Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Z D R A V Í  a  R A D O S T

DUCHOVNÍ LÉČENÍ

 

10. Děkuj životu za vše, co tě trápí

9.BUDDHISTICKÁ MEDITACE SMRTI - Jitka Vodňanská

8. Lotosový květ   Člověk si představí, že do svého nitra, do oblasti sluneční pleteně (Plexus Solaris), zasadí lotosové semínko. Toto malé semínko v něm začne klíčit díky síle lásky...)

7.  Nemůžeš a není potřeba se změnit - Sri Bhagavan, české titulky

6.  Sri Bhagavan o odpuštění, české titulIsha Judd: Běh vstříc osvícení

5.  Isha Judd: Běh vstříc osvícení

4.  Iva Adamcová - všechny její přednášky - volně dostupné na yotube

3.  Věčná láska srdeční čakry

2.  Jak přijímat trvalou a okamžitou milost

1.  NESUĎ, NEZNÁŠ CELÝ PŘÍBĚH

10. Děkuj životu za vše, co tě trápí

Děkuj životu za všechno, co tě trápí, protože tě to dělá svobodnějším.

Narazils na něco nepříjemného?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se nutnosti výběru!

Nepříjemné podmínky?

Poděkuj! Dostalo se ti šance zbavit se své pohodlnosti.

Udělals chybu?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se falešného pocitu vlastní neomylnosti.

Cítíš se ublížený?

Opět důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se pocitu vlastní důležitosti.

Cítíš se podvedený?

Poděkuj životu! Máš šanci zbavit se vlastních iluzí.

Cítíš se nedoceněný?

Díky životu! Dostal jsi šanci zbavit se své touhy po uznání.

Máš pocit, že jsi smolař?

Děkuj životu! Máš šanci zbavit se představ o úspěchu.


Urazili tě?

Důvod k vděčnosti! Máš šanci zbavit se vlivu slov.

Okradli tě?

Zase poděkuj životu! Máš šanci přestat lpět na věcech.

Někdo tě uhodil?

Buď životu vděčný! Dostal jsi šanci zbavit se pocitu nutnosti něco vrátit.

Nemají tě dost rádi?

Znovu buď životu vděčný!Máš šanci zbavit se závislosti na mínění jiných.

Pomluvili tě?

Poděkuj životu! Dostal jsi šanci zbavit se „správného“ obrazu sebe sama.

Většina nepříjemností připomíná lehounká štípnutí Vesmíru, která nám nedají usnout. Jiné jsou jako píchnutí jehlou, které obrátí naši pozornost kam je třeba. Jen některé veliké nepříjemnosti se podobají injekci lékaře, která nás navrací do života.

 

9.BUDDHISTICKÁ MEDITACE SMRTI - Jitka Vodňanská

https://www.youtube.com/watch?v=ws7vIXYAmSw

 8. Lotosový květ

https://www.youtube.com/watch?v=ootiqjhnqcY         Tato duchovní praktika se nazývá "Lotosový květ". Podstata tohoto cvičeni je následující. Člověk si představí, že do svého nitra, do oblasti sluneční pleteně (Plexus Solaris), zasadí lotosové semínko. Toto malé semínko v něm začne klíčit díky síle Lásky, zformované jeho pozitivními myšlenkami. Tím, že člověk neustále kontroluje růst květiny, se uměle zbavuje negativních myšlenek, které se mu neustále honí hlavou...

