se opravdu vrátili do našeho duchovního Srdce, vyžaduje to naprostou energizaci celého našeho života a vědomí. Nicméně každý kontakt s duchovním Srdcem, ať je sebenepatrný, zasévá semeno konečné realizace.
Abychom otevřeli prostor uvnitř nás, musíme uvolnit uzly strachu a tužeb, které nás vážou k vnějšímu světu. Musíme rozpustit veškerý stres a napětí, které kolem sebe tvoříme tím, že usilujeme o udržení osobního života a podporu své totožnosti. Prostor je naší pravou přirozeností. Své Srdce musíme otevřít vnitřnímu prostoru čirého uvědomování. To je nejvyšším cílem všeho života, začátek a konec všeho, z čehož my však známe pouhý stín.

Autor Dr. David Frawley (USA) je ředitelem Amerického institutu pro studium véd a Americké rady védické astrologie. Je autorem více než 20 knih věnovaných józe, ajurvédě a védické astrologii.
Tento text je kapitolou jedné z jeho knih.

Převzato z :  www.novoucestou.cz

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.

Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.

Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.

Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.

 


 


4. Klíče k srdci ................................................................................

1. Často se usmívejte
Váš úsměv je pro ostatní znamením dobré vůle a potěší všechny, kdo vás potkají. Pro člověka, který dnes potkal už mnoho zamračených tváří, je váš úsměv jako slunce, které právě vysvitlo z mraků. Dokáže to ale i mechanický, neupřímný úsměv? Ne, takový nikdo nebereme vážně. Kouzelný je pouze úsměv, který jde od srdce. Váš úsměv říká: "mám tě rád, mám z vás radost, jsem rád, že vás vidím." Ze stejného důvodu dělají psi tolik rámusu. Jsou tak rádi, když vás vidí, že málem vyskočí z kůže. A tak není divu, že my je také rádi vidíme.
A když vám není zrovna do smíchu? Zkuste udělat dvě věci:Vzpomeňte si na něco hezkého, poslechněte si pěknou písničku. Tak si vytvoříte dobrou náladu. A pokud vám to momentálně situace neumožní, prostě se rozhodněte, že uděláte dnes alespoň jednomu člověku radost svým úsměvem.
Udělejte si zajímavý pokus. Po dobu jednoho týdne se usmívejte na jednu určitou osobu, kterou si sami vyberete, kdykoliv se k tomu naskytne příležitost. Minimální dávka úsměvu je 1 x denně. Dotyčná osoba bude možná velmi překvapena. Nedivte se příliš, když se začnou dít nevídané věci.

2. Naslouchejte druhým lidem
Umění naslouchat druhému se uplatní stejně dobře v rodinném i společenském životě.
Naučme se tomuto umění od starých mistrů, kteří je dokonale ovládali. Jejich naslouchání nebylo jen mlčením, ale byla to forma určité aktivity. Seděli vždy pohodlně a věnovali maximální pozornost osobě, která s nimi hovořila. Dívali se na svého společníka, poslouchali velmi pozorně a přemýšleli o tom, co jim říká. Na konci rozhovoru se často stávalo, že jejich společník měl pocit, že to byl ten nejskvělejší rozhovor, jaký kdy vedl.


Jedna maminka se snažila uplatňovat tuto zásadu naslouchání pokaždé, když jí její syn chtěl něco říci. Jednou večer seděla v pokoji i se svým synem. Po krátkémrozhovoru na téma, které chlapce zajímalo, najednou řekl : "Mami, já vím, že mě máš moc ráda." Matka byla dojata a odpověděla: "Samozřejmě, že tě mám moc ráda. Ty jsi o tom snad pochyboval?" "Ne, ale poznal jsem to z toho," odpověděl syn, "že kdykoliv jsem ti chtěl něco říct, udělala sis na mne čas a poslouchala mne."
I věčný rýpal a nejzarytější kritik bývá nakonec obměkčen a stane se příjemným, když má trpělivého a přívětivého posluchače. Takový posluchač umí mlčet, zatímco popudlivý šťoural by se na jeho místě už dávno nadmul a jako kobra vyplivl svůj jed.
Poptávka po lidech, kteří umí naslouchat, je dnes obrovská.
Až lidé zjistí, že to umíte,bude o vás velký zájem. Protože ale váš čas není nafukovací,věnujte ho především těm, které máte nejraději nebo těm, jejichž lásku chcete získat.