 

7. Nemůžeš a není potřeba se změnit - Sri Bhagavan, české titulky

https://www.youtube.com/watch?v=kT-CnCfvpTc

 

6. Sri Bhagavan o odpuštění, české titulky

https://www.youtube.com/watch?v=qjANda5QIRo

 

5. Isha Judd: Běh vstříc osvícení

https://www.youtube.com/watch?v=m2ER3Sv5YsI

 

 

4.  Iva Adamcová

- všechny přednášky volně dostupné na yotube

 

 

 3. Věčná láska srdeční čakry

Věčná láska srdeční čakry od Mistra Kutumiho

Přijala Natalie Glasson 23-05-13

Stálým aspektem toho, že srdeční čakra slouží jako nástroj a maják, který přijímá světlo na Zemi, je být všímavý k tomu, že potřebuje neustálé čištění. Srdeční čakra je nástrojem, který je pohonem pro všechny zážitky na Zemi; úroveň otevření vaší srdeční čakry vám umožňuje vnímat svou realitu, své Já, Stvořitele a dokonce i váš vlastní léčebný proces s proměňující se úrovní porozumění. Když je srdeční čakra otevřená, pak máte velkou schopnost přijímat a vydávat vibrace, moudrost a podstatu Stvořitele. Vaše energetická vibrace se posunuje na vyšší frekvenci a vy jste schopni vstoupit do stavu jasnosti v celém vašem bytí, obzvláště v mysli. Při otevření srdeční čakry se může zdát, jako byste se spojovali s vyššími dimenzemi a aspekty sebe sama, protože přijímáte nepřetržitě vibrující proud sebe sama a Stvořitele, proudící vaším bytím. Otevření srdeční čakry, ať už jakéhokoli stupně, umožňuje vašim vyšším aspektům zakotvit se ve vašem těle.

Když je srdeční čakra zavřená nebo se zavírá, může to znamenat, že se srdce či mysl zaměřily na bolest v srdeční čakře. Tato bolest tu možná byla vždy nebo se vynořila nedávno díky jistým zážitkům, ale mysl může bolestí otupět a stále připomínat celému vašemu tělu bolest v srdci. Je to jako byste si přáli posílat vibraci bolesti do celého těla, aby bolestí vibrovalo. Může se zdát, že vstoupit do vibrace bolesti tímto způsobem by mohlo přinést léčení či řešení bolesti, ale ve skutečnosti to sníží vaši vibraci a vaše srdce se zavře, aby se chránilo. Často se stane, že když zažijete bolest v srdeční čakře, tak se srdce zavře, tím že nabírá bolest či se dokonce stává bolestí; nalezení lásky v srdeční čakře může být velmi těžké, pokud se nezmění zaměření mysli. Nezapomeňte, že to, co tvoříte, či na co se zaměříte, to prožijete. Takže pokud se zaměříte na bolest v srdeční čakře, čakra kvůli vašemu zaměření zdánlivě vtělí tuto bolest.

Mnoha způsoby zažíváte iluzi, kterou jste sami vytvořili svým záměrem, sami si umožňujete vstoupit do reality, kde bolest je skutečná a ta bolest, na kterou se zaměříte ve svém srdci, se stane vaší realitou. Pravda je, že bolest je pouze skvrnou na čistém a milujícím plátně lásky. Vaše srdce je vždy naplněno láskou Stvořitele; láska je věčně přítomná a není možné ji rozpustit bolestí ani strachem. Představíte-li si svou srdeční čakru jako čisté okno, ale povšimnete si skvrny na něm, stane se tato skvrna tím jediným, co vidíte, čisté okno už nemá kvůli této skvrně, která pohlcuje veškerou vaši pozornost, hodnotu či důležitost. Totéž se vám může stát se srdeční čakrou.

Je pravda, že vaše srdeční čakra může uchovávat mnoho bolesti a strachů, mnohými způsoby si můžete představit své srdce jako skříňku, kde neuchováváte jenom lásku Stvořitele a své duše, ale skladujete tu i energie, vzpomínky a moudrost, kterou vnímáte jako hodnotnou. Někdy ve své srdeční čakře uchováváte věci, které potřebují být skryté, dokud nejste připraveni je vzít na vědomí či je oslovit. Vaše srdeční čakra není jen nástrojem lásky, jehož prostřednictvím zažíváte a vyjadřujete lásku Stvořitele, ale je to i prostor, ve kterém ukládáte energie, vzpomínky a vědomosti. Někdy zde mohou být uzamčeny strachy, které slouží jako nástroj, vynoří se v nejvhodnější dobu, aby pomohly léčit a inspirovat vás k novému poznání sebe sama. Srdeční čakra je také nástrojem navýšení a proto se může stát, že bolest, kterou máte v srdci, může vaše bytí a vaši mysl přemoci. Je důležité si pamatovat, ve chvíli, kdy zažíváte bolest srdeční čakry, že láska zůstává ve vaší čakře vždy přítomna, máte na výběr, zda chcete lásku kvitovat či ne. Přítomnost lásky ve vaší srdeční čakře dokáže umožnit rychlé a krásné vyléčení každé bolesti, kterou prožíváte, ale klíčem k tomu je zůstávat bdělý k bolesti a odvést pozornost od strachu k uvědomění, že vaše srdeční čakra vždy přetéká láskou.