3. Povzbuzujte a chvalte
Vyzkoušejte na lidech ze svého okolí, co to s nimi udělá, když je upřímně pochválíte a patřičně oceníte! Samozřejmě, s lichotkami zřídkakdy uspějete u chytrých lidí, protože je brzy prohlédnou. Ale je pravda, že někteří lidé tak hladoví po uznání, že jim to zpočátku postačí k radostné proměně jejich života. Ale z dlouhodobého hlediska je pochlebování falešné. Může vás dostat do problémů, je to, jako když dáváte do oběhu falešné bankovky.
Na každém člověku se najde něco, za co ho můžeme upřímně pochválit, něco, co na něm můžete ocenit. A časem toho bude přibývat, jak postupně rozkvete pod hřejivým sluníčkem pochvaly.
Zasévejte často tyto jiskřičky vděčnosti a brzy sklidíte oheň lásky.

4. Zajímejte se o problémy ostatních lidí
Povzbuzujte je, aby hovořili o sobě, o tom, co je zajímá a také o tom, co je trápí. Každý člověk má své problémy a každý potřebuje, aby ho někdo někdy vyslechl, poradil mu nebo ho jenom obejmul . Suverénní a bezohlední lidé nemají přátele, protože myslí jenom na sebe, ve skutečnosti se bojí, že budou zraněni a svůj strach maskují svým chováním a vystupováním. Věřte, že většina z nich touží po lásce a pochopení, stejně jako vy,  to ovšem neznamená, že si jejich chování a vystupování vůči vám máte nechat líbit. Naučte se s těmito lidmi jednat asertivně a tak s nimi přestanete bojovat a jasně vymezíte své hranice. V mnoha případech se po čase jejich chování k vám změní, protože jste to vy, kdo je v takovém vztahu silnější, protože nebojujete a nedáváte jim svou energii. Tak jim pomáháte si uvědomit, že svým jednáním a přístupem k ostatním se izolují, a proto nemají přátele.

 5. Dbejte vždy na to, aby se druzí cítili důležití a milovaní
Hlavní podstatou lidské povahy je touha po uznání. Tato pravda je stará jako lidstvo samo. Ježíš Kristus ji vyučoval mezi skalnatými kopci Judey před devatenácti stoletími a shrnul ji do jediné nádherné myšlenky: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim." Chcete totiž získat uznání od těch lidí, s nimiž přicházíte do kontaktu. Toužíte, aby byla doceněna vaše skutečná hodnota. Aby si lidé pamatovali vaše jméno a nespletli si je s žádným jiným.
Jste přece originál a na celém světě neexistuje nikdo úplně stejný jako vy.
Potřebujete cítit svou důležitost ve svém malém světě.
A tak buďme poslušni tohoto zákona akce a reakce a čiňme druhým to, co chceme, aby oni činili nám. Kdy? Kde? Vždy a všude. Je zajímavé, že mnoho lidí by udělalo cokoliv, aby nasytilo své děti, kdykoliv mají hlad. Ale klidně nechají několik let hladovět jejich duši po uznání. Proto má dnes tolik lidí velmi narušené sebevědomí.
Doporučení: Nezapomínejte na svátky, narozeniny a výročí. Pamatujte na to, že druhým lidem kolem vás můžete udělat radost kdykoliv, prostě jen tak. Takový nečekaný dárek potěší, stejně jako slova lásky podpory a uznání. Říkejte druhým co nejačastěji, že je máte rádi, potřebují to slyšet stejně tak jako vy. Co vyšlete se k vám vrátí.

6. Projevujte úctu k názorům druhých lidí
A to i tehdy, jestliže s nimi nesouhlasíte. Nikoho zbytečně nekritizujte. Pokud musíte upozornit na chyby, dělejte to nepřímo, aby se váš partner nemusel cítit před vámi méněcenným. Místo toho, abyste druhé odsuzovali, snažte se pochopit motivy jejich jednání. Je to rozhodně výhodnější a více vzrušující, než kritika. Přináší to také více sympatií, snášenlivosti a lásky. Berte to tak, že lidé protivní, podráždění, s nevypočitatelným jednáním apod. jsou v podstatě lidé nemocní. Strádají totiž často nejenom nedostatkem zdraví a času, ale hlavně lásky, něhy a porozumění. Je dobré chovat se k nim podobně jako k nemocným, mít s nimi soucit. Dívejte se na ně se sympatiemi a naučte se odpouštět. Ten, kdo dobře porozumí příčinám jednání druhého člověka, dokáže také snadněji odpustit.

 

5. Vědomé užívání "Já jsem".........................................................

     je nejvyšším vědomím člověka, je uvědoměním si své vlastní existence a individuality - JÁ JSEM. Kéterické neboli elektronické tělo, přesahující fyzické tělo o 80 až 100 centimetrů je stejného původu, jako je původ kosmu. Elektronické tělo je vlastním tělem ducha člověka, které se do podoby člověka formovalo uvědomováním si sebe sama. Ostatní verze "já", duši, jak jsme tyto obaly nazvali, si každý tvořil sám, když se vybaven darem svobodné vůle vydal na cestu stvořením.

     Elektronické tělo je manifestace božské podstaty a svoji existenci má na rozhraní mezi absolutním a relativním vesmírem. Je složeno ze zlatě světelných vln o velice rychlých kmitočtech. Udržuje všechna ostatní těla pohromadě a reguluje správný tok energie z celé aury do vnitřního prostoru. Hlavní vertikální tok světelných vln prochází korunní čakrou, pulzuje podél páteře a jako hlavní proud síly dodává fyzickému tělu život. JÁJSEM určuje pulzaci fyzického srdce, zásluhou této síly dýcháme a můžeme pohybovat fyzickým tělem.

     Z hlavního proudu vyzařují svazky zlatých paprsků, které ze sebe vyzařují další paprsky cirkulující kolem ostatních těl, které jsou touto silou drženy pohromadě. Do hlavního proudu směřují kořeny čaker, které metabolizují potřebné energie z univerzálního energetického pole. Do čaker elektronického těla se vážou vyšší úrovně kosmu, JÁ JSEM je napojeno na kosmické vědomí.

     Pro JÁ JSEM  neexistuje čas ani prostor, tato síla nepodléhá žádnému fyzikálnímu vlivu, všechny ostatní energie jsou ve vztahu k této síle v podřízeném postavení, proto ovlivní vše, co ve vesmíru existuje.JÁ JSEM  je nevyšší princip života a vlastní sílu, jež je tajemstvím staletí.

     To, co člověk neustále marně hledá mimo sebe, je ukryto přímo v něm. Je to nejvyšší a nejmocnější vědomí člověka, se kterým může člověk vědomě komunikovat a tak tuto sílu vědomě užívat a řídit.

     Pro většinu lidí představuje pozvednout své vědomí do absotutna za cosi těžkého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly může každý vědomě užívat. Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM vnímá slova  "já jsem" jako oslovení, jako své jméno. Slova "já jsem" v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega.

     Slovy "já jsem" oslovujeme své nejvyšší vědomí, tím jsme v pozornosti nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvořivé síly, jejichž okamžitý pohyb naplňuje význam slov, která za oslovením následují. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. JÁ JSEM reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam. Vždy naplní to, o co jsme si řekli.

     Slova JÁ JSEM  jsou nejsilnější tvořící slova života, proto velmi záléží na následujících slovech, která za oslovení JÁ JSEM použijeme. Když volíme správná slova, tvořivé síly nám přináší veliký užitek a požehnání. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům.

     Kristus tyto znalosti měl a ve svém pozemském životě je běžně používal. Každou svoji životně důležitou větu začínal slovy "já jsem". Zasvěcení učenci také o JÁ JSEM věděli, tyto znalosti však střežili v nejpřísnější tajnosti a předávali jen svým vybraným nástupcům.

     Různými kontakty, které někteří lidé udržují s vyššími bytostmi, začaly být otevírány pokladnice dříve utajovaných a posléze zapomenutých duchovních znalostí a praktik, proto všechno, co je možné současnému člověku odhalit, nebude již nic skrýváno a střeženo jako tajné vědění. Nově načerpané vědomosti pravého duchovního směru lidé předávají dále ostatním.

     Doba, ve které žijeme je dobou velkých změn, které zasahují do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje veškerého lidstva. Změny, které již nyní probíhají a které Zemi a nás všechny ještě čekají, jsou způsobeny kosmickou energií vyšších frekvencí, jíž se neustále naplňuje magnetické pole Země. Dříve byly vyšší frekvence zadržovány ochrannými clonami, chránícími lidstvo před jejich intenzitou, kterou by nervová soustava člověka nedokázala zvládnout. Nyní jsou ochranné clony postupně odstraňovány a mohutné síly duchovní energie, přinášející subatomární stavební částice, v neustále vyšší míře pronikají k lidem. Množství této energie neustále stoupá a bude nezadržitelně sílit. V různých částech světa začali lidé vědomě navazovat a udržovat kontakty s vyššími bytostmi a mnohým lidem začala být přístupná určitá místa v éterické úrovni Země.