Když se cítíte osamělí, vystrašení, smutní či v jakékoli jiné emoci, která způsobuje bolest v srdeční čakře, je důležité si pamatovat a připomínat si, že láska stále ve vašem těle, bytí a realitě zůstává. Láska ve vašem bytí je věčná a vyžaduje to jen záměr, abyste ji vyzdvihli do popředí a zažívali. Ve chvílích, kdy srdce bolí, jste si zvolili vynést bolest do popředí, abyste ji zažili, je to vaše volba a vy máte vždy možnost svou volbu změnit a vybrat si prožitek lásky tím, že si budete připomínat, že láska je ve vaší srdeční čakře stále přítomná a je možné ji posílat ve vlnách na pomoc hlubokému čištění. 

Srdeční čakra má také schopnost "stáhnout si" Vyšší já do vašeho bytí a vtělit je. Vaše Vyšší já nepřetržitě stahuje do vaší srdeční čakry své energie a přítomnost, abyste je lépe chápali a vyjadřovali. Vaše Vyšší já lze vysvětlit jako aspekt Stvořitele, který je třeba prolnout s vaším bytím. Vaše bytí zahrnuje duši, která je vaší esencí a pravdou a je aspektem Stvořitele. Duše nemůže být svým způsobem nikdy "dokončená", protože mezi duší, skupinou duší a Stvořitelem neexistuje oddělenost. Toto všechno jsou aspekty či rychlejší vibrace Stvořitele. Když přijímáte své Vyšší já, přijímáte rychlejší vibraci Stvořitele, která vám v tu chvíli poslouží a může to být aspekt vaší duše, skupiny duší či Stvořitele, ale je to aspekt, který obsahuje vhledy a pochopení, která vám pomohou vtělit Stvořitele. Na základě tohoto pochopení vaše srdeční čakra neustále stahuje, uvědomuje si či nalaďuje se na vaše Vyšší já. Často je to tak, že když hledáte vedení či inspiraci, tak nevíte, od které své části žádat pomoc, ale když zavoláte své Vyšší já, umožňujete části sebe, ať už své duši, skupině duší, Stvořiteli nebo dokonce průvodci, aby přistoupil a pomohl vám.

Jsem si vědom, že mnohé matou označení jako duše, skupina duší, Vyšší já, Stvořitel atd., ale mně to pomohlo, když jsem byl na Zemi ve fyzickém těle, abych pochopil, že mé Vyšší já je téměř další stupeň integrace Stvořitele, je to vibrace, která se neustále vyvíjí a vibračně roste, protože vy stále přijímáte své Vyšší já, které se podobá částem Stvořitele. Vaše Vyšší já je částí vás i Stvořitele, která vám vždy poskytuje vše, co potřebujete. Podobá se mostu, který vám umožňuje snadno se spojit se vším, čím je Stvořitel, abyste Stvořitele plněji vtělili do svého bytí. Duše se dá vysvětlit jako esence Stvořitele, která je napojena na inkarnaci, skupina duší je zdroj, jehož je duše prodloužením, Vyšší já je most mezi duší a skupinou duší a všechny tyto aspekty, včetně fyzického těla, jsou aspekty Stvořitele. 