           Když duch definitivně opouští své fyzické tělo, v první fázi své fyzické smrti prochází vědomí hmotným tělem. Většinou je tato fáze vnímána tak, jako bychom procházeli temným tunelem. Pak vědomí prochází hlavním proudem pulzující síly podél páteře a definitivně opouští své fyzické tělo v oslňujícím světle korunní čakry.

     Ukončení cesty koloběhu inkarnací a návrat zpět do duchovního světa je vzestup vnějšího vědomí do elektronického těla, čili splynutí vnějšího vědomí s vědomím JÁ JSEM. Je to návrat tam, odkud bez vyjímky všichni pocházíme a kam se jednou máme všichni vrátit. Je to návrat do duchovního světa, kam můžeme vstoupit bez ostatních bytostných obalů, jen v ryze duchovní podobě s vlastnictvím sil pozitivních vlastností, které si během inkarnací osvojíme.Pak můžeme při zachování si svého vědomí snést ještě vyšší kosmické síly.

 VĚDOMÉ UŽÍVÁNÍ JÁ JSEM

      Abychom docílili okamžitého spojení s JÁ JSEM, musí být naše záda, týl a hlava v jedné kolmé rovině, tím je zprůchodněn spirituální kanál, procházející páteří do korunní čakry. Pak s patřičnou úctou JÁ JSEM  oslovíme. Na začátku vždy toto oslovení třikrát opakujeme, tím s JÁ JSEM  docílíme vědomého kontaktu. Při třetím opakování tohoto oslovení místo odpovědi : "co si přeješ?" ucítíme ve spáncích mírný tlak a v oblasti srdeční čakry jemný, láskyplný pocit. Při opakování našeho přání již oslovujeme JÁ JSEM jen jednou.

 UVEDU PŘÍKLADY

     Pokud potřebujeme ochranu před negativními vlivy jiných lidí nebo negativními vlivy z astrálního prostředí, je třeba utvořit okolo sebe energetický obal, který negativní vlivy nepropustí. Utvoření ochranného obalu vypadá takto:

"JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne.

 JÁJSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne.

 JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo mne."

     Jakýkoliv ochranný obal nikdy nenarušuje naší svobodnou vůli, ale vytváří efekt silného ochranného brnění, které zabrání vzniku jakékoliv negativní energie. Ochranný obal můžeme utvořit okolo sebe, ale i okolo různých věcí nebo pomůcek. Například při práci s kyvadlem, kdy chceme mít jistotu, že kyvadlo nebude ničím ovlivňováno.

"JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - JÁ JSEM, - ochranný elektronový obal okolo tohoto kyvadla, který zabrání jakémukoliv negativnímu ovlivnění lidské a duchovní činnosti, bez ohledu na moji psychickou a fyzickou formu."

Tuto nebo podobnou větu třikrát opakujeme.

Chceme-li docílit zdraví, za oslovení JÁ JSEM  řekneme:  "harmonická činnost každé buňky a každého orgánu mého těla" 

nebo: " JÁ JSEM, - .....dokonalost a zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla."

Psychické napětí zklidníme slovy: "JÁ JSEM, - ...klid a mír, harmonie, duševní vyrovnanost."

"JÁ JSEM, - radost ze života"

"JÁ JSEM, - zdravý spánek."

"JÁ JSEM  vědomí kosmické lásky."

     Když poznáme, jaká síla je v těchto dvou slovech ukryta, po vyslovení "já jsem" začneme kontrolovat své myšlenky a slova také v běžných rozhovorech.

zpracovala jsem podle knihy "Tajemství zbloudilých duší" od Boženy Koubové  DOPORUČUJI  PŘEČÍST

převzato z www.mojiandele.cz

 

 

6. O výchově dětí ..............................................................................

O výchově dětí z knihy  "Hovory s Bohem II."

Zaprvé s nimi jednejte jako s duchovními bytostmi. Oni jsou duchovní bytosti, vstupující do hmotného těla. A to není snadné. Je to velice omezující. Proto děti při narození tak křičí. Snažte se jejich křik slyšet. Snažte se jej pochopit. A dejte svým dětem pocit "neomezenosti".

Zadruhé je uvádějte láskyplně do světa, který jste vytvořili. Dávejte dobrý pozor na to, co jim vštěpujete do paměti. Děti si pamatují všechno, co vnímají. Proč bijete své děti, jakmile přijdou na svět? Domníváte se, že to je jediný způsob, jak je uvést do života? Proč berete děti jejich matkám, jakmile se oddělí od jediné živé formy, kterou ve své dosavadní existenci poznaly? Nepočká všechno to měření a vážení, dokud si dítě nezvykne na bezpečí a pohodlí toho, co mu dalo život?