Možná byste rádi požádali mě, Mistra Kutumiho, abych přišel a pomohl vám s čištěním srdeční čakry. Láska, kterou s vámi nyní sdílím, vám pomůže k tomu, aby se vaše srdeční čakra rozšířila a náležitě otevřela. Dovolte si vdechovat tuto lásku hluboko do svého srdečního centra. Zaměřte svou pozornost na jeho otevření a rozšíření. Můžete opakovat:

"Má čakra je otevřená a rozšiřuje se."

Pak zavolejte svou duši, která je vyladěná a může se skrze vaši srdeční čakru projevit tím, že vstoupí a vyčistí vaši srdeční čakru ode všech nepotřebných energií. Požádejte svou duši, aby očistila také vaši mysl od zaměření pozornosti nepotřebným směrem v prostoru srdeční čakry. Představte si světlo své duše, jak omývá a čistí vaši srdeční čakru či prostor lásky ve vašem bytí. 

Dovolte lásce, aby proudila z vaší srdeční čakry a posílejte ji i do svého okolí, aby se zaměřilo na proud lásky a její dostatek, který máte ve svém bytí.

Řekněte:

"Má srdeční čakra je naladěna na mé Vyšší já; umožňuji vibraci svého Vyššího já, aby proudila do a skrze mou srdeční čakru. Má srdeční čakra je vyjádřením mého Vyššího já."

Dovolte si prožít tuto integraci.

"Dovoluji si rozpoznat jakoukoli bolest ve své srdeční čakře, potřebuje-li být uvolněna a podnítit další růst. Uvědomuji si, že nepotřebuji nechat bolest stravovat mou srdeční čakru, ale mohu pozorovat tuto bolest a mít na paměti, že mé srdce je vždy plné lásky. A právě rozpoznání této věčné lásky, která mi umožňuje nepřetržitě čistit, uvědomovat si a léčit mou srdeční čakru, dovoluje větší projevení mého Vyššího já."

Dopřejte si čas k prožití, pozorování a integraci.

Nechť je srdeční čakra vaší největší radostí.

Mistr Kutumi

© Natalie Glasson, 
http://www.omna.org/Home.html 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: http://www.mojiandele.cz/o-lasce/vecna-laska-srdecni-cakry/

 

2. JAK PŘIJÍMAT TRVALOU A OKAMŽITOU MILOST

//www.youtube.com/watch?v=d9nZaMmV55g -
 
 
1. NESUĎ, NEZNÁŠ CELÝ PŘÍBĚH

"V malé indiánské osadě žil starý muž se svým synem. Lidé k němu chodili pro radu, byl uznáván za nejmoudřejšího stařešinu až do dne, kdy se spustil řetěz podivuhodných událostí.

Onoho dne se muž vydal na lov se synem a vrátil se s nádherným hříbětem, které přišlo o matku. Hříbě vyrostlo v divukrásného hřebce. Všichni říkali:
"Dědo, ty máš ale štěstí!" "Štěstí? Možná ano, možná ne. Neznáme celý příběh!"
odpovídal stařík. "Co to říká, jak může pochybovat?" divili se ostatní.

Náčelník kmene se dověděl o krásném hřebci a nabídl muži za něj deset svých nejlepších koní. Stařík však výměnu odmítl. "Blázen!" komentovali dědovo rozhodnutí ostatní.

Jednoho dne hřebec zmizel. "Takové neštěstí!" lamentovali všichni. "Možná neštěstí, možná štěstí, neznáme celý příběh," odpověděl muž. "Pomátl se na rozumu," soudili ostatní a přestali jej považovat za mudrce.

Za dva týdny se hřebec vrátil z hor a přivedl s sebou pět nádherných klisen.
"Ten děda má ale štěstí!" volali sousedé. "Zda je to štěstí či ne, to ukáže život," odpověděl muž. "Radostí mu přeskočilo!" domnívali se druzí.