Proč dovolujete, aby první obrazy, kterými je dítě vystaveno, byly obrazy násilí? Kdo vám řekl, že je to pro děti dobré? A pro jim neukážete obrazy lásky?

Proč před dětmi skrýváte své tělo a učíte je, aby se styděly za své. Proč jim říkáte, aby se nedotýkaly svého těla způsobem, který jim přináší rozkoš? Co jim tím říkáte o rozkoši? A co o těle? 

Proč posíláte své děti do škol, kde je podporována soutěživost, kde je odměňováno "prvenství", kde je klasifikována "výkonnost" a kde není tolerován individuální rozvoj? Co si z toho vaše dítě vezme?

Proč neučíte své děti o hudbě, pohybu, umění a kráse života? Proč se snažíte dětem vštěpovat něco, co je jim cizí, místo abyste se snažili rozvinout jejich vrozené schopnosti?

A proč nedovolíte dětem, aby se naučily logicky myslit. Proč jim nedovolíte, aby užívaly svou intuici. Proč je nutíte, aby přijaly pravidla a metody společnosti, která už dávno ukázala, že je naprosto neschopná těmito metodami se rozvíjet, a která jich přesto užívá?

A nakonec, učte pojmy, nikoli předměty.

Vypracujte nové osnovy a založte je na třech základních pojmech:

Uvědomění

Poctivost

Zodpovědnost

Tyto pojmy učte děti od nejútlejšího věku. A hluboce je dětem vštěpujte až do ukončení jejich vzdělání.

Učte své děti z knihy " Přijímání Boha"

Tyto pravdy učte své děti:

Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vnějšího - žádného člověka, žádné místo, žádnou věc - neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte je, že jsou soběstační. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že žijí ve světě nesmírné hojnosti, ve kterém je dostatek pro všechny. Učte je, že největší štěstí spočívá v dávání, nikoliv hromadění věcí. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že mohou žít důstojným životem, aniž něco musejí dělat a aniž něčím musejí být, učte je, že s nikým nemusejí soutěžit, neboť Bůh dává své požehnání všem. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že nikdy nebudou souzeny, že se nemusejí bát něco zkazit a že se nemusejí snažit být "lepší", aby si zasloužili lásku Boží. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že důsledky a trest nejsou totéž, že smrt neexistuje a že Bůh nikdy nikoho neodsoudí. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že láska si neklade žádné podmínky, že nemusejí mít strach, že je přestanete milovat a že jejich vlastní láska je ten největší dar, jaký mohou dát světu. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že být jiný, neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se nad druhé a přijímat lidi takové, jací jsou. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že neexistuje nic, co nemohou dělat, že víru v nevědomost lze odstranit a že nikdo nepotřebuje nic, než si uvědomit, čím opravdu je. Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Tohle všechno je učte svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte a stanou se tím, čím jste vy.

Jděte a učte tyto pravdy své nejen své děti, ale všechny lidi a všechny národy. Neboť všichni lidé jsou vaše děti a všechny národy jsou vaším domovem, když se vydáte na cestu k dokonalosti. 

Je na čase ukázat světu nádhernou vizi, vizi všech lidí, kteří opravdu hledali, kteří opravdu milovali a kteří si uvědomovali jednotu Života.

Jakmile si to uvědomíte, nikdy nebudete spokojeni s ničím menším. Jakmile to jednou ucítíte, budete to chtít sdílet se všemi, které milujete.

Neboť tohle je Realita, a ta je naprosto odlišná od vašich falešných představ.

Převzato z www.mojiandele.cz

 

 

7. Pohádka o dvou vlcích.................................................................

Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého člověka. Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků. Jeden z nich je zlý – je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost, domýšlivost a ego. Ten druhý je dobrý – je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: „A který z nich vyhraje?“

Starý indián odpověděl:Přece ten, kterého krmíš!"

 

 8. Narozením nezačíná život - jenom individuální vědomí.

Narozením nezačíná život - jenom individuální vědomí.
Přechod k jinému stavu není smrt - jenom konec tohoto individuálního vědomí.
Většina lidí je neznalá Pravdy, a proto se bojí smrti a věří, že je to nejhorší ze všech zel. Ale smrt je jenom rozklad opotřebovaného těla. Naše služba strážců končí, když jsme vysvobozeni z okovů tohoto smrtelného rámce a navráceni, očištěni a zušlechtěni do původního stavu naší vyšší podstaty.

(Hermes Trismegistos)

=

 


9..Odpuštění..........