Mudrcův syn začal klisny cvičit a jedna z nich jej shodila na zem tak, že si vážně zlomil nohu. Šaman prohlásil, že už nikdy nebude chodit jako dřív. "To je hrozné, taková smůla!" litovali jej lidé. Ale děda zase mlel svou: "Smůla? Štěstí? Kdo ví." "Bolestí se zbláznil!" křičeli ostatní.

Druhého dne vstoupil kmen do války a všichni zdraví muži museli odejít do boje. Mudrcův syn kvůli svému zranění nikam jít nemohl. Z bitvy se nevrátil nikdo. A tak všichni říkali:
"Dědo, ty máš ale štěstí, my jsme přišli o muže a syny, taková tragédie. Jen ty máš vše, ten kůň byl pro tebe opravdu požehnáním." "Tragédie nebo požehnání? Neznáte stále konec příběhu."
"Šílenec, co chce ještě slyšet, když naši muži jsou mrtví!"

Zbytku kmene se zmocnila banda desperátů a zotročila je. Pracovali těžce, až živí záviděli mrtvým. "Měl jsi, dědo, pravdu. Kéž bychom zemřeli v boji s našimi muži a syny!"
"Z hlediska přítomného okamžiku se to tak jeví, ale nesuďte. Stále neznáte smysl příběhu.
Už za okamžik to může být jinak." Lidé se chtěli na starce vrhnout, ale zvenku se ozval válečný ryk. Objevili se jejich muži, které považovali za mrtvé a osvobodili je z otroctví. Dověděli
se, že v boji nezemřeli, byli pouze zajati. Bylo to radostné shledání.

U večerního ohně si vzpomněli na dědova slova o tom, že nemají soudit, neznají-li příběh celý. Požádali jej, aby jim řekl, jaký tedy má ten příběh konec.

"Znát celý příběh znamená pozorovat jej ze všech čtyř úhlů, ze čtyř vhledů.
Tím prvním je pohled oběti: ten vždy volá po odplatě.
Tím druhým je pohled pachatele: ten vždy tvrdí, že je nevinen, že mu nic jiného nezbývalo.
Tím třetím je pohled nezaujatého soudce, který zná pohledy obou stran. Ví, že každý dělá to, co dělá, z nějakých vnitřních pohnutek. Kdyby vnitřní motiv pachatele nebyl dostatečně silný a z jeho hlediska ospravedlnitelný, pak by to prostě nedělal."

"Mluvil jsi o třech pohledech. Kdo by však mohl být tím čtvrtým účastníkem?"

"Ten čtvrtý není z tohoto světa hmoty. Čte vaše myšlenky, emoce a přivádí je do fyzického světa. Zná vaše pohnutky, vidí do vašeho svědomí. Hovoří neustále k vašemu já, ale vy mu nenasloucháte. Netušíte tudíž nic o příčinách událostí, i když denně bojujete s jejich následky. Nechápete jejich smysl, nevidíte v překážkách a potížích poselství od Boha. Míjíte každou příležitost něco pochopit, naučit se, duchovně vyrůst. Stále soudíte, ačkoliv vám život dokazuje, jak vrtošivé vaše soudy jsou. Vzpomeňte si na události kolem koně. Kolikrát jste o tomtéž řekli, že je to štěstí a vzápětí zase neštěstí! Proto si zapamatujte: nic není náhoda, vše jste si připravili
sami. Všechno se děje v pravou chvíli a na pravém místě. Proto cokoli přijímejte jako příležitost. Proste tedy, abyste pochopili význam a příčinu událostí, o sílu a pokoru, abyste překážku překonali a o lásku, abyste neublížili a zachovali si slunce v duši.

Všichni jsme na cestě za Světlem. Každý si volí sám, jakou cestou půjde, zda oklikami, močály, černými roklemi, nebo přímo a rychle cestou srdce. Na konci se stejně jednou všichni sejdeme. Konec cesty a tedy i každého příběhu se jmenuje - návrat domů - spojení s Bohem, se Světlem, s Láskou, z níž jsme vzešli a jíž jsme.
Ten čtvrtý pohled, který je vždy prvním, je Boží přítomnost v nás." "

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist